Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihološki aspekti izvođenja glazbe 1

Opterećenje:
16(P) + 14(S)
Izvođači:

dr. sc. Helena Dukić, pred. (P, S)

doc. dr. sc. Sanja Kiš Žuvela (P, S)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: Upoznati znanstvene pretpostavke psihičkih procesa koji se događaju tijekom nastupa s muzikološkoga, pedagoškoga i psihološkoga gledišta. Osposobiti studente za osvještavanje vlastitih psihičkih procesa prilikom čitanja s lista te tehničkih i memorijskih problema. Upoznati osnove suvremenih pristupa mentalnom treningu glazbenika te primijeniti stečene spoznaje u pedagoškom procesu, odn. timskome radu (npr. u ansamblu). Studenti će steći uvid u opseg, metode i ciljeve izvedbenih znanosti te suvremene psihoterapijske metode vezane uz problematiku glazbenog nastupa. Na razini predmeta stječe razumijevanje vlastitih psihičkih procesa prilikom čitanja s lista, memorizacije i pojave tehničkih problema. Takva znanja izravno su povezana sa znanjima stečenima na ostalim predmetima pedagoškoga modula, na glavnom predmetu instrument/pjevanje/dirigiranje, te su također primjenjiva i u muzikoterapiji. - izborni dio pedagoškog modula
Obavezna literatura:

Cook, Nicholas (2013): Beyond the Score: Music as Performance

Williamon, A. (Ed.) (2004): Musical excellence: Strategies and techniques to enhance performance

Snyder, B. (2000): Music and memory: An introduction

Lehmann, Andreas C.; Sloboda, John A.; Woody, Robert H. (2007): Psychology for Musicians: Understanding and Acquiring the Skills

Preporučena literatura:

Beament, James. (2005): How do we Hear Music

Bogunović, Blanka (2008): Muzički talenat i uspešnost

Cone, E. T. (1974): The Composer's Voice

Davidson, J. & McPherson, G. (2017): Learning to perform: From 'gifts' and 'talents' to skills and creative engagement

Hallam, Susan; Cross, Ian; Thaut, Michael (ur.)uron, David (2016): The Oxford Handbook of Music Psychology

Kenny, D. T. (2011): The psychology of music performance anxiety

Levitin, Daniel J. (2006): This Is Your Brain On Music. The Science of a Human Obsession

McGrath, C., Hendricks, K. S., & Smith, T. D (2016): Performance Anxiety Strategies: A Musician's Guide to Managing Stage Fright

McPherson, G. E. (ur.) (2016): The child as musician: A handbook of musical development (2. izdanje)

Parncutt, R., & McPherson, G. E. (ur.) (2002): The science and psychology of music performance: Creative strategies for music teaching and learning

Sloboda, J. A., & Lehmann, A. C. (2001): Tracking performance correlates of changes in perceived intensity of emotion during different interpretations of a Chopin piano prelude

Sloboda, John A (1989): The Musical Mind: The Cognitive Psychology of Music

Tan, S.-L., Pfordresher, P. & Harré, R. (2010): Psychology of Music. From Sound to Significance

Ishodi učenja:

1. poznavati različite pravce, tehnike i pristupe psihologiji nastupanja te upoznati aktualno stanje znanstvene spoznaje na području izvedbenih znanosti

2. poznavati osnovnu psihološku problematiku izvođenja glazbe

3. pažljivo čitati i kritički prosuđivati stručne i znanstvene tekstove s područja psihologije nastupa

4. osvijestiti vlastite psihičke procese koji se odvijaju tijekom nastupa i primijeniti odgovarajuće tehnike kako bi se oni kontrolirali i rezultirali uspješnijim nastupom

5. shvaćati važnost primjene glazbenopsihologijskih spoznaja u svakodnevnom životu glazbenih profesionalaca, ali i ostale populacije, osobito u pedagoškim i recepcijskim kontekstima

6. pratiti daljnji razvoj discipline putem znanstvenih skupova, časopisa, udruga i dr.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar