Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Društvenopravni aspekti glazbe

Šifra:
240122
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
30(P)
Izvođači:

red. prof. art. Srđan Filip Čaldarović, ak.gl.klav. (P)

prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković (P)

Opis predmeta:
1. Općenito o državnom ustroju RH i tijelima nadležnim za kulturu; 2. Podjela nadležnosti u kulturi između lokalne uprave i samouprave; 3. Osnovne odrednice pravnog sustava RH; 4. Glavni izvori domaćeg i međunarodnog prava koji se odnose na kulturu; 5. Sustav prava; 6. Pravna norma i vrste pravnih normi; 7. Pravo u prostoru i vremenu; 8. Izvori prava; 9. Subjekti prava; 10. Pravni odnos; 11. Zaštita pravnog odnosa; 12. Interpretacija prava; 13. Obvezni odnos: 14. Vrste obveza; 15. Šteta i odgovornost za štetu; 16. Naknada štete; 17. Ugovori; 18. Tumačenje ugovora; 19. Ništavost i pobojnost ugovora; 20. Vrste ugovora; 21. Prigovor neispunjenja ugovora; 22. Raskid ugovora zbog neispunjenja; 23. Clasusula rebus sic stantibus; 24. Nemogućnost ispunjenja ugovora; 25. Međ.organizacije na području kulture; 26. Obrazovanje umjetnika, posebno glazbenih umjetnika u Hrvatskoj; 27. Udruge glazbenih umjetnika i međ. organizacije; 28. Položaj samostalnih umjetnika; 29. Financijski položaj umjetnika (porezi, doprinosi, mirovinsko osiguranje); 30. Dotacije iz državnog proračuna i proračuna jednice lokalne samouprave, sponzorstva i donacije.
Obavezna literatura:

1. Visković, N., Teorija prava, Split, 1985. (odabrana poglavlja) Visković, N., Teorija države i prava, Zagreb, 2001. Perić, B., Država i pravni sustav, Zagreb 1984.

Preporučena literatura:

2. Visković N., Država i pravo, Zagreb 1995 Gorenc V., Trgovačko pravo - ugovori, Zagreb 2000 ( odabrana poglavlja)

Ishodi učenja:

1. Stjecanje znanja o državnom ustroju Rep. Hrvatske, posebno tijelima nadležnim za kulturu, međunarodnim organizacijama na području kulture, obrazovanju glazbenih umjetnika u Hrvatskoj, udrugama glazbenih umjetnika I međunarodnih organizacija, sustavu I interpretaciji prava u RH.

Legenda

  • P - Predavanje