Skoči na glavni sadržaj

Muzička akademija, Sveučilište u Zagrebu

Nastavni program

Studij: Glazbena pedagogija dvopredmetno, ak. god. 2021/2022

Vrsta studija: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Način izvedbe: redovni Traje semestara: 10
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Predmeti za dvopredmetne studije

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
167131 Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi Da 6.0 15 0 30 0 0 0
180084 Američki postmodernizam i popularna kultura Da 6.0 15 0 30 0 0 0
196307 Američko sada Da 6.0 15 0 30 0 0 0
158087 Analiza engleskih tekstova Da 5.0 0 0 0 0 0 60
152055 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana Da 5.0 30 0 0 0 0 0
196040 Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu Da 6.0 15 0 30 0 0 0
179980 Antropologija djetinjstva Da 5.0 30 0 30 0 0 0
183088 Antropologija i putovanje Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138204 Antropologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
210755 Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti Da 6.0 15 0 30 0 0 0
138959 Arhitektura renesanse i baroka Da 5.0 30 0 15 15 0 0
154885 Arhivsko zakonodavstvo Da 6.0 30 0 0 30 0 0
157332 Autopsija, arhiv, atribucija Da 5.0 15 0 15 15 0 0
168171 Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici Da 5.0 15 0 15 0 0 0
197791 Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća Da 5.0 30 0 15 0 0 0
209422 Britanski moderni roman i Britansko carstvo Da 6.0 15 0 30 0 0 0
155051 Britanski romantizam: proza Da 6.0 15 0 30 0 0 0
164718 Češka književnost na filmu Da 4.0 15 0 30 0 0 0
152025 Češke prijevodne vježbe III Da 4.0 0 0 0 0 0 60
154973 Češke prijevodne vježbe IV Da 4.0 0 0 0 0 0 60
178159 Češki jezik u barokno doba Da 4.0 15 0 30 0 0 0
138733 Čitanje književnog teksta Da 4.0 15 0 30 0 0 0
125748 Didaktičke teorije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
210690 Didaktika Da 6.0 30 0 30 0 0 0
151685 Didaktika Da 5.0 30 0 0 30 0 0
152659 Digitalizacija i migracija dokumenata Da 3.0 15 0 0 15 0 0
179012 Digitalne zbirke Da 5.0 30 0 15 0 0 0
154888 Digitalni arhivi Da 3.0 15 0 15 0 0 0
224301 Diplomski rad Da 14.0 0 0 0 0 0 0
156007 Diplomski rad Da 8.0 0 0 0 0 0 0
185213 Diplomski rad Da 10.0 0 0 0 0 0 0
157424 Diplomski rad Da 5.0 0 0 0 0 0 0
154665 Diplomski rad Da 12.0 0 0 0 0 0 0
155070 Diplomski rad Da 15.0 0 0 0 0 0 0
179275 Dodirno jezikoslovlje Da 3.0 15 0 15 0 0 0
220869 Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima Da 6.0 15 0 45 0 0 0
192650 Ekohistorija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
194073 Ekonomska antropologija Da 5.0 30 0 30 0 0 0
192651 Ekonomska historija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
165389 Engleski jezik struke 1 Da 4.0 0 0 0 0 0 30
89528 Estetika Da 6.0 30 0 0 0 0 0
219858 Etika - seminar: Etika i psiha Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
224460 Etika - seminar: izabrani etički problemi Ne 3.0 0 0 15 0 0 0
207945 Etika I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
210373 Etika II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
183089 Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi Da 5.0 30 0 30 0 0 0
179455 Europska i svjetska povijest 1918.-1945. Da 6.0 30 0 30 0 0 0
207492 Feminističke teorije i pokreti Da 6.0 30 0 30 0 0 0
117013 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam Da 6.0 30 0 0 0 0 0
209881 Filmologija: Hrvatski žanrovski film Da 6.0 30 0 15 0 0 0
192625 Filmologija: Vizualna kultura 1960-ih Da 6.0 30 0 15 0 0 0
219860 Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
219856 Filozofija politike 1 Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
219857 Filozofija politike 2 Da 3.0 30 0 0 0 0 0
192550 Filozofija religije Da 4.0 30 0 0 0 0 0
210374 Filozofska antropologija Da 6.0 60 0 0 0 0 0
207944 Filozofske teorije emocija Da 4.0 30 0 0 0 0 0
158097 Fonetika i fonologija Da 6.0 60 0 0 0 0 0
70971 Fonetika i fonologija talijanskog jezika Da 5.0 30 0 15 0 0 0
156574 Fonetske vježbe Ne 1.0 0 0 0 0 0 15
233377 Fonologija i povijest poljskih glasova + Fonolaboratorijske vježbe i transkripcija Da 5.0 30 0 0 0 0 15
192627 Francuski jezik 7 Da 3.0 15 0 0 30 0 0
196190 Francuski jezik 8 Da 3.0 15 0 30 0 0 0
70524 Francuski jezik struke II Da 4.0 60 0 0 0 0 0
152200 Globalizacija i lokalne kulturne prakse Da 5.0 30 0 30 0 0 0
180606 Gotičke katedrale Francuske Da 5.0 30 0 0 0 0 0
210691 Govorništvo za nastavnike Da 4.0 0 0 15 15 0 0
192547 Grčka filozofija I Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
195794 Grčka filozofija II Da 3.0 0 0 30 0 0 0
223532 Habsburška Monarhija: imperijalna baština Da 5.0 15 0 15 0 0 0
192652 Historijska demografija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
211798 Historijska imagologija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
154638 Hospitacije Ne 2.0 0 0 0 30 0 0
196044 Hrvatska ćirilička pismenost Da 4.0 15 0 15 0 0 0
138734 Hrvatska dijalektologija I. Da 4.0 30 0 30 0 0 0
138736 Hrvatska dijalektologija II. Da 4.0 30 0 30 0 0 0
179276 Hrvatska leksikologija Da 4.0 30 0 15 0 0 0
178299 Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" Da 5.0 30 0 15 0 0 0
179456 Hrvatska povijest 1918.-1945. Da 6.0 30 0 30 0 0 0
181616 Hrvatska povijest nakon 1945. godine Da 6.0 30 0 30 0 0 0
207937 Hrvatska standardna prozodija Da 4.0 15 0 30 0 0 0
156235 Hrvatski jezik za nastavnike Da 4.0 30 0 15 0 0 0
138731 Hrvatski standardni jezik - sintaksa Da 5.0 30 0 30 0 0 0
196191 Hrvatski za prevoditelje Da 4.0 15 0 0 15 0 0
182469 Hrvatsko društvo Da 6.0 30 0 30 0 0 0
157329 Ikonografija nakon Tridentskoga sabora Da 5.0 30 0 15 0 0 0
153285 Informacijske tehnologije u obrazovanju Da 4.0 15 0 0 15 0 0
152658 Informacijski izvori i sustavi u arhivima Da 3.0 15 0 15 0 0 0
138230 Interkulturalizam i obrazovanje Da 5.0 30 0 30 0 0 0
219763 Interkulturalni seminar 1 - Interkulturalni kriminalistički roman Da 3.0 30 0 0 0 0 0
167367 Interpolacije I Da 5.0 30 0 0 0 0 0
193525 Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća Da 5.0 30 0 15 0 0 0
192649 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I Da 5.0 0 0 30 0 0 0
195660 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II Da 5.0 30 0 0 0 0 0
211795 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV Da 5.0 30 0 0 0 0 0
209878 Jezične biografije Da 3.0 0 0 30 0 0 0
233064 Jezične vježbe I. Da 4.0 0 0 0 0 60 0
156518 Jezik i kultura Da 3.0 30 0 0 0 0 0
156525 Jezik u društvu Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
178168 Klasične sociološke teorije 1 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
182468 Klasične sociološke teorije 2 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
185216 Književni seminar - Njemačko pučko kazalište Da 3.0 0 0 30 0 0 0
219760 Književni seminar 1 - Bečka moderna Da 3.0 30 0 0 0 0 0
208521 Književni seminar 1 - Kriminalistički roman Da 3.0 0 0 30 0 0 0
194068 Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća Da 3.0 0 0 30 0 0 0
208520 Književni seminar 2 - Eros i Tanatos Da 3.0 0 0 30 0 0 0
194069 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti Da 3.0 0 0 30 0 0 0
219761 Književni seminar 2 - Thomas, Heinrich i Klaus Mann Da 3.0 30 0 0 0 0 0
223875 Književni seminar za diplomande Da 3.0 0 0 30 0 0 0
156528 Književnost i mediji Da 3.0 30 0 0 0 0 0
196306 Književnost i vizualnost: američki film, naracija i psihoanaliza Da 6.0 15 0 30 0 0 0
155899 Književnost u nastavi I Da 3.0 15 0 15 0 0 0
179277 Književnost zapadnog kruga I Da 5.0 30 0 30 0 0 0
215236 Kognitivna lingvistika Da 5.0 60 0 0 0 0 0
138521 Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse Da 5.0 30 0 30 0 0 0
185901 Komparativna književnost - radionica 4 Ne 3.0 30 0 15 0 0 0
179689 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I Da 6.0 30 0 15 0 0 0
181791 Komparativna književnost: Tumačenje soneta Da 6.0 30 0 15 0 0 0
208587 Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski Da 3.0 0 0 15 0 0 15
220012 Korejski jezik 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
151281 Krasnoslov i gluma Da 4.0 15 0 30 0 0 0
138218 Kritičke teorije obrazovanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
158093 Kulture SAD-a i Velike Britanije Da 5.0 0 0 0 60 0 0
184149 Kulturni krajolik Da 5.0 15 0 0 15 0 0
194071 Kulturološki seminar - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća Da 3.0 0 0 30 0 0 0
209334 Kustoske prakse Da 5.0 15 0 15 15 0 0
138215 Kvalitativna istraživanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138210 Kvantitativna istraživanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
156571 Latinski jezik za talijaniste Da 2.0 0 0 0 0 0 30
138958 Likovne umjetnosti renesanse i baroka Da 5.0 30 0 15 15 0 0
195796 Logika I - Uvod u simboličku logiku Da 3.0 30 0 0 0 0 0
224459 Logika II Da 6.0 30 0 0 0 0 0
183205 Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti Da 4.0 30 0 15 0 0 0
