Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Učenici s posebnim potrebama u glazbenoobrazovnom procesu

Opterećenje:
30(P) + 15(S)
Izvođači:

Brigita Vilč, mag. rehab. educ., umj. sur. (P, S)

doc. dr. sc. Nikolina Matoš (P, S)

Opis predmeta:
1. Uvod u kolegij; povijesni pregled razvoja područja; osnove inkluzivne edukacije i rehabilitacije 2. Individualne sličnosti i razlike u razvoju učenika općenito; osobitosti urednog razvoja djece u odnosu na osobitosti razvoja djece s teškoćama u razvoju (djeca s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima, djeca s deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem, djeca s teškoćama učenja, djeca s intelektualnim teškoćama, djeca s oštećenjima vida, djeca s oštećenjima sluha, djeca s poremećajima iz spektra autizma te djeca s višestrukim teškoćama) i darovite djece; ustroj odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju (inkluzija, integracija); temeljni preduvjeti uspješne integracije; uloga roditelja, učitelja i odgojno-obrazovnog sustava 3. Djeca s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; terminologija, definicija, etiologija, razvojne značajke, pristupi i osiguranje prilagodbi 4. Djeca s teškoćama učenja i djeca s deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem; terminologija, definicija, etiologija, razvojne značajke, osiguranje prilagodbi 5. Djeca s oštećenjima vida i djeca s oštećenjima sluha; terminologija, definicija, etiologija, razvojne značajke, osiguranje prilagodbi 6. Djeca s poremećajima iz autističnog spektra i djeca s intelektualnim teškoćama; terminologija, definicija, etiologija, razvojne značajke, osiguranje prilagodbi 7. Darovita djeca; definicija, etiologija, razvojne značajke, osiguranje prilagodbi 8. Djeca s višestrukim teškoćama; terminologija, definicija, etiologija, razvojne značajke, osiguranje prilagodbi 9. Metodički pristupi djeci s motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima u glazbenom odgojno-obrazovnom procesu 10. Metodički pristupi djeci s teškoćama učenja i djeca s deficitom pažnje i hiperaktivnim poremećajem u glazbenom odgojno-obrazovnom procesu 11. Metodički pristupi djeci s oštećenjima vida, djeci s oštećenjima sluha te djeci s višestrukim teškoćama u glazbenom odgojno-obrazovnom procesu 12. Metodički pristupi djeci s poremećajima iz autističnog spektra i djeci s intelektualnim teškoćama u glazbenom odgojno-obrazovnom procesu 13. Metodički pristupi darovitoj djeci u glazbenom odgojno-obrazovnom sustavu 14. Individualizirani pristupi, tehnike i metode prilagođavanja glazbenih odgojno-obrazovnih sadržaja 15. Zaključni osvrt, evaluacija kolegija Osim teorijsko-praktičnih spoznaja za rad s djecom s različitim potrebama (teškoće u razvoju i darovitost) u glazbenim i općeobrazovnim škola, kolegij se sastoji od izrade dodatnih seminarskih radova.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar