Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Stvaranje zvuka i glazbe računalnim programiranjem

Šifra:
228241
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

red. prof. mr. art. Vjekoslav Nježić (P)

doc. dr. sc. Gordan Kreković (P)

Opis predmeta:
Sadržaj predmeta najvećim je dijelom usmjeren na vizualno programiranje u programskom jeziku Pure Data. Nastava se pretežito temelji na praktičnoj implementaciji teorijskih koncepata čime se ostvaruje integracija temeljnih znanja (poput osnova obradbe audiosignala, znanja o suptraktivnoj sintezi zvuka, poznavanje stokastičkih modela u algoritamskoj kompoziciji i slično) s praksom vizualnog programiranja. Uz vizualno programiranje, manji je dio sadržaja posvećen kodiranju uživo te drugim programskim jezicima za stvaranje zvuka i glazbe. Sadržaj predmeta razrađen po satnici: 1. Uvodni sat. Programiranje kao sredstvo koje otvara nove mogućnosti u glazbenom izričaju. Kratki pregled programskih jezika za stvaranje glazbe Osnovni koncepti vizualnog programskog jezika Pure Data: 2. Elementi radne okoline, objekti, konekcije, osnovni tipovi podataka, prikaz i unos podataka 3. Osnovne matematičke i vremenske operacije nad kontrolnim signalima 4. Objekti za rad s audiosignalima te operacije nad audiosignalima Napredniji koncepti vizualnog programskog jezika Pure Data s praktičnim primjerima: 5. Reprodukcija unaprijed snimljenog audiozapisa, modifikacija i primjena audioefekata (primjerice, filtriranje, komprimiranje, reverberacija, distorzija i slično) 6. Naprednije korištenje efekata i modifikacije audiozapisa automatizacijom parametara u vremenu (primjerice, promjena parametara audiofiltra na unaprijed definiranim dijelovima audiozapisa) 7. Uvod u suptraktivnu sintezu zvuka; oscilatori kao izvor osnovnog signala; praktični primjer u Pd-u: generiranje osnovnih valnih oblika i postavljanje osnovne frekvencije tona putem MIDI ulaza; amplitudna modulacija 8. Frekvencijska modulacija i pulsno-širinska modulacija 9. Vremenske ovojnice kao element suptraktivnog sintetizatora za kontrolu amplitude oscilatora i parametara filtra 10. Audioefekti i ponavljanje svih elemenata suptraktivnog sintetizatora 11. Korištenje kontrolnih signala putem MIDI protokola 12. Osnove Open Sound Control (OSC) protokola, formiranje i čitanje OSC poruka u Pd-u 13. Mrežna komunikacija, slanje OSC poruka među udaljenim računalima u Pd-u 14. Automatsko sekvenciranje tonova 15. Automatsko sekvenciranje tonova Uvod u generativnu glazbu, algoritamsku kompoziciju i sonifikaciju podataka pomoću vizualnog programskog jezika Pure Data: 16. Rekonstrukcija glazbene instalacije Briana Ena koja je originalno ostvarena pomoću magnetskih traka različitih duljina 17. Stokastički modeli u algoritamskoj kompoziciji; korištenje Markovljeva modela 18. Uvod u sonifikaciju podataka, učitavanje Comma Separated Values tekstualnog formata datoteke u program izrađen pomoću Pd-a 19. Prilagodba strukturiranih numeričkih podataka u svrhu sonifikacije 20. Jednostavna sonifikacija pripremljenih podataka Multimedijske primjene vizualnog programskog jezika Pure Data: 21. Uvod u rad s okruženjem za računalni vid i računalnu grafiku, GEM 22. Praktični primjeri rada s okruženjem za računalni vid i grafiku, GEM 23. Ponavljanje i rad na individualnim projektima uz podršku nastavnika Ostali programski jezici za stvaranje glazbe i kodiranje uživo: 24. Komparativni pregled vizualnog programskog jezika Max u odnosu na jezik Pure Data 25. Tekstualno programiranje za stvaranje glazbe, kratki pregled programskih jezika CSound i SuperCollider 26. Stvaranje glazbe kodiranjem uživo 27. Osnovni koncepti programskog jezika TidalCycles 28. Praktični primjeri u programskom jeziku TidalCycles 29. Ponavljanje i rad na individualnim projektima uz podršku nastavnika 30. Ponavljanje i rad na individualnim projektima uz podršku nastavnika
Obavezna literatura:

1. Johannes Kreidler, Programming Electronic Music in Pd, online, 2009, http://www.pd- tutorial.com/english/index.html (zadnji pristup: siječanj, 2021.) dostupno online Miller Puckette, The Theory and Technique of Electronic Music, World Scientific Press, Singapore, 2007. dostupno online TidalCycles Documentation, https://tidalcycles.org/Userbase, online, (zadnji pristup: siječanj, 2021)

Preporučena literatura:

2. Curtis Roads, Microsound, The MIT Press, Cambridge, 2001. Thomas Hermann, Andy Hunt, John G. Neuhoff, The Sonification Handbook, Logos Publishing House, Berlin, 2011. Geoff Cox, Alex McLean, Speaking Code: Coding as Aesthetic and Political Expression, The MIT Press, Cambridge, 2012.

Ishodi učenja:

1. mogu samostalno i kreativno koristiti vizualni programski jezik Pure Data za različite primjene u domeni stvaranja zvuka i glazbe poput obradbe zvuka u stvarnom vremenu, sinteze zvuka, stvaranja sustava generativne glazbe, stvaranja jednostavnijih interaktivnih instalacija i sonifikacije podataka

2. imaju praktično iskustvo rada s Musical Instrument Digital Interface (MIDI) i Open Sound Control (protokolima) te s korištenjem tih protokola u vizualnom programskom jeziku Pure Data

3. imaju osnovno razumijevanje i praktično iskustvo sa sekvenciranjem tonova i stokastičkim modelima u algoritamskoj kompoziciji, što su osnovni preduvjeti za generativnu glazbu

4. razumiju principe sonifikacije podataka i mogu samostalno sonificirati unaprijed pripremljene podatke pohranjene u strukturiranom, tekstualnom zapisu

5. upoznati su s postojanjem različitih paradigmi programiranja i programskim jezicima za stvaranje glazbe

6. razumiju principe kodiranja uživo i mogu samostalno improvizirati kodiranjem pomoću okruženja TidalCycles

Legenda

  • P - Predavanje