169258 Metapodaci za upravljanje gradivom Da 3.0 15 0 0 15 0 0
207494 Metoda ankete Da 6.0 30 0 15 15 0 0
156004 Metodički blok i praksa Da 6.0 30 0 0 0 30 0
169913 Metodika nastave hrvatskog jezika i kjiževnosti II Da 3.0 15 0 15 0 0 0
165518 Metodika nastave hrvatskoga jezika I Da 3.0 15 0 15 0 0 0
154635 Metodika nastave povijesti umjetnosti Da 7.0 30 0 30 0 0 0
192617 Milton Da 6.0 15 0 30 0 0 0
211796 Mletačka republika: imperijalna baština Da 5.0 15 0 15 0 0 0
192619 Moderni britanski roman Da 6.0 15 0 30 0 0 0
231802 Morfosintaksa talijanskog jezika I Da 5.0 30 0 15 0 0 0
152062 Najnovija hrvatska proza Da 4.0 30 0 15 0 0 0
220870 Nakladništvo i knjižarstvo Da 6.0 30 0 15 0 0 0
154634 Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti Da 3.0 15 0 15 0 0 0
194074 Nematerijalna kulturna baština Da 5.0 30 0 30 0 0 0
154860 Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti (III.-IV. stoljeće) Da 5.0 15 0 15 0 0 0
138738 Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova Da 4.0 15 0 30 0 0 0
156523 Njemačko-hrvatski jezični dodiri Da 3.0 15 0 15 0 0 0
179273 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću Da 3.0 15 0 15 0 0 0
185215 Njemačko-hrvatski književni transferi Da 3.0 30 0 0 0 0 0
138202 Obiteljska pedagogija Da 5.0 30 0 30 0 0 0
142977 Oblici novinarske komunikacije Da 6.0 60 0 0 0 0 0
180708 Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi Da 5.0 30 0 0 15 0 0
233069 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
210375 Ontologija - seminar: Sartreov egzistencijalizam Da 3.0 0 0 30 0 0 0
233068 Ontologija I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
187043 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela Da 6.0 30 0 0 15 0 0
195588 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje Da 6.0 30 0 15 0 0 0
209882 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu Da 6.0 30 0 15 0 0 0
195589 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje Da 6.0 30 0 15 0 0 0
181638 Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo Da 6.0 30 0 15 0 0 0
211797 Osmansko carstvo: imperijalna baština Da 5.0 15 0 15 0 0 0
156038 Osnove arhitekture Da 4.0 30 0 15 15 0 0
138950 Osnove arhitekture Da 5.0 30 0 15 15 0 0
82125 Osnove bibliotekarstva Da 6.0 45 0 0 0 0 0
138233 Osnove interkulturalne pedagogije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
139586 Osnove komunikologije Da 5.0 30 0 0 0 0 0
138949 Osnove likovnih umjetnosti Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138225 Osnove socijalne pedagogije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
178169 Osnove sociološke statistike Da 6.0 45 0 0 30 0 0
138214 Osnove specijalne pedagogije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
179441 Osnove strukturalizma Da 2.0 15 0 15 0 0 0
156570 Osnove teorije književnosti Da 4.0 45 0 0 0 0 0
138413 Osnove upravljanja informacijskim institucijama Da 6.0 30 0 0 30 0 0
194806 Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna Da 5.0 15 0 15 0 0 0
138240 Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138203 Pedagogija ranog djetinjstva Da 5.0 30 0 30 0 0 0
70970 Periodizacija talijanske književnosti Da 5.0 30 0 15 0 0 0
181551 Pisani izvori za povijest umjetnosti (XI.-XVII. stoljeće) Da 5.0 30 0 0 15 0 0
165834 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom Da 6.0 30 0 0 30 0 0
193524 Pluralizam stilova u arhitekturi 17. i 18. stoljeća Da 5.0 15 0 15 15 0 0
196194 Poetika prevođenja Da 3.0 15 0 15 0 0 0
194070 Poglavlja iz njemačke književnosti - Austrijska suvremena književnost Da 3.0 30 0 0 0 0 0
219762 Poglavlja iz njemačke književnosti - Ekspresionizam Da 3.0 30 0 0 0 0 0
185217 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. Da 3.0 0 0 30 0 0 0
179274 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemački romantizam Da 3.0 30 0 0 0 0 0
233378 Poljska kultura i civilizacija Da 4.0 30 0 15 0 0 0
233379 Poljske jezične vježbe I Da 6.0 0 0 0 0 0 90
90759 Postkolonijalizam i rod Da 5.0 15 0 30 0 0 0
221206 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti Da 6.0 15 0 30 0 0 0
138519 Povijest antropologije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
160476 Povijest filmske glazbe Da 2.0 30 0 0 0 0 0
210371 Povijest filozofije I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
210372 Povijest filozofije II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
219852 Povijest filozofije III Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
219853 Povijest filozofije IV Da 3.0 30 0 0 0 0 0
233065 Povijest filozofije V Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
179457 Povijest historiografije Da 3.0 30 0 0 0 0 0
158122 Povijest i paradigme američkih studija 1 Da 6.0 15 0 30 0 0 0
158125 Povijest i paradigme američkih studija 2 Da 6.0 15 0 30 0 0 0
157326 Povijest i teorija konzervacije u Europi u 19. i 20. stoljeću Da 5.0 30 0 0 0 0 0
155843 Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću Da 5.0 15 0 15 15 0 0
138964 Povijest i teorija povijesti umjetnosti Da 5.0 30 0 30 0 0 0
152657 Povijest institucija u Hrvatskoj Da 6.0 30 0 30 0 0 0
154636 Povijest karikature Da 5.0 30 0 15 0 0 0
167559 Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. Da 5.0 30 0 0 0 0 0
156473 Povijest njemačke književnosti 20. stoljeća II Da 4.0 30 0 0 0 0 0
192654 Povijest pakla Da 2.0 30 0 0 0 0 0
192653 Povijest starog Istoka I Da 5.0 30 0 0 0 0 0
231801 Povijest talijanskog filma Da 5.0 30 0 15 0 0 15
181550 Povijest, vrste i karakteristike ilustracije Da 5.0 30 0 0 15 0 0
210756 Pragmalingvistika Da 5.0 15 0 30 0 0 0
141852 Praksa Ne 7.0 0 0 0 0 0 0
169259 Praksa - diplomski studij Ne 8.0 0 0 0 0 0 0
208462 Praktikum i izvođenje nastave I Da 4.0 0 0 30 0 15 0
209872 Praktikum i izvođenje nastave II Da 4.0 30 0 0 0 15 0
158124 Predrafaelitizam Da 6.0 15 0 30 0 0 0
165918 Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost Da 6.0 15 0 30 0 0 0
158477 Prevoditelj i računalo Da 5.0 15 0 0 20 0 0
185212 Prevoditeljski praktikum II Da 5.0 0 0 0 0 0 60
208588 Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata Da 4.0 0 0 15 0 0 30
158096 Prijevodne vježbe Da 5.0 0 0 0 0 0 60
192629 Prijevodne vježbe 1: hrvatski - francuski Da 3.0 0 0 15 15 0 0
196192 Prijevodne vježbe 2: francuski - hrvatski Da 3.0 0 0 0 30 0 0
196193 Prijevodne vježbe 2: hrvatski - francuski Da 3.0 0 0 0 30 0 0
208590 Prijevodne vježbe 3: francuski - hrvatski Da 3.0 0 0 15 0 0 15
208591 Prijevodne vježbe 3: hrvatski - francuski Da 3.0 0 0 15 0 0 15
192628 Prijevodne vježbe1: francuski - hrvatski Da 3.0 0 0 15 15 0 0
209423 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima Da 6.0 15 0 30 0 0 0
185218 Psiholingvistika Da 3.0 15 0 15 0 0 0
223859 Psihologija glazbe Da 5.0 30 0 15 0 0 0
210692 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 6.0 30 0 0 30 0 0
194510 Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I Da 3.0 0 0 45 15 0 0
210706 Selected Topics in Pphilosophy - seminar Da 3.0 0 0 30 0 0 0
192633 Semantički seminar 1 Da 2.0 0 0 30 0 0 0
158094 Semantika engleskog jezika Da 6.0 60 0 0 0 0 0
181560 Semantika razumijevanja Da 5.0 15 0 30 0 0 0
195797 Seminar - etika: Alijenacija i etika Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
182428 Seminar iz njemačke književnosti 20. stoljeća 2B Da 2.0 0 0 30 0 0 0
183835 Sintaksa engleskog jezika II - rečenica Da 6.0 60 0 0 0 0 0
139584 Sintaksa engleskoga jezika I - vrste riječi Da 6.0 60 0 0 0 0 0
138201 Sistematska pedagogija Da 5.0 30 0 30 0 0 0
188676 Skandinavski film Da 4.0 15 0 15 0 0 0
219855 Socijalna filozofija Da 6.0 120 0 0 0 0 0
195661 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse Da 5.0 15 0 15 0 0 0
195662 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije Da 5.0 15 0 15 0 0 0
196521 Socijalna povijest ideja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
219960 Sociologija kulture Da 6.0 30 0 30 0 0 0
156234 Sociologija obrazovanja Da 4.0 30 0 0 0 0 0
220040 Sociologija poslovnog odlučivanja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
178178 Sociologija religije Da 6.0 30 0 30 0 0 0
219962 Sociologija spolnosti Da 6.0 30 0 30 0 0 0
193458 Sociologija vojske i rata Da 6.0 30 0 30 0 0 0
212187 Sociologija vremena Da 4.0 1 0 1 0 0 0
197793 Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka Da 5.0 30 0 15 0 0 0
82667 Staroslavenski jezik Da 6.0 30 0 30 0 0 0
138737 Stilistika Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138242 Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja i obrazovanja Ne 5.0 0 0 0 0 30 0
185405 Sukob Tito - Staljin i Goli otok Da 3.0 30 0 0 0 0 0
211794 Sustavi za organizaciju znanja Da 3.0 15 0 15 0 0 0
153286 Sustavna pedagogija Da 6.0 30 0 15 0 0 0
192548 Suvremena filozofska terminologija I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
195789 Suvremena filozofska terminologija II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
181617 Suvremena historiografija - teorije i metode Da 3.0 30 0 0 0 0 0
