Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Psihologija odgoja i obrazovanja

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

doc. Diana Olčar (P)

Opis predmeta:
Uvod u kolegij - predmet, zadaće, sadržaj, razvitak, metode i tehnike psihologije odgoja i obrazovanja.. Temeljne spoznaje o motivaciji. Motivacijsko djelovanje u odgoju i izobrazbi. Motivacijske frustracije i sukobi. Psihologijski temelji učenja. Pamćenje i zaboravljanje. Čimbenici uspješnog učenja i poučavanja. Temeljne spoznaje školske doki- mologije. Postupci za povišenje točnosti ocjenjivanja i vrjednovanja u školi. Testovi znanja i njihova uporaba u školskoj praksi. Osobnost (ličnost), njezina svojstva i crte. Sposobnosti i proces izobrazbe. Inteligencija, njezino mjerenje i razvitak. Glavne značajke čuvstvenog (emocionalnog) života. Procesi zamjećivanja (percipiranja) i pozornosti u spoznavanju svijeta. Stres s posebnim osvrtom na stres u školskom sustavu. Učenici s teškoćama u procesu poučavanja. Temeljne spoznaje iz razvojne psihologije važne za odgoj i izobrazbu.
Obavezna literatura:

V. Andrilović i M. Čudina (1994): Osnove opće i razvojne psihologije

V. Andrilović i M. Čudina (1996): Psihologija učenja i nastave

T. Grgin (2003): Edukacijska psihologija

N. Pastuović (1997): Osnove psihologije obrazovanja i odgoja

V. Vizek-Vidović, M. Rijavec, V. Vlahović-Štetić i D. Miljković (2003): Psihologija obrazovanja

P. Zarevski (1994): Psihologija pamćenja i učenja

Preporučena literatura:

7. V. Andrilović: Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja. Školska knjiga, Zagreb, 1991.

8. V. Andrilović: Proces učenja i njegova racionalna organizacija na visokoškolskom studiju. Centar za pedagošku izobrazbu i istraživanja, Zagreb, 1978.

9. Z. Bujaš: Testovi znanja i mogućnost njihove uporabe u školskoj praksi. Vlastita naklada, Zagreb, 1943.

10. Z. Bujaš: Provjeravanje znanja - ispitivač ili 1 test?, Liječnički vjesnik, br. 7., 1966

11. M. Čudina-Obradović: Motivativno djelovanje nagrade i kazne. U V. Kolesarić, M. Vodanović i B. Petz (ured.), Uvod u psihologiju. Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1991.

12. I. Furlan: Učenje kao komunikacija. Peda- goškoknjiževni zbor, Zagreb, 1978. I. Furlan: Primijenjena psihologija učenja. Školska knjiga, Zagreb, 1984. I. Furlan: Psihologija podučavanja. Školska knjiga, Zagreb, 1990 I. Furlan i A. Kobola: ubrzano napredovanje nadarenih učenika osnovne škole. Školska knjiga, Zagreb, 1971.

13. T. Grgin: Školsko ocjenjivanje znanja. Naklada Slap, Jastrebarsko, 1997.

14. I. Koren: Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Školske novine, Zagreb, 1989. I. Koren: Psihologijski aspekti pojave nadarenosti. U V. Kolesarić, M. Vodanović i B. Petz (ured.), Uvod u psihologiju. Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1991.

15. M. Kovačević (ured.): Psihologija edukacije i razvoj djeteta. Školske novine, Zagreb, 1991. M. Kovačević i N. Šoljan (ured.): Psihologijska znanosti i edukacija. Školske novine, Zagreb, 1989. M. Obradović-Čudina: Nadarenost - razumijevanje, prepoznasvanje, razvijanje. Školska knjiga, Zagreb, 1990.

16. N. Pastuović: Edukologija. Znamen, Zagreb, Ž. Pavlina, K. Matešić, P. Jurković, M. Gulin i A. Kuliš: Psihologijski temelji učenja. U Ž. Pavlina i Z. Komar (ured.), Vojna psihologija - knjiga prva. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Zagreb, B. Petz (ured.): Psihologijski rječnik. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2005. B. Petz: Uvod u psihologiju. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001.

17. S. A. Rathus: Temelji psihologije% Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001. E. E. Smith, S. Nolen-Hoeksema, B. L. Fred- erikson, G. R. Loftus, D. J. Bern, S. Maren: Atkin- son/Hilgard Uvod u psihologiju, Naklada Slap,2007. N. Šoljan i E. Kovačević (ured.): Kognitivna znanost. Školske novine, Zagreb, 1991. B. Šverko (ured.): Psihologija. Školska knjiga, Zagreb, 2007. R. Vasta, M. M. Haith i S. A. Miller: Dječja psihologija. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2000.

Ishodi učenja:

1. sposoban za rad u odgoju i obrazovanju

2. poznaje temeljne činjenice, zakonitosti i spoznaje iz područja psihologije prijeko potrebne za uspješan profesorski rad

3. poznaje područja proučavanja, metodea i tehnike kojima se prihologija služi u znanstvenom i stručnom radu

4. upoznat je sa zakonitostima odgojnog i obrazovnog procesa

5. sposoban je daljnju vlastito samoobrazovanje iz područja psihologije odgoja i obrazovanja

Legenda

  • P - Predavanja