Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Historijska muzikologija i srodne discipline 1

Šifra:
201050
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
20(GL) + 25(P)
Izvođači:

izv. prof. dr. sc. Ivan Ćurković (GL, P)

Opis predmeta:
Kolegij će kroz upućivanje studenata u jednu specijalističku temu iz historijske muzikologije (primjerice odabrani skladatelj, razdoblje, zemljopisno područje, društvena sredina, glazbeni žanr ili vrsta,) nastojati ocrtati metodološku širinu historijske muzikologije. Proučavanjem i analizom primarnih izvora te čitanjem muzikološke, ali i literature iz srodnih znanstvenih disciplina osvijetlit će se niz pojedinačnih studija slučaja vezanih uz odabranu temu kolegija, koja se može mijenjati iz godine u godinu ovisno o interesima studenata. Tijekom semestra obrađivat će se izbor iz sljedećih nastavnih cjelina s mogućnošću varijacije u tematskim fokusima i studijama slučaja: Biografistika Paleografski i organološki problemi u historijskim istraživanjima Glazbena filologija: historijska izučavanja notnih, ali i drugih tipova primarnih izvora Književnopovijesni, književnoteorijski i teatrološki aspekti historijskih istraživanja u muzikologiji Glazbenoteorijski i historijsko estetički aspekti historijskih istraživanja u muzikologiju s posebnim osvrtom na problem glazbene analize i vrednovanja Socijalni aspekti u historijskoj muzikologiji: socijalna povijest glazbe ili sociologija glazbe? Historijska istraživanja izvedbene prakse i recepcije
Obavezna literatura:

1. Bianconi, Lorenzo i Giorgio Pestelli. 1998. Opera Productions and Its Sources (The History of Italian Opera. Part II / Systems. Volume 4. Chicago: Chicago University Press. Dahlhaus, Carl (ur.). 1985. Die Musk des 18. Jahrhunderts. Neues Handbuch der Musikwissenbschaft, Band V. Laaber: Laaber Verlag. Dean, Winton. 1959. Handels Dramatic Oratorios and Masques. Harris, Ellen T. 2001. Handel as Orpheus. Voice and Desire in the Chamber Cantatas. Cambridge, MA: Harvard University Press. Strohm, Reinhard. 2008. Essays on Handel and Opera Seria. Cambridge: Cambridge University Press.

Preporučena literatura:

2. članci iz časopisa: Cambridge Opera Journal, Early Music, Early Music Performance, Eighteenth-Century Music, Journal of Musicology, Journal of the American Musicological Society, Journal of the Royal Musical Association, Musical Quarterly, Music & Letters, Proceedings of the Royal Musical Association, Royal Musical Association Research Chronicle, (ovisno o odabiru teme) A. g. 2017./2018.: Burrows, Donald. 1994. Handel. Oxford: Oxford University Press. Ćurković, Ivan. 2017. The Vocal Duets of G. F. Handels and His Italian Contemporaries (c. 1706-1724). Heidelberg: heiBOOKS. Dean, Winton. 2006. Handels Operas. 1726-1741. Woodbridge: Boydel Press. Dean, Winton and John Merrill Knapp. 1995. Handels Operas. 1704-1726. Oxford: Clarendon Press. Deutsch, Otto Erich. 1959. Handel. A Documentary Bibliography. Das Händel-Handbuch. Laaber: Laaber-Verlag. Sv. 2 Handels Opern. ur. Arnold Jacobshagen i Panja Mucke i sv. 3. Handels Oratorien, Oden und Serenaten. Hogwood, Christopher. 2007. Handel. London: Thames & Hudson. Keates, Jonathan. 2008. Handel. The Man and His Music. London: The Bodley Head. Larsen, Jens Peter. 1972. Handels Messiah. Origins, Composition, Sources. NY: Norton. Leopold, Silke. 2009. Handel. Die Opern. Kassel: Barenreiter. McGeary, Thomas. 2013. The Politics of Opera in Handels Britain. Cambridge: CUP. Messmer, Franzpeter. 2008. Georg Friedrich Händel. Düsseldorf: Artemis und Winkler. Riepe, Juliane. 2013. Händel vor Dem Fernrohr. Beeskow: Ortus Verlag. Sadie, Stanley i Anthony Hicks (ur.). 1987. Handel Tercentenary Collection. London: Macmillan. Strohm, Reinhard. 1997. Dramma per Musica. Italian Opera Seria of the Eighteenth Century. New Haven, Connecticut: Yale University Press. Odabrani članci iz godišnjaka Göttinger Handel-Beitrage, Veröffentlichungen der Handel-Akademie Karlsruhe i Handel-Jahrbuch

Ishodi učenja:

1. poznavati disciplinarne poveznice historijske muzikologije: njezine veze s općom poviješću te povijestima srodnih struka (književnosti i jezika, kazališta, plesa, likovne umjetnosti, liturgike), kao i s paleografijom, kronologijom, diplomatikom, tiskarstvom i nakladništvom, poviješću udruga, institucija i izvedbi, bibliotekarstva i arhivistike

2. poznavati disciplinarne poveznice historijske muzikologije sa strukama i disciplinama što se smatraju dijelom sistematske muzikologijie: sociologijom (socijalna povijest), estetikom (povijest ideja), povijesnim aspektom izvedbe i primalaštva, odnosno poviješću kulture i tehnike

3. sposobnost analitičkog historijskog pristupa odabranim glazbenopovijesnim pojavama

4. umijeće kritičkog čitanja i analize stručne literature iz historijske muzikologije

5. sudjelovati u radu na skupnim projektima

Legenda

  • P - Predavanje
  • GL - Ostale gl. vježbe