207493 Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi Da 6.0 30 0 30 0 0 0
193457 Suvremene sociološke teorije 1 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
196522 Suvremene sociološke teorije 2 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
178708 Suvremeni engleski jezik 1 Da 5.0 30 0 30 0 0 0
139583 Suvremeni engleski jezik 2 Da 5.0 0 0 30 0 0 30
158083 Suvremeni engleski jezik 3 Da 5.0 0 0 0 0 0 60
185211 Suvremeni norveški jezik II Da 4.0 0 0 0 0 0 60
154640 Suvremeni njemački jezik IV Da 3.0 0 0 30 30 0 0
181615 Svjetska povijest nakon 1945. godine Da 6.0 30 0 30 0 0 0
160058 Školska stručno-pedagoška praksa Da 5.0 0 0 0 30 0 0
81347 Španjolski jezik I Da 4.0 60 0 0 0 0 0
223782 Španjolski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 0 0 0 30
224354 Španjolski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 0 0 0 30
185210 Švedski jezik i društvo II Da 3.0 0 0 15 0 0 30
178588 Talijanska književnost humanizma i renesanse Da 5.0 30 0 15 0 0 0
156564 Talijanski jezik I.1 Da 4.0 0 0 0 0 0 60
156565 Talijanski jezik I.2 Da 4.0 0 0 0 0 0 60
156566 Talijanski jezik II.1 Da 5.0 0 0 0 0 0 60
156567 Talijanski jezik II.2 Da 5.0 0 0 0 0 0 60
82664 Teorija jezika Da 5.0 30 0 30 0 0 0
221207 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika Da 6.0 30 0 15 0 0 0
179989 Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza Da 6.0 30 0 15 0 0 0
209880 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije Da 6.0 30 0 15 0 0 0
233066 Teorija spoznaje Da 6.0 60 0 0 0 0 0
138228 Teorije kurikuluma Da 5.0 30 0 30 0 0 0
219961 Teorije svakodnevice Da 6.0 30 0 30 0 0 0
208592 Terminologija Da 3.0 15 0 0 0 0 15
192630 Traduktologija Da 3.0 30 0 0 0 0 0
155842 Transformacije antičkog svijeta Da 5.0 30 0 15 0 0 0
138951 Umjetnost antike Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138957 Umjetnost gotike Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138953 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138961 Umjetnost nakon 1900. Da 5.0 30 0 15 15 0 0
157347 Umjetnost oko godine 1000. Da 5.0 30 0 15 0 0 0
138955 Umjetnost romanike Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138960 Umjetnost XIX. stoljeća Da 5.0 30 0 15 15 0 0
165835 Upravljanje i poslovanje u arhivima Da 3.0 15 0 15 0 0 0
138206 Ustanove ranog odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
192546 Uvod u filozofiju I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
195793 Uvod u filozofiju II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
138952 Uvod u ikonologiju Da 5.0 30 0 15 0 0 0
139581 Uvod u lingvistički studij engleskog jezika Da 6.0 60 0 0 0 0 0
82666 Uvod u noviju hrvatsku književnost Da 5.0 30 0 30 0 0 0
154756 Uvod u noviju hrvatsku književnost II Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138205 Uvod u pedagogijska istraživanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
196046 Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju Da 4.0 15 0 30 0 0 0
178709 Uvod u studij engleske književnosti 1 Da 4.0 15 0 15 0 0 0
155029 Uvod u studij engleske književnosti 2 Da 2.0 0 0 15 0 0 0
156573 Uvod u studij talijanskog jezika Da 5.0 30 0 15 0 0 0
192657 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova Da 4.0 30 0 15 0 0 0
158086 Viktorijanski roman - poetika i kulturna politika Da 6.0 15 0 30 0 0 0
196263 Vizualna kultura u nastavi likovne umjetnosti Da 5.0 15 0 15 15 0 0
195663 Vjerska povijest Da 5.0 15 0 15 0 0 0
195664 Vojna i vojnokrajiška povijest Da 5.0 15 0 15 0 0 0
179917 Vojna revolucija i vojna povijest Da 3.0 30 0 0 0 0 0
139974 Vrednovanje arhivskog gradiva Da 6.0 30 0 30 0 0 0
196493 Zagrebačka umjetnička baština XVI. - XVIII. stoljeća Da 5.0 30 0 15 0 0 0
138409 Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva Da 3.0 15 0 15 0 0 0
157330 Zaštita nepokretne baštine Da 5.0 15 0 15 15 0 0
157331 Zaštita pokretne baštine Da 5.0 15 0 15 15 0 0
138963 Zaštita spomenika kulture Da 5.0 30 0 15 15 0 0
141853 Završni rad Da 8.0 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Predmeti za dvopredmetne studije

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
151468 Povijest i teorija filma Da 4.0 15 0 15 0 0 0
165457 Semiotika u masovnom komuniciranju Da 4.0 30 0 0 0 0 0
165458 Teorije i sustavi radijskog komuniciranja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
165460 Teorije i sustavi tiskovnog komuniciranja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
150555 Uvod u studij hrvatske kulture Da 5.0 30 0 0 0 0 0
139585 Začetnici komunikologije i njihova djela Da 4.0 15 0 0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Predmeti za dvopredmetne studije

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
167131 Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi Da 6.0 15 0 30 0 0 0
180084 Američki postmodernizam i popularna kultura Da 6.0 15 0 30 0 0 0
196307 Američko sada Da 6.0 15 0 30 0 0 0
158087 Analiza engleskih tekstova Da 5.0 0 0 0 0 0 60
152055 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana Da 5.0 30 0 0 0 0 0
196040 Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu Da 6.0 15 0 30 0 0 0
179980 Antropologija djetinjstva Da 5.0 30 0 30 0 0 0
183088 Antropologija i putovanje Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138204 Antropologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
210755 Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti Da 6.0 15 0 30 0 0 0
138959 Arhitektura renesanse i baroka Da 5.0 30 0 15 15 0 0
154885 Arhivsko zakonodavstvo Da 6.0 30 0 0 30 0 0
157332 Autopsija, arhiv, atribucija Da 5.0 15 0 15 15 0 0
168171 Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici Da 5.0 15 0 15 0 0 0
197791 Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća Da 5.0 30 0 15 0 0 0
209422 Britanski moderni roman i Britansko carstvo Da 6.0 15 0 30 0 0 0
155051 Britanski romantizam: proza Da 6.0 15 0 30 0 0 0
164718 Češka književnost na filmu Da 4.0 15 0 30 0 0 0
152025 Češke prijevodne vježbe III Da 4.0 0 0 0 0 0 60
154973 Češke prijevodne vježbe IV Da 4.0 0 0 0 0 0 60
178159 Češki jezik u barokno doba Da 4.0 15 0 30 0 0 0
138733 Čitanje književnog teksta Da 4.0 15 0 30 0 0 0
125748 Didaktičke teorije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
210690 Didaktika Da 6.0 30 0 30 0 0 0
151685 Didaktika Da 5.0 30 0 0 30 0 0
152659 Digitalizacija i migracija dokumenata Da 3.0 15 0 0 15 0 0
179012 Digitalne zbirke Da 5.0 30 0 15 0 0 0
154888 Digitalni arhivi Da 3.0 15 0 15 0 0 0
224301 Diplomski rad Da 14.0 0 0 0 0 0 0
156007 Diplomski rad Da 8.0 0 0 0 0 0 0
185213 Diplomski rad Da 10.0 0 0 0 0 0 0
157424 Diplomski rad Da 5.0 0 0 0 0 0 0
154665 Diplomski rad Da 12.0 0 0 0 0 0 0
155070 Diplomski rad Da 15.0 0 0 0 0 0 0
179275 Dodirno jezikoslovlje Da 3.0 15 0 15 0 0 0
220869 Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima Da 6.0 15 0 45 0 0 0
192650 Ekohistorija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
194073 Ekonomska antropologija Da 5.0 30 0 30 0 0 0
192651 Ekonomska historija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
165389 Engleski jezik struke 1 Da 4.0 0 0 0 0 0 30
89528 Estetika Da 6.0 30 0 0 0 0 0
219858 Etika - seminar: Etika i psiha Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
224460 Etika - seminar: izabrani etički problemi Ne 3.0 0 0 15 0 0 0
207945 Etika I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
210373 Etika II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
183089 Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi Da 5.0 30 0 30 0 0 0
179455 Europska i svjetska povijest 1918.-1945. Da 6.0 30 0 30 0 0 0
207492 Feminističke teorije i pokreti Da 6.0 30 0 30 0 0 0
117013 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam Da 6.0 30 0 0 0 0 0
209881 Filmologija: Hrvatski žanrovski film Da 6.0 30 0 15 0 0 0
192625 Filmologija: Vizualna kultura 1960-ih Da 6.0 30 0 15 0 0 0
219860 Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
219856 Filozofija politike 1 Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
219857 Filozofija politike 2 Da 3.0 30 0 0 0 0 0
192550 Filozofija religije Da 4.0 30 0 0 0 0 0
210374 Filozofska antropologija Da 6.0 60 0 0 0 0 0
207944 Filozofske teorije emocija Da 4.0 30 0 0 0 0 0
158097 Fonetika i fonologija Da 6.0 60 0 0 0 0 0
70971 Fonetika i fonologija talijanskog jezika Da 5.0 30 0 15 0 0 0
156574 Fonetske vježbe Ne 1.0 0 0 0 0 0 15
233377 Fonologija i povijest poljskih glasova + Fonolaboratorijske vježbe i transkripcija Da 5.0 30 0 0 0 0 15
192627 Francuski jezik 7 Da 3.0 15 0 0 30 0 0
196190 Francuski jezik 8 Da 3.0 15 0 30 0 0 0
70524 Francuski jezik struke II Da 4.0 60 0 0 0 0 0
152200 Globalizacija i lokalne kulturne prakse Da 5.0 30 0 30 0 0 0
180606 Gotičke katedrale Francuske Da 5.0 30 0 0 0 0 0
210691 Govorništvo za nastavnike Da 4.0 0 0 15 15 0 0
192547 Grčka filozofija I Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
195794 Grčka filozofija II Da 3.0 0 0 30 0 0 0
