Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Komorni zbor 5

Šifra:
91955
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

red. prof. art. Jasenka Ostojić, akad. (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje i izvedba vokalne i vokalno-instrumentalne glazbene literature različitih razdoblja i stilova za mješoviti, muški ili ženski pjevački zbor. Stjecanje praktičnih znanja i umijeća kroz skupno muziciranje. Razvijanje i usavršavanje izvođenja predloženog glazbenog teksta, što podrazumijeva čistu intonaciju, precizan ritam, ali i točnu realizaciju svih ostalih komponenta glazbenog predloška, kao što su dinamika, artikulacija, tempo i sl. Upoznavanje i razvijanje vokalne tehnike. Suradnja sa studentima dirigiranja i zborskog dirigiranja i ostalim studentima kojima je to posredno područje struke. Stjecanje kompetencija za rad u profesionalnim vokalnim ansamblima. Sudjelovanje na javnim nastupima na Muzičkoj akademiji, te reprezentativnim koncertima u zemlji i inozemstvu. Vokalna i vokalno-instrumentalna glazbena literatura po izboru nastavnika i po godišnjem planu rada i javnih nastupa Akademije, te prema potrebama odsjeka za dirigiranje i zborsko dirigiranje i ostalih srodnih studijskih programa.
Ishodi učenja:

1. Student je sposoban kreirati, realizirati i izraziti umjetničke koncepte

2. poznaje široki raspon stilova i ima razvijen individualni i prepoznatljiv izričaj u određenom glazbenom stilu

3. ima u potpunosti razvijenu sposobnost učenja, samomotivacije i samostalnost u djelovanju posebice u segmentu tehnika vježbanja

4. razumije međuodnose i međuovisnost praktičnog i teorijskog djela studija

5. je sposoban interpretirati i reproducirati notni/glazbeni materijal te isti predstaviti široj javnosti javnim nastupima i/ili projektima

Legenda

  • P - Predavanje