Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Didaktičko-metodički pristup obradi glazbenog djela I

Šifra:
240377
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
10(m) + 10(P) + 10(S)
Izvođači:

Ivor Prajdić (m, P, S)

doc. dr. sc. Nikolina Matoš (m, P, S)

Opis predmeta:
1. tjedan (2 sata) - Uvodno predavanje. Izbor kategorije/a glazbenog djela za obradu tijekom semestra 2. tjedan (2 sata) - Povijesni i stilski kontekst odabrane glazbene kategorije (svaki semestar se obrađuje druga kategorija) 3. tjedan (2 sata) - Kriteriji izbora i izbor primjerenih načina obrade odabrane glazbene kategorije 4. tjedan (2 sata) - Upoznavanje načina obrade odabrane kategorije glazbenog djela (odabrane na 1. predavanju) 5. tjedan (2 sata) - Načela primjene analitičkih metoda i pristupa u obradi odabrane glazbene kategorije 6. - 10. tjedan (10 sati) - Vježbe obrade i analize odabranih skladbi 11. - 15. tjedan (10 sati) - Izrada, pisanje i pregled seminarskih radova (na temelju predavanja i vježbi)
Obavezna literatura:

1. Gligo, Nikša (1996). Pojmovni vodič kroz glazbu 20. stoljeća, Zagreb: Muzički informativni centar KDZ, Matica hrvatska. Kiš Žuvela, Sanja; Bošnjak Botica, Tomislava; Ostroški Anić, Ana; Gligo, Nikša; Sučević-Međeral, Krešimir (2018). Glazbenički jezični savjetnik. Zagreb: Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu (dostupno na poveznici: http://www.muza.unizg.hr/conmusterm/wp-content/uploads/2018/09/glazbenicki-jezicni-savjetnik-2018.pdf ) Stefanija, Leon (2008). Metode analize glazbe: Povijesno-teorijski ocrt, Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo.

Ishodi učenja:

1. poznavati različite metode pristupa obradi glazbenog djela

2. poznavati glazbenu literaturu iz povijesne, stilske i analitičke perspektive

3. analizirati odabranu skladbu primjenom dogovorene analitičke metode ili pristupa

4. izraditi seminarski rad

Legenda

  • P - Predavanje
  • S - Seminar
  • m - metodičke vježbe