223532 Habsburška Monarhija: imperijalna baština Da 5.0 15 0 15 0 0 0
192652 Historijska demografija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
211798 Historijska imagologija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
154638 Hospitacije Ne 2.0 0 0 0 30 0 0
196044 Hrvatska ćirilička pismenost Da 4.0 15 0 15 0 0 0
138734 Hrvatska dijalektologija I. Da 4.0 30 0 30 0 0 0
138736 Hrvatska dijalektologija II. Da 4.0 30 0 30 0 0 0
179276 Hrvatska leksikologija Da 4.0 30 0 15 0 0 0
178299 Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" Da 5.0 30 0 15 0 0 0
179456 Hrvatska povijest 1918.-1945. Da 6.0 30 0 30 0 0 0
181616 Hrvatska povijest nakon 1945. godine Da 6.0 30 0 30 0 0 0
207937 Hrvatska standardna prozodija Da 4.0 15 0 30 0 0 0
156235 Hrvatski jezik za nastavnike Da 4.0 30 0 15 0 0 0
138731 Hrvatski standardni jezik - sintaksa Da 5.0 30 0 30 0 0 0
196191 Hrvatski za prevoditelje Da 4.0 15 0 0 15 0 0
182469 Hrvatsko društvo Da 6.0 30 0 30 0 0 0
157329 Ikonografija nakon Tridentskoga sabora Da 5.0 30 0 15 0 0 0
153285 Informacijske tehnologije u obrazovanju Da 4.0 15 0 0 15 0 0
152658 Informacijski izvori i sustavi u arhivima Da 3.0 15 0 15 0 0 0
138230 Interkulturalizam i obrazovanje Da 5.0 30 0 30 0 0 0
219763 Interkulturalni seminar 1 - Interkulturalni kriminalistički roman Da 3.0 30 0 0 0 0 0
167367 Interpolacije I Da 5.0 30 0 0 0 0 0
193525 Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća Da 5.0 30 0 15 0 0 0
192649 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I Da 5.0 0 0 30 0 0 0
195660 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II Da 5.0 30 0 0 0 0 0
211795 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV Da 5.0 30 0 0 0 0 0
209878 Jezične biografije Da 3.0 0 0 30 0 0 0
233064 Jezične vježbe I. Da 4.0 0 0 0 0 60 0
156518 Jezik i kultura Da 3.0 30 0 0 0 0 0
156525 Jezik u društvu Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
178168 Klasične sociološke teorije 1 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
182468 Klasične sociološke teorije 2 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
185216 Književni seminar - Njemačko pučko kazalište Da 3.0 0 0 30 0 0 0
219760 Književni seminar 1 - Bečka moderna Da 3.0 30 0 0 0 0 0
208521 Književni seminar 1 - Kriminalistički roman Da 3.0 0 0 30 0 0 0
194068 Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća Da 3.0 0 0 30 0 0 0
208520 Književni seminar 2 - Eros i Tanatos Da 3.0 0 0 30 0 0 0
194069 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti Da 3.0 0 0 30 0 0 0
219761 Književni seminar 2 - Thomas, Heinrich i Klaus Mann Da 3.0 30 0 0 0 0 0
223875 Književni seminar za diplomande Da 3.0 0 0 30 0 0 0
156528 Književnost i mediji Da 3.0 30 0 0 0 0 0
196306 Književnost i vizualnost: američki film, naracija i psihoanaliza Da 6.0 15 0 30 0 0 0
155899 Književnost u nastavi I Da 3.0 15 0 15 0 0 0
179277 Književnost zapadnog kruga I Da 5.0 30 0 30 0 0 0
215236 Kognitivna lingvistika Da 5.0 60 0 0 0 0 0
138521 Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse Da 5.0 30 0 30 0 0 0
185901 Komparativna književnost - radionica 4 Ne 3.0 30 0 15 0 0 0
179689 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I Da 6.0 30 0 15 0 0 0
181791 Komparativna književnost: Tumačenje soneta Da 6.0 30 0 15 0 0 0
208587 Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski Da 3.0 0 0 15 0 0 15
220012 Korejski jezik 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
151281 Krasnoslov i gluma Da 4.0 15 0 30 0 0 0
138218 Kritičke teorije obrazovanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
158093 Kulture SAD-a i Velike Britanije Da 5.0 0 0 0 60 0 0
184149 Kulturni krajolik Da 5.0 15 0 0 15 0 0
194071 Kulturološki seminar - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća Da 3.0 0 0 30 0 0 0
209334 Kustoske prakse Da 5.0 15 0 15 15 0 0
138215 Kvalitativna istraživanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138210 Kvantitativna istraživanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
156571 Latinski jezik za talijaniste Da 2.0 0 0 0 0 0 30
138958 Likovne umjetnosti renesanse i baroka Da 5.0 30 0 15 15 0 0
195796 Logika I - Uvod u simboličku logiku Da 3.0 30 0 0 0 0 0
224459 Logika II Da 6.0 30 0 0 0 0 0
183205 Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti Da 4.0 30 0 15 0 0 0
169258 Metapodaci za upravljanje gradivom Da 3.0 15 0 0 15 0 0
207494 Metoda ankete Da 6.0 30 0 15 15 0 0
156004 Metodički blok i praksa Da 6.0 30 0 0 0 30 0
169913 Metodika nastave hrvatskog jezika i kjiževnosti II Da 3.0 15 0 15 0 0 0
165518 Metodika nastave hrvatskoga jezika I Da 3.0 15 0 15 0 0 0
154635 Metodika nastave povijesti umjetnosti Da 7.0 30 0 30 0 0 0
192617 Milton Da 6.0 15 0 30 0 0 0
211796 Mletačka republika: imperijalna baština Da 5.0 15 0 15 0 0 0
192619 Moderni britanski roman Da 6.0 15 0 30 0 0 0
231802 Morfosintaksa talijanskog jezika I Da 5.0 30 0 15 0 0 0
152062 Najnovija hrvatska proza Da 4.0 30 0 15 0 0 0
220870 Nakladništvo i knjižarstvo Da 6.0 30 0 15 0 0 0
154634 Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti Da 3.0 15 0 15 0 0 0
194074 Nematerijalna kulturna baština Da 5.0 30 0 30 0 0 0
154860 Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti (III.-IV. stoljeće) Da 5.0 15 0 15 0 0 0
138738 Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova Da 4.0 15 0 30 0 0 0
156523 Njemačko-hrvatski jezični dodiri Da 3.0 15 0 15 0 0 0
179273 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću Da 3.0 15 0 15 0 0 0
185215 Njemačko-hrvatski književni transferi Da 3.0 30 0 0 0 0 0
138202 Obiteljska pedagogija Da 5.0 30 0 30 0 0 0
142977 Oblici novinarske komunikacije Da 6.0 60 0 0 0 0 0
180708 Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi Da 5.0 30 0 0 15 0 0
233069 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
210375 Ontologija - seminar: Sartreov egzistencijalizam Da 3.0 0 0 30 0 0 0
233068 Ontologija I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
187043 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela Da 6.0 30 0 0 15 0 0
195588 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje Da 6.0 30 0 15 0 0 0
209882 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu Da 6.0 30 0 15 0 0 0
195589 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje Da 6.0 30 0 15 0 0 0
181638 Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo Da 6.0 30 0 15 0 0 0
211797 Osmansko carstvo: imperijalna baština Da 5.0 15 0 15 0 0 0
156038 Osnove arhitekture Da 4.0 30 0 15 15 0 0
138950 Osnove arhitekture Da 5.0 30 0 15 15 0 0
82125 Osnove bibliotekarstva Da 6.0 45 0 0 0 0 0
138233 Osnove interkulturalne pedagogije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
139586 Osnove komunikologije Da 5.0 30 0 0 0 0 0
138949 Osnove likovnih umjetnosti Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138225 Osnove socijalne pedagogije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
178169 Osnove sociološke statistike Da 6.0 45 0 0 30 0 0
138214 Osnove specijalne pedagogije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
179441 Osnove strukturalizma Da 2.0 15 0 15 0 0 0
156570 Osnove teorije književnosti Da 4.0 45 0 0 0 0 0
138413 Osnove upravljanja informacijskim institucijama Da 6.0 30 0 0 30 0 0
194806 Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna Da 5.0 15 0 15 0 0 0
138240 Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138203 Pedagogija ranog djetinjstva Da 5.0 30 0 30 0 0 0
70970 Periodizacija talijanske književnosti Da 5.0 30 0 15 0 0 0
181551 Pisani izvori za povijest umjetnosti (XI.-XVII. stoljeće) Da 5.0 30 0 0 15 0 0
165834 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom Da 6.0 30 0 0 30 0 0
193524 Pluralizam stilova u arhitekturi 17. i 18. stoljeća Da 5.0 15 0 15 15 0 0
196194 Poetika prevođenja Da 3.0 15 0 15 0 0 0
194070 Poglavlja iz njemačke književnosti - Austrijska suvremena književnost Da 3.0 30 0 0 0 0 0
219762 Poglavlja iz njemačke književnosti - Ekspresionizam Da 3.0 30 0 0 0 0 0
185217 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. Da 3.0 0 0 30 0 0 0
179274 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemački romantizam Da 3.0 30 0 0 0 0 0
233378 Poljska kultura i civilizacija Da 4.0 30 0 15 0 0 0
233379 Poljske jezične vježbe I Da 6.0 0 0 0 0 0 90
90759 Postkolonijalizam i rod Da 5.0 15 0 30 0 0 0
221206 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti Da 6.0 15 0 30 0 0 0
138519 Povijest antropologije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
160476 Povijest filmske glazbe Da 2.0 30 0 0 0 0 0
210371 Povijest filozofije I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
210372 Povijest filozofije II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
219852 Povijest filozofije III Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
219853 Povijest filozofije IV Da 3.0 30 0 0 0 0 0
233065 Povijest filozofije V Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
179457 Povijest historiografije Da 3.0 30 0 0 0 0 0
