Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Autorsko pravo

Šifra:
240121
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

red. prof. art. Srđan Filip Čaldarović, ak.gl.klav. (P)

prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (P)

Opis predmeta:
1. Pojam intelektualnog vlasništva I autorskog prava; 2. Izvori autorskog prava; 3. Međunarodni ugovori o autorskom pravu s posebnim osvrtom na Bernsku konvenciju za zaštitu književnih I umjetničkih djela; 4. Pojam I vrste autorskih djela; 5. Nositelji autorskog prava (autor I koautori); 6. Drugi nositelji autorskog prava (koautori kinematografskog djela, autorsko djelo stvoreno u random odnosu ili po narudžbi, nasljednici); 7. Sadržaj autorskog prava; 8. Autorska imovinska prava; 9. Autorska moralna prava; 10. Trajanje autorskog prava; 11. Prijenos autorskog prava; 12. Autorskopravni ugovori; 13. Pravna zaštita autorskog prava; 14. Individualno ostvarivanje autorskog prava; 15. Kolektivno ostvarivanje autorskog prava; 16. Djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih prava (HDS, ZAMP, HUZIP, ZAPRAF, DHFR, ZANA); 17. Autorskom pravu susjedna ili srodna prava; 18. Pravo umjetnika izvođača (pojam, predmet, sadržaj prava, trajanje prava, pravna zaštita umjetnika izvođača, ostvarivanje prava); 19. Pravo proizvođača fonograma (pojam, predmet zaštite, nositelj prava, sadržaj prava, prijenos I trajanje prava, pravna zaštita proizvođača fonograma); 20. Pravo organizacija za radiodifuziju (pojam I predmet zaštite, nositelj prava, sadržaj prava, trajanje prava organizacija za radiodifuziju); 21. Odnos između autorskog prava I njemu srodnih prava; 22. Institucije glazbenog života u RH (orkestri, komorni sastavi, agencije, umjetničke organizacije, kazališta); 23. Posebno o Zagrebačkoj filharmoniji, KD-u Vatroslav Lisinski, HGM-u, HRT-u; 24. Glazbeni festivali (Dubrovačke ljetne igre, Riječke ljetne noći, Osorske glazbene večeri, Histria festival u Puli, Muzički biennale Zagreb I dr.); 25. Glazbeno nakladništvo (notna izdanja, nosači zvuka I slike); 26. Snimanja za radio I televiziju te prava umjetnika u svezi s time
Obavezna literatura:

1. Mihalinčić, J.: Skripta za studente, Zagreb 2009; Henneberg, I.: Autorsko pravo, Zagreb 1996; Ustav Republike Hrvatske (NN 41/01); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03);

Preporučena literatura:

2. Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela; Ostale međunarodne konvencije iz područja intelektualnog vlasništva.

Ishodi učenja:

1. Stjecanje znanja o pojmu I izvorima intelektualnog vlasništva, posebno o pojmu I zaštiti autorskih I srodnih prava, o pojmu autorskog djela, autora I drugih nositelja autorskog prava, njihovim imovinskim I moralnim pravima, pravnoj zaštiti njihovih prava s posebnim naglaskom na prava I zaštitu prava umjetnika izvođača.

Legenda

  • P - Predavanje