Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnovna pravila struke

Opterećenje:
15(GL) + 15(P) + 15(S)
Izvođači:

doc. dr. sc. Iva Hraste-Sočo (GL, P, S)

Opis predmeta:
Predavanja: Semestralni kolegij koji će u 15 dvosatnih predavanja 1. Uvodno predavanje - upoznavanje polaznika i predavača, predstavljanje kolegija te upoznavanja polaznika s obavezama koje ih očekuju tijekom semestra. 2. Samoorganiziranje - Osnove ciljnog i vremenskog menadžmenta te upoznavanje s vještinama koje omogućavaju bolje organiziranje vremena polaznika kolegija, a u svrhu bolje učinkovitosti. 3. Organizacija glazbenog života u Hrvatskoj - Pregled mogućnosti organizacija glazbenog života u Hrvatskoj (javna kazališta koja obavljaju glazbenu djelatnost, privatne produkcijske kuće, umjetničke organizacije, samostalna djelatnost) 4. Autodijagnostika - analiza vlastitih sposobnosti s prijedlozima poboljšanja učinkovitosti (PAEI analiza), analiza okruženja i utjecaji na osobnu karijeru (PEST analiza), SWOT analiza (unutarnje-vanjska analiza mogućih projekata koje polaznika radi ili planira raditi), mogućnosti odabira profesionalnog statusa, prezentacija 1. seminarskog rada 5. 2. Što je umjetnik u Hrvatskoj? Kako se postaje umjetnikom? Strukovne umjetničke udruge i ostale slične organizacije, prezentacija 1. seminarskog rada. 6. Samostalni umjetnici - Samostalni umjetnici kroz povijest, komparacija sa sličnim statusom u drugim zemljama, način dobivanja statusa, Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, Registar umjetničkih organizacija, prezentacija 1. seminarskog rada. 7. Porezni sustav - Vrste poreza u Hrvatskoj, načini registracije u odnosu na porezni sustav, porezne olakšice za umjetnike, prezentacija 1. seminarskog rad. 8. Osnovna znanja o agentima, agencijama za posredovanje s umjetnicima, načini stvaranja timova, osnove timskoga rada, duboki i plitki načini odlučivanja, prezentacija 1. seminarskog rad. 9. Osnovni termini - Osnovni termini: program, projekt, proces, gant, organigram, PERTH. Mid term provjera/kolokvij, prezentacija 1. seminarskog rada. 10. Troškovnici - Što je troškovnik, koji su elementi troškovnika, način pisanja troškovnika za jednostavne projekte. 11. Osnovne ugovornih odnosa, sve što je potrebno znati o ugovorima i njihovom potpisivanju. 12. Osnove upravljanja jednostavnom organizacijom: planiranje djelovanja, organizacija rada, vođenje i organizacijska kultura, kontrola, unapređenje djelovanja, nenasilna komunikacija. 13. Evaluacija - ključni alat u procjeni učinkovitosti vlastitoga rada kao i rada tima u kojemu djelujemo. Osnovna znanja o autorskim pravima i povezanosti vlastitoga djelovanja s istima. 14. Prezentacija semestralnih seminarskih radova i evaluacija - Svaki student prezentirat će svoj 2. seminarski rad u trajanju od 10 minuta uz diskusiju nakon svakog rada u trajanju od 5 minuta. Ocjenjivanje seminarskih radova, 15. Evaluacija rada tijekom cijelog semestra, ponavljanje gradiva te priprema za ispit.
Obavezna literatura:

1. Darko Lukić (2006): Produkcija I, Marketing scenskih umjetnosti, Bibliotela Mansioni, HC ITI Unesco, Zagreb, 1. poglavlje J. Pavičić, N. Alfirević, Lj.Aleksić,(2006) Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti, Masmedija, Zagreb poglavlja 2. i 3. Zakon o autorskom pravu Ministarstvo kulture RH (1998) Kulturna politika RH, Nacionalni izvještaj, Zagreb Lončar, V. Skripte Zakon o kazalištima (NN 71/06),Zakon o samostalnim umjetnicima i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak Feist, A. (2000) Cultural employment in Europe, Council of Europe Publishing, Strasbourg, Oporezivanje dohotka umjetnika, (2010) Ministarstvo financija, Porezna uprava, Zagreb Goleman, D. (2007) Emocionalna inteligencija. Mozaik knjiga, Zagreb

Preporučena literatura:

2. Ministarstvo kulture RH (2003) Staretgija kulturnog razvitka, Hrvatska u 21. stoljeću, Zagreb

Ishodi učenja:

1. Ishodi učenja na razini predmeta su: moći nabrojiti organizacijske modele organizacija koje obavljaju glazbenu djelatnost, mogućnosti vlasništva takvih organizacija, definirati pojmove kao što su program, projekt, proces te prijeko potrebne kratice za razumijevanje funkcioniranja organizacije (SWOT, PEST, PAEI, SMARTanalize, GANTT, PERTH sl.) Nadalje, ishodi su učenja prepoznati razlike između funkcioniranja različitih modela (npr.hrvatski model/anglosaksonski model i sl.)

2. povezati teorijska znanja s konkretnim slučajevima, izdvojiti neuralgične točke u pojedinim organizacijskim modelima. Ishodi učenja ovog kolegija također su upotrijebiti u osobnom radu (seminarski radovi) naučeno, identificirati osobne interese i afinitete. U ovu skupinu ishoda učenja uključeno je i izvještavanje o pogledanim i pročitanim zadanim sadržajima (koncertima, glazbeno scenskim programima) koje polaznici obavezno trebaju pratiti tijekom semestra.

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminar
  • GL - Ostale glazbene vježbe