158122 Povijest i paradigme američkih studija 1 Da 6.0 15 0 30 0 0 0
158125 Povijest i paradigme američkih studija 2 Da 6.0 15 0 30 0 0 0
157326 Povijest i teorija konzervacije u Europi u 19. i 20. stoljeću Da 5.0 30 0 0 0 0 0
155843 Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću Da 5.0 15 0 15 15 0 0
138964 Povijest i teorija povijesti umjetnosti Da 5.0 30 0 30 0 0 0
152657 Povijest institucija u Hrvatskoj Da 6.0 30 0 30 0 0 0
154636 Povijest karikature Da 5.0 30 0 15 0 0 0
167559 Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. Da 5.0 30 0 0 0 0 0
156473 Povijest njemačke književnosti 20. stoljeća II Da 4.0 30 0 0 0 0 0
192654 Povijest pakla Da 2.0 30 0 0 0 0 0
192653 Povijest starog Istoka I Da 5.0 30 0 0 0 0 0
231801 Povijest talijanskog filma Da 5.0 30 0 15 0 0 15
181550 Povijest, vrste i karakteristike ilustracije Da 5.0 30 0 0 15 0 0
210756 Pragmalingvistika Da 5.0 15 0 30 0 0 0
141852 Praksa Ne 7.0 0 0 0 0 0 0
169259 Praksa - diplomski studij Ne 8.0 0 0 0 0 0 0
208462 Praktikum i izvođenje nastave I Da 4.0 0 0 30 0 15 0
209872 Praktikum i izvođenje nastave II Da 4.0 30 0 0 0 15 0
158124 Predrafaelitizam Da 6.0 15 0 30 0 0 0
165918 Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost Da 6.0 15 0 30 0 0 0
158477 Prevoditelj i računalo Da 5.0 15 0 0 20 0 0
185212 Prevoditeljski praktikum II Da 5.0 0 0 0 0 0 60
208588 Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata Da 4.0 0 0 15 0 0 30
158096 Prijevodne vježbe Da 5.0 0 0 0 0 0 60
192629 Prijevodne vježbe 1: hrvatski - francuski Da 3.0 0 0 15 15 0 0
196192 Prijevodne vježbe 2: francuski - hrvatski Da 3.0 0 0 0 30 0 0
196193 Prijevodne vježbe 2: hrvatski - francuski Da 3.0 0 0 0 30 0 0
208590 Prijevodne vježbe 3: francuski - hrvatski Da 3.0 0 0 15 0 0 15
208591 Prijevodne vježbe 3: hrvatski - francuski Da 3.0 0 0 15 0 0 15
192628 Prijevodne vježbe1: francuski - hrvatski Da 3.0 0 0 15 15 0 0
209423 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima Da 6.0 15 0 30 0 0 0
185218 Psiholingvistika Da 3.0 15 0 15 0 0 0
223859 Psihologija glazbe Da 5.0 30 0 15 0 0 0
210692 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 6.0 30 0 0 30 0 0
194510 Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I Da 3.0 0 0 45 15 0 0
210706 Selected Topics in Pphilosophy - seminar Da 3.0 0 0 30 0 0 0
192633 Semantički seminar 1 Da 2.0 0 0 30 0 0 0
158094 Semantika engleskog jezika Da 6.0 60 0 0 0 0 0
181560 Semantika razumijevanja Da 5.0 15 0 30 0 0 0
195797 Seminar - etika: Alijenacija i etika Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
182428 Seminar iz njemačke književnosti 20. stoljeća 2B Da 2.0 0 0 30 0 0 0
183835 Sintaksa engleskog jezika II - rečenica Da 6.0 60 0 0 0 0 0
139584 Sintaksa engleskoga jezika I - vrste riječi Da 6.0 60 0 0 0 0 0
138201 Sistematska pedagogija Da 5.0 30 0 30 0 0 0
188676 Skandinavski film Da 4.0 15 0 15 0 0 0
219855 Socijalna filozofija Da 6.0 120 0 0 0 0 0
195661 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse Da 5.0 15 0 15 0 0 0
195662 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije Da 5.0 15 0 15 0 0 0
196521 Socijalna povijest ideja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
219960 Sociologija kulture Da 6.0 30 0 30 0 0 0
156234 Sociologija obrazovanja Da 4.0 30 0 0 0 0 0
220040 Sociologija poslovnog odlučivanja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
178178 Sociologija religije Da 6.0 30 0 30 0 0 0
219962 Sociologija spolnosti Da 6.0 30 0 30 0 0 0
193458 Sociologija vojske i rata Da 6.0 30 0 30 0 0 0
212187 Sociologija vremena Da 4.0 1 0 1 0 0 0
197793 Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka Da 5.0 30 0 15 0 0 0
82667 Staroslavenski jezik Da 6.0 30 0 30 0 0 0
138737 Stilistika Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138242 Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja i obrazovanja Ne 5.0 0 0 0 0 30 0
185405 Sukob Tito - Staljin i Goli otok Da 3.0 30 0 0 0 0 0
211794 Sustavi za organizaciju znanja Da 3.0 15 0 15 0 0 0
153286 Sustavna pedagogija Da 6.0 30 0 15 0 0 0
192548 Suvremena filozofska terminologija I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
195789 Suvremena filozofska terminologija II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
181617 Suvremena historiografija - teorije i metode Da 3.0 30 0 0 0 0 0
207493 Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi Da 6.0 30 0 30 0 0 0
193457 Suvremene sociološke teorije 1 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
196522 Suvremene sociološke teorije 2 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
178708 Suvremeni engleski jezik 1 Da 5.0 30 0 30 0 0 0
139583 Suvremeni engleski jezik 2 Da 5.0 0 0 30 0 0 30
158083 Suvremeni engleski jezik 3 Da 5.0 0 0 0 0 0 60
185211 Suvremeni norveški jezik II Da 4.0 0 0 0 0 0 60
154640 Suvremeni njemački jezik IV Da 3.0 0 0 30 30 0 0
181615 Svjetska povijest nakon 1945. godine Da 6.0 30 0 30 0 0 0
160058 Školska stručno-pedagoška praksa Da 5.0 0 0 0 30 0 0
81347 Španjolski jezik I Da 4.0 60 0 0 0 0 0
223782 Španjolski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 0 0 0 30
224354 Španjolski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 0 0 0 30
185210 Švedski jezik i društvo II Da 3.0 0 0 15 0 0 30
178588 Talijanska književnost humanizma i renesanse Da 5.0 30 0 15 0 0 0
156564 Talijanski jezik I.1 Da 4.0 0 0 0 0 0 60
156565 Talijanski jezik I.2 Da 4.0 0 0 0 0 0 60
156566 Talijanski jezik II.1 Da 5.0 0 0 0 0 0 60
156567 Talijanski jezik II.2 Da 5.0 0 0 0 0 0 60
82664 Teorija jezika Da 5.0 30 0 30 0 0 0
221207 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika Da 6.0 30 0 15 0 0 0
179989 Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza Da 6.0 30 0 15 0 0 0
209880 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije Da 6.0 30 0 15 0 0 0
233066 Teorija spoznaje Da 6.0 60 0 0 0 0 0
138228 Teorije kurikuluma Da 5.0 30 0 30 0 0 0
219961 Teorije svakodnevice Da 6.0 30 0 30 0 0 0
208592 Terminologija Da 3.0 15 0 0 0 0 15
192630 Traduktologija Da 3.0 30 0 0 0 0 0
155842 Transformacije antičkog svijeta Da 5.0 30 0 15 0 0 0
138951 Umjetnost antike Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138957 Umjetnost gotike Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138953 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138961 Umjetnost nakon 1900. Da 5.0 30 0 15 15 0 0
157347 Umjetnost oko godine 1000. Da 5.0 30 0 15 0 0 0
138955 Umjetnost romanike Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138960 Umjetnost XIX. stoljeća Da 5.0 30 0 15 15 0 0
165835 Upravljanje i poslovanje u arhivima Da 3.0 15 0 15 0 0 0
138206 Ustanove ranog odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
192546 Uvod u filozofiju I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
195793 Uvod u filozofiju II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
138952 Uvod u ikonologiju Da 5.0 30 0 15 0 0 0
139581 Uvod u lingvistički studij engleskog jezika Da 6.0 60 0 0 0 0 0
82666 Uvod u noviju hrvatsku književnost Da 5.0 30 0 30 0 0 0
154756 Uvod u noviju hrvatsku književnost II Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138205 Uvod u pedagogijska istraživanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
196046 Uvod u scensku umjetnost i teatrologiju Da 4.0 15 0 30 0 0 0
178709 Uvod u studij engleske književnosti 1 Da 4.0 15 0 15 0 0 0
155029 Uvod u studij engleske književnosti 2 Da 2.0 0 0 15 0 0 0
156573 Uvod u studij talijanskog jezika Da 5.0 30 0 15 0 0 0
192657 Uvod u tematsku analizu ranonovovjekovnih tekstova Da 4.0 30 0 15 0 0 0
158086 Viktorijanski roman - poetika i kulturna politika Da 6.0 15 0 30 0 0 0
196263 Vizualna kultura u nastavi likovne umjetnosti Da 5.0 15 0 15 15 0 0
195663 Vjerska povijest Da 5.0 15 0 15 0 0 0
195664 Vojna i vojnokrajiška povijest Da 5.0 15 0 15 0 0 0
179917 Vojna revolucija i vojna povijest Da 3.0 30 0 0 0 0 0
139974 Vrednovanje arhivskog gradiva Da 6.0 30 0 30 0 0 0
196493 Zagrebačka umjetnička baština XVI. - XVIII. stoljeća Da 5.0 30 0 15 0 0 0
138409 Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva Da 3.0 15 0 15 0 0 0
157330 Zaštita nepokretne baštine Da 5.0 15 0 15 15 0 0
157331 Zaštita pokretne baštine Da 5.0 15 0 15 15 0 0
138963 Zaštita spomenika kulture Da 5.0 30 0 15 15 0 0
141853 Završni rad Da 8.0 0 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Predmeti za dvopredmetne studije

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
151468 Povijest i teorija filma Da 4.0 15 0 15 0 0 0
165457 Semiotika u masovnom komuniciranju Da 4.0 30 0 0 0 0 0
165458 Teorije i sustavi radijskog komuniciranja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
165460 Teorije i sustavi tiskovnog komuniciranja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
150555 Uvod u studij hrvatske kulture Da 5.0 30 0 0 0 0 0
139585 Začetnici komunikologije i njihova djela Da 4.0 15 0 0 15 0 0
Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
Obavezni predmeti za semestar nisu evidentirani.
