Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Poduzetnički projekt u kulturi

Šifra:
91550
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
5.0
Opterećenje:
30(S)
Izvođači:

doc. dr. sc. Iva Hraste-Sočo (S)

Opis predmeta:
1. Uvod u temu kolegija: Osmišljavanje vlastitog projekta te organizacije. 2. Životni ciklus projekta: pretprodukcija, produkcija, produkcija 3. Registracija: Mogućnosti registracije glazbenog i glazbeno scenske organizacije u Hrvatskoj danas, pregled konkretnih primjera. 4. Osnovne vrijednosti organizacije: Što su misija i vizija, ciljevi te koja im je svrha. 5. Osnove strateškog razvoja, osobna iskaznica organizacije te upoznavanje sa strateškim planiranjem. Prezentacija 1. seminarskog rada. 6. Osnovno upoznavanje s postavkama javnog, privatnog i civilnog sektora te razlike u organizacijama u odnosu na sektorsku pripadnost. Prezentacija 1. seminarskog rada. 7. Ciljevi razvoja umjetničke organizacije (kratkoročni i dugoročni),i odabir strategija programsko organizacijskog razvoja. Vrste strategija. Prezentacija 1. seminarskog rada. 8. Organizacijska shema umjetničke organizacije, matrica procesa odlučivanja te tijekovi informacija, analiza potreba ljudskih resursa i plan kadrovskog razvoja za razdoblje od 4 godine. Mid term provjera/kolokvij 9. 10. Detaljna SWOT analiza organizacije sa svim elementima te PEST analiza. 10. Marketing, PR i budžetiranje u privatnoj organizaciji i razlike u odnosu na javni sektor, pozicioniranje u svijesti javnosti, stvaranje identiteta organizacije kroz razdoblje od 4 godine. 11. Odnos prema publici - sličnosti i razlike u privatnom i javnom sektoru. Prezentacija 2. seminarskog rada. 12. Potrebni materijalni resurs za razvoj organizacije: informacijski, tehnički, prostorni, financijski kroz 4 godine. Prezentacija 2. seminarskog rada. 13. Godišnji i četverogodišnji financijski planovi, vremensko troškovne tablice. Aplikacije za financiranje te kako ih ispuniti. Prezentacija 2. seminarskog rada. 14. Glavni program, projekti, vremenska dinamika, resursi, očekivani rezultati. Prezentacija 2. seminarskog rada. 15. Predstavljanje studije slučaja prema željama studenata, evaluacija kolegija
Obavezna literatura:

1. Dragojević, S. i Dragičević-Šešić, M. (2008), Menadžment u turbulentnim vremenima, Jesenski-Turk, Zagreb Wallis, L. (2005), In good Company, Currency Press, Sydney www.min-kulture.hr (propisi) Lukić, D. (2006), Produkcija i marketing scenskih umjetnosti, HC ITI-UNESCO, Zagreb Burlingham, B. (2009), Mali divovi, Profil, Zagreb Zlatović, D. (2009), Ogledi iz kazališnog prava, Propisi.hr, Zagreb

Preporučena literatura:

2. Kovač, M., ur. (2010), Temat: O publici, časopis Kazalište 39/40, Zagreb

Ishodi učenja:

1. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta su isplanirati vlastiti projekt od zamisli do provedbe te osmišljavanje vlastite organizacije u svim segmentima, izabrati repertoar, suradnike i načine rada, primijeniti naučeno u praksi, oponašati rad organizacije koju su polaznici upoznali u praksi te razlikovati kvalitetno od nekvaliteno osmišljene organizacije.

Legenda

  • S - Seminar