Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Priređivanje za ansamble 1

Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

mr. art. Ivan Končić (P)

red. prof. art. Tomislav Uhlik, prof. (P)

Opis predmeta:
Opsezi glasova i zapisivanje vokalne dionice Klavirska pratnja Priređivanje za jednoglasni dječji zbor na temelju zadane melodije uz pratnju klavira Harmonijski simboli Priređivanje za dvoglasni dječji zbor uz pratnju klavira na temelju zadane melodije i harmonijskih simbola Troglasni ženski zbor a cappella Priređivanje za troglasni ženski zbor a cappella Četveroglasni ženski zbor a cappella Priređivanje za četveroglasni ženski zbor a cappella Četveroglasni muški zbor a cappella Priređivanje za četveroglasni muški zbor a cappella Troglasni mješoviti pjevački zbor a cappella Priređivanje za troglasni mješoviti pjevački zbor a cappella Četveroglasni mješoviti zbor a cappella Priređivanje za četveroglasni mješoviti zbor a cappella Transkripcija iz četveroglasnog muškog ili ženskog u četveroglasni mješoviti zbor Transkripcija iz četveroglasnog mješovitog u četveroglasni muški ili ženski zbor Suvremena notacija u zborskoj glazbi Prilagođavanje vokalnih partitura raznim mogućnostima izvedbe (redukcija broja glasova)
Obavezna literatura:

1. Kuhač, Franjo Š., Južnoslovijenske narodne popijevke knjiga V, Zagreb 1941. Žganec, Vinko, Narodne popijevke Hrvatskog zagorja knjiga IV, JAZU, Zagreb 1950 Žganec, Vinko, Zbornik jugoslovenskih pučkih popijevaka knjiga I, Zagreb 1924. Vuk-Croata, Miroslav, Hrvatske uskrsnice, Zagreb 1998. Zborska literatura prema dostupnosti, po izboru nastavnika.

Preporučena literatura:

2. Grissom, Mary Allen, The Negro Sings a New Heaven, Dover Publications, Inc., New York 1969. Marković, Zvonimir, Muzički instrumenti, Muzička Naklada, Zagreb 1972 Obradović, Aleksandar, Uvod u orkestraciju, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd 1978. Rimsky-Korsakov, Nikolaj, Principles of Orchestration, Dover Publications, Inc., New York 1964. Bradić, Željko; Leopold, Siniša, Škola za tambure I, Školska knjiga, Zagreb 1992. Skladbe pogodne za priređivanje za gudački kvartet i tamburaški orkestar (Schumann, Čajkovski, Grieg). Zborska literatura po izboru nastavnika.

Ishodi učenja:

1. Studenti će znati prirediti skladbe za troglasni i četvroglasni ženskii zbor, za četveroglasni muški zbor, za troglasni i četveroglasni mješoviti zbor a cappella i s pratnjom.

2. Znat će transkribirati jednu vrstu zbora u drugu

3. Znat će se koristiti suvremenom notacijom u zborskoj glazbi

4. Znat će prilagoditi vokalne partiture različitim mogućnostima iz vedbe

5. Znat će teorijski i praktično skladati manje skladbe za dudačke sastave

6. Znat će prirediti kraće skladbe za različite kombinacije duhačkih sastava

7. Znat će prirediti skladbe za tamburaške i duhačke orkestre

Legenda

  • P - Predavanja