Izborna grupa: Izborni predmeti

Opis: ukupni broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
91549 Didaktika Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91524 Engleski jezik 1 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91918 Engleski jezik 2 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91528 Estetika glazbe Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91530 Komorni zbor 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91922 Komorni zbor 2 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
92049 Komorni zbor 3 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91526 Likovna kultura Da 4.0 60 0 0 0 0 0
91525 Njemački jezik 1 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
91919 Njemački jezik 2 Da 4.0 50 0 10 0 0 0
220093 Orgulje II Da 4.0 30 0 0 0 0 0
92050 Osnove muzikoterapije Da 6.0 30 45 0 0 0 0
92244 Povijest hrvatske glazbe Da 2.0 30 0 0 0 0 0
91548 Poznavanje instrumenata Da 4.0 30 0 0 0 0 0
91539 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 4.0 60 0 0 0 0 0
Izborna grupa: Predmeti za dvopredmetne studije

Opis: ukupan broj bodova u semestru ne smije biti manji od 25 odnosno veći od 35

Šifra Naziv Polaže se ECTS P GL S v m SJ
167131 Alternativni svjetovi u suvremenoj britanskoj prozi Da 6.0 15 0 30 0 0 0
180084 Američki postmodernizam i popularna kultura Da 6.0 15 0 30 0 0 0
196307 Američko sada Da 6.0 15 0 30 0 0 0
158087 Analiza engleskih tekstova Da 5.0 0 0 0 0 0 60
152055 Antička i kasnoantička ladanjska arhitektura na istočnoj obali Jadrana Da 5.0 30 0 0 0 0 0
196040 Antropocen u britanskoj i australskoj književnosti i filmu Da 6.0 15 0 30 0 0 0
179980 Antropologija djetinjstva Da 5.0 30 0 30 0 0 0
183088 Antropologija i putovanje Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138204 Antropologija odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
210755 Arhitekst u postmodernoj britanskoj književnosti Da 6.0 15 0 30 0 0 0
138959 Arhitektura renesanse i baroka Da 5.0 30 0 15 15 0 0
154885 Arhivsko zakonodavstvo Da 6.0 30 0 0 30 0 0
157332 Autopsija, arhiv, atribucija Da 5.0 15 0 15 15 0 0
168171 Bečka škola povijesti umjetnosti i hrvatski spomenici Da 5.0 15 0 15 0 0 0
197791 Bizantsko slikarstvo od 9. do 14. stoljeća Da 5.0 30 0 15 0 0 0
209422 Britanski moderni roman i Britansko carstvo Da 6.0 15 0 30 0 0 0
155051 Britanski romantizam: proza Da 6.0 15 0 30 0 0 0
164718 Češka književnost na filmu Da 4.0 15 0 30 0 0 0
152025 Češke prijevodne vježbe III Da 4.0 0 0 0 0 0 60
154973 Češke prijevodne vježbe IV Da 4.0 0 0 0 0 0 60
178159 Češki jezik u barokno doba Da 4.0 15 0 30 0 0 0
138733 Čitanje književnog teksta Da 4.0 15 0 30 0 0 0
125748 Didaktičke teorije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
210690 Didaktika Da 6.0 30 0 30 0 0 0
151685 Didaktika Da 5.0 30 0 0 30 0 0
152659 Digitalizacija i migracija dokumenata Da 3.0 15 0 0 15 0 0
179012 Digitalne zbirke Da 5.0 30 0 15 0 0 0
154888 Digitalni arhivi Da 3.0 15 0 15 0 0 0
224301 Diplomski rad Da 14.0 0 0 0 0 0 0
156007 Diplomski rad Da 8.0 0 0 0 0 0 0
185213 Diplomski rad Da 10.0 0 0 0 0 0 0
157424 Diplomski rad Da 5.0 0 0 0 0 0 0
154665 Diplomski rad Da 12.0 0 0 0 0 0 0
155070 Diplomski rad Da 15.0 0 0 0 0 0 0
179275 Dodirno jezikoslovlje Da 3.0 15 0 15 0 0 0
220869 Društveno korisno učenje u informacijskim znanostima Da 6.0 15 0 45 0 0 0
192650 Ekohistorija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
194073 Ekonomska antropologija Da 5.0 30 0 30 0 0 0
192651 Ekonomska historija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
165389 Engleski jezik struke 1 Da 4.0 0 0 0 0 0 30
89528 Estetika Da 6.0 30 0 0 0 0 0
219858 Etika - seminar: Etika i psiha Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
224460 Etika - seminar: izabrani etički problemi Ne 3.0 0 0 15 0 0 0
207945 Etika I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
210373 Etika II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
183089 Etnokulturni identiteti - teorijski pristupi Da 5.0 30 0 30 0 0 0
179455 Europska i svjetska povijest 1918.-1945. Da 6.0 30 0 30 0 0 0
207492 Feminističke teorije i pokreti Da 6.0 30 0 30 0 0 0
117013 Filmologija: Filmski modernizam i postmodernizam Da 6.0 30 0 0 0 0 0
209881 Filmologija: Hrvatski žanrovski film Da 6.0 30 0 15 0 0 0
192625 Filmologija: Vizualna kultura 1960-ih Da 6.0 30 0 15 0 0 0
219860 Filozofija odgoja - seminar: Emocije i odgoj Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
219856 Filozofija politike 1 Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
219857 Filozofija politike 2 Da 3.0 30 0 0 0 0 0
192550 Filozofija religije Da 4.0 30 0 0 0 0 0
210374 Filozofska antropologija Da 6.0 60 0 0 0 0 0
207944 Filozofske teorije emocija Da 4.0 30 0 0 0 0 0
158097 Fonetika i fonologija Da 6.0 60 0 0 0 0 0
70971 Fonetika i fonologija talijanskog jezika Da 5.0 30 0 15 0 0 0
156574 Fonetske vježbe Ne 1.0 0 0 0 0 0 15
233377 Fonologija i povijest poljskih glasova + Fonolaboratorijske vježbe i transkripcija Da 5.0 30 0 0 0 0 15
192627 Francuski jezik 7 Da 3.0 15 0 0 30 0 0
196190 Francuski jezik 8 Da 3.0 15 0 30 0 0 0
70524 Francuski jezik struke II Da 4.0 60 0 0 0 0 0
152200 Globalizacija i lokalne kulturne prakse Da 5.0 30 0 30 0 0 0
180606 Gotičke katedrale Francuske Da 5.0 30 0 0 0 0 0
210691 Govorništvo za nastavnike Da 4.0 0 0 15 15 0 0
192547 Grčka filozofija I Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
195794 Grčka filozofija II Da 3.0 0 0 30 0 0 0
223532 Habsburška Monarhija: imperijalna baština Da 5.0 15 0 15 0 0 0
192652 Historijska demografija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
211798 Historijska imagologija Da 5.0 15 0 15 0 0 0
154638 Hospitacije Ne 2.0 0 0 0 30 0 0
196044 Hrvatska ćirilička pismenost Da 4.0 15 0 15 0 0 0
138734 Hrvatska dijalektologija I. Da 4.0 30 0 30 0 0 0
138736 Hrvatska dijalektologija II. Da 4.0 30 0 30 0 0 0
179276 Hrvatska leksikologija Da 4.0 30 0 15 0 0 0
178299 Hrvatska likovna baština "između gotike i baroka" Da 5.0 30 0 15 0 0 0
179456 Hrvatska povijest 1918.-1945. Da 6.0 30 0 30 0 0 0
181616 Hrvatska povijest nakon 1945. godine Da 6.0 30 0 30 0 0 0
207937 Hrvatska standardna prozodija Da 4.0 15 0 30 0 0 0
156235 Hrvatski jezik za nastavnike Da 4.0 30 0 15 0 0 0
138731 Hrvatski standardni jezik - sintaksa Da 5.0 30 0 30 0 0 0
196191 Hrvatski za prevoditelje Da 4.0 15 0 0 15 0 0
182469 Hrvatsko društvo Da 6.0 30 0 30 0 0 0
157329 Ikonografija nakon Tridentskoga sabora Da 5.0 30 0 15 0 0 0
153285 Informacijske tehnologije u obrazovanju Da 4.0 15 0 0 15 0 0
152658 Informacijski izvori i sustavi u arhivima Da 3.0 15 0 15 0 0 0
138230 Interkulturalizam i obrazovanje Da 5.0 30 0 30 0 0 0
219763 Interkulturalni seminar 1 - Interkulturalni kriminalistički roman Da 3.0 30 0 0 0 0 0
167367 Interpolacije I Da 5.0 30 0 0 0 0 0
193525 Izbor stila u arhitekturi 19. stoljeća Da 5.0 30 0 15 0 0 0
192649 Izvori za ranonovovjekovnu povijest I Da 5.0 0 0 30 0 0 0
195660 Izvori za ranonovovjekovnu povijest II Da 5.0 30 0 0 0 0 0
