Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Popularna glazba 2

Opterećenje:
15(GL) + 30(P)
Izvođači:

dr. sc. Jelka Vukobratović (GL, P)

doc. dr. sc. Mojca Piškor (GL, P)

Opis predmeta:
Kolegij je osmišljen tako da obuhvati cjelinu istraživačkog projekta - od odabira teme i prikladnih metodologija, preko planiranja tijeka i provedbe istraživanja do pripremanja usmenog izlaganja o rezultatima istraživanja (koji odgovara formatu kongresnih izlaganja) i pisanja izvornog znanstvenog rada koji počiva na samostalno provedenom istraživanju. Svi segmenti ovog procesa mentorirani su od strane voditeljica kolegija. Tematski fokus odabire se kroz diskusije sa studentima, a uvidi u širu istraživačku temu produbljuju se kroz predavanja, zajedničke rasprave o odabranim poglavljima stručne literature i analize pojedinačnih studija slučaja. Cilj je kolegija osmisliti i provesti kolaborativni studentski istraživački projekt kojem je svakom od studenata povjereno istraživanje jednog studija slučaja, vezanog uz živu izvedbenu praksu popularne glazbe u domaćem ili međunarodnom kontekstu.
Obavezna literatura:

1. Frith, Simon (ur.) (2004): Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. Volume I: Music and Society. New York - London: Routledge. 1 (KGZ) Frith, Simon (ur.) (2004): Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. Volume II: The Rock Era. New York - London: Routledge. 1 (KGZ) Frith, Simon (ur.) (2004): Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. Volume III: Popular Music Analysis. New York - London: Routledge. 1 (KGZ) Frith, Simon (ur.) (2004): Popular Music: Critical Concepts in Media and Cultural Studies. Volume IV: Music and Identity. New York - London: Routledge.

Ishodi učenja:

1. Polaznicima/polaznicama bi pohađanje predmeta trebalo omogućiti stjecanje sljedećih kompetencija: - poznavanje stanja istraživanja u studijima popularne glazbe s osobitim naglaskom na odabrani tematski fokus

2. sposobnost snalaženja u postojećoj literaturi vezanoj uz odabrani tematski fokus

3. sposobnost samostalnog oblikovanja teme, odabira prikladne metodologije i provođenja vlastitog istraživanja nekog od aspekata šire teme kojoj su posvećena predavanja u semestru

4. umijeće sučeljavanja različitih teorija i pristupa afirmiranih u dostupnoj stručnoj literaturi o odabranom tematskom fokusu

5. vještina kritičkog čitanja stručne literature i povezivanja postojećih znanstvenih radova s građom prikupljenom tijekom vlastitog istraživanja odabrane teme s područja studija popularne glazbe

6. sposobnost samostalnog oblikovanja usmene prezentacije rada prema uvriježenim pravilima kongresnih izlaganja

Legenda

  • P - Predavanja
  • GL - Ostale glazbene vježbe