Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Flauta 4

Šifra:
216218
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
26.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

nasl. prof. mr. art. Renata Penezić (P)

prof. art. Karolina Šantl Zupan, ak.gl.fl. (P)

prof. mr. art. Marina Novak (P)

Opis predmeta:
Sadržaj se izvodi u otvorenom kurikulumu, dinamikom prilagođenom predznanju i sposobnostima pojedinog studenta. Obvezni sadržaj predmeta su tehničke vježbe, ljestvice, orkestarska sola, etide, skladbe srednje težine različitih stilskih razdoblja i forme. Tijekom akademske godine student mora apsolvirati najmanje: - obveznu literaturu (navedenu pod 2.11.) - pet kompozicija (odnosno zbirki etida) iz dopunske literature (navedena pod 2.12.)
Obavezna literatura:

1. M. Moyse: 48 etudes de virtuosite II dio L. de Lorenzo: Non plus ultra (11-18) N. Paganini: 24 Caprices (J. Heramann) izbor S. Karg- Elert: Sonata u fis molu Apassionata E.Varese: Density 21.5 Bach: Sonata u h-molu BWV 1030 ili A-duru BWV 1032 J. Feld Sonata H. Dutilleux: Sonatina Ch. M. Widor: Suita, op.34 J. Ibert: Koncert K. Reinecke: Koncert u D-duru, op.283; O. Messien Le merle noir

Ishodi učenja:

1. unaprijediti produkciju i oblikovanje tona s težištem na oblikovanju boja, interaktivna korekcija intonacije

2. unaprijediti tehnike artikulacije te sinkronizacije

3. upoznati i primijeniti složenije moderne tehnike sviranja temeljene na klasičnoj tehnici i rezonanciji

4. pravilno držanje tijela i instrumenta, detektirati nepravilnosti i poznavati način prevencije ozljeda

5. poznaje pravila i tehnike vježbanja te tehnike vođenja proba

6. poznaje tehnike analize i memoriranja glazbenog teksta

7. upoznati vrlo složen repertoar za flautu

8. prepoznati povijesni, socijalni i glazbeni kontekst skladbi, realizirati zadanu literaturu s povijesnog i stilskog aspekta

9. upoznati glavne stilove i stilski izvoditi određenu skladbu

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
111 Flauta integrirani prijediplomski i diplomski 7 obavezni

Legenda

  • P - Predavanje