211795 Izvori za ranonovovjekovnu povijest IV Da 5.0 30 0 0 0 0 0
209878 Jezične biografije Da 3.0 0 0 30 0 0 0
233064 Jezične vježbe I. Da 4.0 0 0 0 0 60 0
156518 Jezik i kultura Da 3.0 30 0 0 0 0 0
156525 Jezik u društvu Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
178168 Klasične sociološke teorije 1 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
182468 Klasične sociološke teorije 2 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
185216 Književni seminar - Njemačko pučko kazalište Da 3.0 0 0 30 0 0 0
219760 Književni seminar 1 - Bečka moderna Da 3.0 30 0 0 0 0 0
208521 Književni seminar 1 - Kriminalistički roman Da 3.0 0 0 30 0 0 0
194068 Književni seminar 1 - Njemačka novela 19. stoljeća Da 3.0 0 0 30 0 0 0
208520 Književni seminar 2 - Eros i Tanatos Da 3.0 0 0 30 0 0 0
194069 Književni seminar 2 - Filmske adaptacije njemačke književnosti Da 3.0 0 0 30 0 0 0
219761 Književni seminar 2 - Thomas, Heinrich i Klaus Mann Da 3.0 30 0 0 0 0 0
223875 Književni seminar za diplomande Da 3.0 0 0 30 0 0 0
156528 Književnost i mediji Da 3.0 30 0 0 0 0 0
196306 Književnost i vizualnost: američki film, naracija i psihoanaliza Da 6.0 15 0 30 0 0 0
155899 Književnost u nastavi I Da 3.0 15 0 15 0 0 0
179277 Književnost zapadnog kruga I Da 5.0 30 0 30 0 0 0
215236 Kognitivna lingvistika Da 5.0 60 0 0 0 0 0
138521 Komparativna istraživanja običajno-obredne prakse Da 5.0 30 0 30 0 0 0
185901 Komparativna književnost - radionica 4 Ne 3.0 30 0 15 0 0 0
179689 Komparativna književnost: Fantastika u hrvatskoj književnosti I Da 6.0 30 0 15 0 0 0
181791 Komparativna književnost: Tumačenje soneta Da 6.0 30 0 15 0 0 0
208587 Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski Da 3.0 0 0 15 0 0 15
220012 Korejski jezik 1 Da 4.0 60 0 0 0 0 0
151281 Krasnoslov i gluma Da 4.0 15 0 30 0 0 0
138218 Kritičke teorije obrazovanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
158093 Kulture SAD-a i Velike Britanije Da 5.0 0 0 0 60 0 0
184149 Kulturni krajolik Da 5.0 15 0 0 15 0 0
194071 Kulturološki seminar - Nostalgija u njemačkoj književnosti 20. stoljeća Da 3.0 0 0 30 0 0 0
209334 Kustoske prakse Da 5.0 15 0 15 15 0 0
138215 Kvalitativna istraživanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138210 Kvantitativna istraživanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
156571 Latinski jezik za talijaniste Da 2.0 0 0 0 0 0 30
138958 Likovne umjetnosti renesanse i baroka Da 5.0 30 0 15 15 0 0
195796 Logika I - Uvod u simboličku logiku Da 3.0 30 0 0 0 0 0
224459 Logika II Da 6.0 30 0 0 0 0 0
183205 Ljudi i igre. Filološke i književnoantropološke analize hrvatske ranonovovjekovne književnosti Da 4.0 30 0 15 0 0 0
169258 Metapodaci za upravljanje gradivom Da 3.0 15 0 0 15 0 0
207494 Metoda ankete Da 6.0 30 0 15 15 0 0
156004 Metodički blok i praksa Da 6.0 30 0 0 0 30 0
169913 Metodika nastave hrvatskog jezika i kjiževnosti II Da 3.0 15 0 15 0 0 0
165518 Metodika nastave hrvatskoga jezika I Da 3.0 15 0 15 0 0 0
154635 Metodika nastave povijesti umjetnosti Da 7.0 30 0 30 0 0 0
192617 Milton Da 6.0 15 0 30 0 0 0
211796 Mletačka republika: imperijalna baština Da 5.0 15 0 15 0 0 0
192619 Moderni britanski roman Da 6.0 15 0 30 0 0 0
231802 Morfosintaksa talijanskog jezika I Da 5.0 30 0 15 0 0 0
152062 Najnovija hrvatska proza Da 4.0 30 0 15 0 0 0
220870 Nakladništvo i knjižarstvo Da 6.0 30 0 15 0 0 0
154634 Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti Da 3.0 15 0 15 0 0 0
194074 Nematerijalna kulturna baština Da 5.0 30 0 30 0 0 0
154860 Nova post vetera coepit: ikonografija prve kršćanske umjetnosti (III.-IV. stoljeće) Da 5.0 15 0 15 0 0 0
138738 Novija hrvatska književnost - čitanje tekstova Da 4.0 15 0 30 0 0 0
156523 Njemačko-hrvatski jezični dodiri Da 3.0 15 0 15 0 0 0
179273 Njemačko-hrvatski jezični dodiri u Gradišću Da 3.0 15 0 15 0 0 0
185215 Njemačko-hrvatski književni transferi Da 3.0 30 0 0 0 0 0
138202 Obiteljska pedagogija Da 5.0 30 0 30 0 0 0
142977 Oblici novinarske komunikacije Da 6.0 60 0 0 0 0 0
180708 Odnos forme i funkcije u srednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi Da 5.0 30 0 0 15 0 0
233069 Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
210375 Ontologija - seminar: Sartreov egzistencijalizam Da 3.0 0 0 30 0 0 0
233068 Ontologija I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
187043 Opća povijest književnosti: Beckett: glasovi i tijela Da 6.0 30 0 0 15 0 0
195588 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje Da 6.0 30 0 15 0 0 0
209882 Opća povijest književnosti: Krležini romani u europskom kontekstu Da 6.0 30 0 15 0 0 0
195589 Opća povijest književnosti: Modernističko pripovijedanje Da 6.0 30 0 15 0 0 0
181638 Opća povijest književnosti: Suvremeno hrvatsko pjesništvo Da 6.0 30 0 15 0 0 0
211797 Osmansko carstvo: imperijalna baština Da 5.0 15 0 15 0 0 0
156038 Osnove arhitekture Da 4.0 30 0 15 15 0 0
138950 Osnove arhitekture Da 5.0 30 0 15 15 0 0
82125 Osnove bibliotekarstva Da 6.0 45 0 0 0 0 0
138233 Osnove interkulturalne pedagogije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
139586 Osnove komunikologije Da 5.0 30 0 0 0 0 0
138949 Osnove likovnih umjetnosti Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138225 Osnove socijalne pedagogije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
178169 Osnove sociološke statistike Da 6.0 45 0 0 30 0 0
138214 Osnove specijalne pedagogije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
179441 Osnove strukturalizma Da 2.0 15 0 15 0 0 0
156570 Osnove teorije književnosti Da 4.0 45 0 0 0 0 0
138413 Osnove upravljanja informacijskim institucijama Da 6.0 30 0 0 30 0 0
194806 Otkrivanje Rima od Rafaela do Winckelmanna Da 5.0 15 0 15 0 0 0
138240 Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138203 Pedagogija ranog djetinjstva Da 5.0 30 0 30 0 0 0
70970 Periodizacija talijanske književnosti Da 5.0 30 0 15 0 0 0
181551 Pisani izvori za povijest umjetnosti (XI.-XVII. stoljeće) Da 5.0 30 0 0 15 0 0
165834 Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom Da 6.0 30 0 0 30 0 0
193524 Pluralizam stilova u arhitekturi 17. i 18. stoljeća Da 5.0 15 0 15 15 0 0
196194 Poetika prevođenja Da 3.0 15 0 15 0 0 0
194070 Poglavlja iz njemačke književnosti - Austrijska suvremena književnost Da 3.0 30 0 0 0 0 0
219762 Poglavlja iz njemačke književnosti - Ekspresionizam Da 3.0 30 0 0 0 0 0
185217 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemačka književnost 1933.-1945. Da 3.0 0 0 30 0 0 0
179274 Poglavlja iz njemačke književnosti - Njemački romantizam Da 3.0 30 0 0 0 0 0
233378 Poljska kultura i civilizacija Da 4.0 30 0 15 0 0 0
233379 Poljske jezične vježbe I Da 6.0 0 0 0 0 0 90
90759 Postkolonijalizam i rod Da 5.0 15 0 30 0 0 0
221206 Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti Da 6.0 15 0 30 0 0 0
138519 Povijest antropologije Da 5.0 30 0 30 0 0 0
160476 Povijest filmske glazbe Da 2.0 30 0 0 0 0 0
210371 Povijest filozofije I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
