Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika nastave flaute

Šifra:
92183
Visoko učilište:
Muzička akademija
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
60(P)
Izvođači:

red. prof. mr. art. Marina Novak (P)

Opis predmeta:
Cjeline koje se obrađuju u blok satovima 1. Uvodni sat- sadržaj predmeta, što će se raditi, zahtjevi tijekom godine, na ispitu, način ocjenjivanja itd. upute za rad u Moodleu i sl. 2. Metodika , didaktika, što su kompetencije dobrog nastavnika? 3. Klasifikacija instrumenata, osnovni pojmovi iz akustike, akustika flaute 4. Povijesni razvoj instrumenta -do baroka 5. Povijesni razvoj instrumenta barok, klasika 6. Povijesni razvoj instrumenta, romantika, Böhm 7. Povijesni razvoj instrumenta, XX iXXI.st. 8. Kako napraviti flautu, kako popraviti flautu 9. O glazbeniku- građa tijela, disanje 10. Kolokvij Ispituje se znanje od 2. do 8. sata 11. Tjelesne predispozicije za sviranje, ostali tjelesni mehanizmi 12. Kako izbjeći i kako liječiti povrede 13. obrazovni ishodi i obrazovni ciljevi što je to definiranje ishoda učenja što je nužno, važno ili vrijedno znati, umjeti 14. Opći pedagoški stav 15. osnove rada pedagoška dokumentacija planiranje oprema, organizacija učionice literatura planovi i programi rada u glazbenim školama zakonodavstvo 16. kolokvij -Ispituje se znanje od 9. do 15. sata + 1. seminarski radovi 17. osnove rada:organizacija sata analiza komunikacija motivacija odnos praktični predmeti -teoretski predmeti 18. osnove rada: s početnicima, napredima, s nadarenima 19. metodika rada : u individualnoj nastavi ,kombiniranoj nastavi, grupnoj nastavi, s manjom djecom -Suzuki, sa odraslima,s djecom s teškoćama , komorna glazba, ansambli 20. prvi sati: postava, držanje instrumenta, ambažura 21. vježbanje 22. javni nastupi, natjecanja 23. izvođačka praksa kroz pedagoški aspekt: ukrasi, artikulacija, kadence, improvizacija 24. kolokvij Ispituje se znanje od 16. do 21. sata + 2. seminarski radovi 25. moderne tehnike sviranja 26. literatura - što je alat za obrazovni ishod? 27. Primjerena literatura za pojedinu razinu - povijesne i moderne škole 28. što je to njemačka, francuska, engleska ili američka škola sviranja -estetika tona 29. Kako dalje usavršavati svoja znanja, Literatura o metodici i pedagogiji, Stručna literatura 30. Kolokvij - Ispituje se znanje od 22. do 28. sata + 3. seminarski radovi
Obavezna literatura:

1. Hans Wurz: Querflötenkunde (Verlag Piepenstock, Baden-Baden 1988) Pierre - Yves Artaud: A propos de pédagogie (Billaudot 1996) Anthony Baines: Woodwind Instruments and their History(Faber&Faber ltd.1957) Ardal Powell: The Flute (Yale University Press 2002) Nancy Toff: The Flute Book (Oxford University Press1996) Theobald Boehm: The Flute and Flute Playing(Dover pub. 1964) Rachel Brown: The Early Flute- a Practical Guide(Cambridge univ. Press2002) Hans Martin Linde: Kleine Anleitung zum Verzieren alten Musik Johann Joachim Quantz: On Playing the Flute (Faber&Faber 2001) Carin Levine: The Technigues of Flute Playing(Zimmermann 2002)

Ishodi učenja:

1. - Sposoban samostalno izvoditi individualnu nastavu flaute

2. - praktično primjenjuje i povezuje sadržaja teorije glazbe, glazbene pedagogije i podučavanja glavnog predmeta

3. - poznaje fiziološke osnove sviranja flaute

4. - sposoban je izvoditi nastavu flaute s različitim starosnim skupinama primjenjujući načela metodike individualne nastave

5. - poznaje literaturu različitih epoha za početnike i napredne iz didaktičkog rakursa

6. - sposoban je tumačiti interpretaciju i izvođačku praksa iz didaktičke perspektive

7. - upoznat je sa didaktičko-metodičkom stručnom literatura, povijesnim i modernim školama za flautu

8. - poznaje povijest i značajke flaute

Legenda

  • P - Predavanje