210372 Povijest filozofije II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
219852 Povijest filozofije III Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
219853 Povijest filozofije IV Da 3.0 30 0 0 0 0 0
233065 Povijest filozofije V Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
179457 Povijest historiografije Da 3.0 30 0 0 0 0 0
158122 Povijest i paradigme američkih studija 1 Da 6.0 15 0 30 0 0 0
158125 Povijest i paradigme američkih studija 2 Da 6.0 15 0 30 0 0 0
157326 Povijest i teorija konzervacije u Europi u 19. i 20. stoljeću Da 5.0 30 0 0 0 0 0
155843 Povijest i teorija konzervacije u Hrvatskoj u XIX. i XX. stoljeću Da 5.0 15 0 15 15 0 0
138964 Povijest i teorija povijesti umjetnosti Da 5.0 30 0 30 0 0 0
152657 Povijest institucija u Hrvatskoj Da 6.0 30 0 30 0 0 0
154636 Povijest karikature Da 5.0 30 0 15 0 0 0
167559 Povijest konzerviranja u Zagrebu od 1850. do 1945. Da 5.0 30 0 0 0 0 0
156473 Povijest njemačke književnosti 20. stoljeća II Da 4.0 30 0 0 0 0 0
192654 Povijest pakla Da 2.0 30 0 0 0 0 0
192653 Povijest starog Istoka I Da 5.0 30 0 0 0 0 0
231801 Povijest talijanskog filma Da 5.0 30 0 15 0 0 15
181550 Povijest, vrste i karakteristike ilustracije Da 5.0 30 0 0 15 0 0
210756 Pragmalingvistika Da 5.0 15 0 30 0 0 0
141852 Praksa Ne 7.0 0 0 0 0 0 0
169259 Praksa - diplomski studij Ne 8.0 0 0 0 0 0 0
208462 Praktikum i izvođenje nastave I Da 4.0 0 0 30 0 15 0
209872 Praktikum i izvođenje nastave II Da 4.0 30 0 0 0 15 0
158124 Predrafaelitizam Da 6.0 15 0 30 0 0 0
165918 Pretvaranje prostora u mjesto: rana australska književnost Da 6.0 15 0 30 0 0 0
158477 Prevoditelj i računalo Da 5.0 15 0 0 20 0 0
185212 Prevoditeljski praktikum II Da 5.0 0 0 0 0 0 60
208588 Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata Da 4.0 0 0 15 0 0 30
158096 Prijevodne vježbe Da 5.0 0 0 0 0 0 60
192629 Prijevodne vježbe 1: hrvatski - francuski Da 3.0 0 0 15 15 0 0
196192 Prijevodne vježbe 2: francuski - hrvatski Da 3.0 0 0 0 30 0 0
196193 Prijevodne vježbe 2: hrvatski - francuski Da 3.0 0 0 0 30 0 0
208590 Prijevodne vježbe 3: francuski - hrvatski Da 3.0 0 0 15 0 0 15
208591 Prijevodne vježbe 3: hrvatski - francuski Da 3.0 0 0 15 0 0 15
192628 Prijevodne vježbe1: francuski - hrvatski Da 3.0 0 0 15 15 0 0
209423 Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima Da 6.0 15 0 30 0 0 0
185218 Psiholingvistika Da 3.0 15 0 15 0 0 0
223859 Psihologija glazbe Da 5.0 30 0 15 0 0 0
210692 Psihologija odgoja i obrazovanja Da 6.0 30 0 0 30 0 0
194510 Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I Da 3.0 0 0 45 15 0 0
210706 Selected Topics in Pphilosophy - seminar Da 3.0 0 0 30 0 0 0
192633 Semantički seminar 1 Da 2.0 0 0 30 0 0 0
158094 Semantika engleskog jezika Da 6.0 60 0 0 0 0 0
181560 Semantika razumijevanja Da 5.0 15 0 30 0 0 0
195797 Seminar - etika: Alijenacija i etika Ne 3.0 0 0 30 0 0 0
182428 Seminar iz njemačke književnosti 20. stoljeća 2B Da 2.0 0 0 30 0 0 0
183835 Sintaksa engleskog jezika II - rečenica Da 6.0 60 0 0 0 0 0
139584 Sintaksa engleskoga jezika I - vrste riječi Da 6.0 60 0 0 0 0 0
138201 Sistematska pedagogija Da 5.0 30 0 30 0 0 0
188676 Skandinavski film Da 4.0 15 0 15 0 0 0
219855 Socijalna filozofija Da 6.0 120 0 0 0 0 0
195661 Socijalna historija: pravne ustanove i prakse Da 5.0 15 0 15 0 0 0
195662 Socijalna historija: raslojavanja i hijerarhije Da 5.0 15 0 15 0 0 0
196521 Socijalna povijest ideja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
219960 Sociologija kulture Da 6.0 30 0 30 0 0 0
156234 Sociologija obrazovanja Da 4.0 30 0 0 0 0 0
220040 Sociologija poslovnog odlučivanja Da 6.0 30 0 30 0 0 0
178178 Sociologija religije Da 6.0 30 0 30 0 0 0
219962 Sociologija spolnosti Da 6.0 30 0 30 0 0 0
193458 Sociologija vojske i rata Da 6.0 30 0 30 0 0 0
212187 Sociologija vremena Da 4.0 1 0 1 0 0 0
197793 Starohrvatska umjetnost i kultura. Povijesni prostori Hrvatske od kasne antike do konca srednjeg vijeka Da 5.0 30 0 15 0 0 0
82667 Staroslavenski jezik Da 6.0 30 0 30 0 0 0
138737 Stilistika Da 5.0 30 0 30 0 0 0
138242 Stručno-pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja i obrazovanja Ne 5.0 0 0 0 0 30 0
185405 Sukob Tito - Staljin i Goli otok Da 3.0 30 0 0 0 0 0
211794 Sustavi za organizaciju znanja Da 3.0 15 0 15 0 0 0
153286 Sustavna pedagogija Da 6.0 30 0 15 0 0 0
192548 Suvremena filozofska terminologija I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
195789 Suvremena filozofska terminologija II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
181617 Suvremena historiografija - teorije i metode Da 3.0 30 0 0 0 0 0
207493 Suvremena sociologija i urbano društvo - teorijski pristupi Da 6.0 30 0 30 0 0 0
193457 Suvremene sociološke teorije 1 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
196522 Suvremene sociološke teorije 2 Da 6.0 30 0 30 0 0 0
178708 Suvremeni engleski jezik 1 Da 5.0 30 0 30 0 0 0
139583 Suvremeni engleski jezik 2 Da 5.0 0 0 30 0 0 30
158083 Suvremeni engleski jezik 3 Da 5.0 0 0 0 0 0 60
185211 Suvremeni norveški jezik II Da 4.0 0 0 0 0 0 60
154640 Suvremeni njemački jezik IV Da 3.0 0 0 30 30 0 0
181615 Svjetska povijest nakon 1945. godine Da 6.0 30 0 30 0 0 0
160058 Školska stručno-pedagoška praksa Da 5.0 0 0 0 30 0 0
81347 Španjolski jezik I Da 4.0 60 0 0 0 0 0
223782 Španjolski jezik za akademske potrebe 3 Da 2.0 0 0 0 0 0 30
224354 Španjolski jezik za akademske potrebe 4 Da 2.0 0 0 0 0 0 30
185210 Švedski jezik i društvo II Da 3.0 0 0 15 0 0 30
178588 Talijanska književnost humanizma i renesanse Da 5.0 30 0 15 0 0 0
156564 Talijanski jezik I.1 Da 4.0 0 0 0 0 0 60
156565 Talijanski jezik I.2 Da 4.0 0 0 0 0 0 60
156566 Talijanski jezik II.1 Da 5.0 0 0 0 0 0 60
156567 Talijanski jezik II.2 Da 5.0 0 0 0 0 0 60
82664 Teorija jezika Da 5.0 30 0 30 0 0 0
221207 Teorija književnosti: Jung i jungovska kritika Da 6.0 30 0 15 0 0 0
179989 Teorija književnosti: Književnost i psihoanaliza Da 6.0 30 0 15 0 0 0
209880 Teorija književnosti: Psihoanaliza i kulturalne teorije Da 6.0 30 0 15 0 0 0
233066 Teorija spoznaje Da 6.0 60 0 0 0 0 0
138228 Teorije kurikuluma Da 5.0 30 0 30 0 0 0
219961 Teorije svakodnevice Da 6.0 30 0 30 0 0 0
208592 Terminologija Da 3.0 15 0 0 0 0 15
192630 Traduktologija Da 3.0 30 0 0 0 0 0
155842 Transformacije antičkog svijeta Da 5.0 30 0 15 0 0 0
138951 Umjetnost antike Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138957 Umjetnost gotike Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138953 Umjetnost kasne antike i ranog srednjeg vijeka Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138961 Umjetnost nakon 1900. Da 5.0 30 0 15 15 0 0
157347 Umjetnost oko godine 1000. Da 5.0 30 0 15 0 0 0
138955 Umjetnost romanike Da 5.0 30 0 15 15 0 0
138960 Umjetnost XIX. stoljeća Da 5.0 30 0 15 15 0 0
165835 Upravljanje i poslovanje u arhivima Da 3.0 15 0 15 0 0 0
138206 Ustanove ranog odgoja i obrazovanja Da 5.0 30 0 30 0 0 0
192546 Uvod u filozofiju I Ne 3.0 30 0 0 0 0 0
195793 Uvod u filozofiju II Da 3.0 30 0 0 0 0 0
138952 Uvod u ikonologiju Da 5.0 30