Skoči na glavni sadržaj

Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
prof. dr. sc. Petra Amižić Jelovčić Amižić Jelovčić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Šimun Anđelinović Anđelinović redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Arsen Bačić Bačić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Petar Bačić Bačić redoviti profesor
Anita Barač, prof., pred. Barač predavač
prof. dr. sc. Vesna Barić-Punda Barić-Punda redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Andrijana Bilić Bilić redoviti profesor
Josip Lucijan Boban Boban asistent
prof. dr. sc. Marija Boban Boban redoviti profesor
prof. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma Britvić Vetma redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić Brnabić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Krunoslav Capak Capak docent
doc. dr. sc. Marina Carić Carić docent
dr. sc. Andrija Crnković, v. pred. Crnković viši predavač
prof. dr. sc. Jozo Čizmić Čizmić redoviti profesor u trajnom zvanju
Blanka Čop Čop asistent
Sanja Čović Jurčević Čović Jurčević asistent
izv. prof. Marijan Ćurković Ćurković izvanredni profesor
Mirna Dajak Dajak asistent
izv. prof. dr. sc. Marija Đuzel Đuzel izvanredni profesor
prof. dr. sc. Žaklina Harašić Harašić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Marko Ivkošić Ivkošić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Dijana Jakovac - Lozić Jakovac - Lozić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Ranka Jeknić Jeknić docent
doc. dr. sc. Marin Keršić Keršić docent
prof. dr. sc. Mirko Klarić Klarić redoviti profesor
doc. dr. sc. Antonija Krstulović Dragičević Krstulović Dragičević docent
prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić Kurtović Mišić redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Duško Lozina Lozina redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Blanka Mateša Mateša izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ines Medić Medić redoviti profesor
Fani Milan Ostojić Milan Ostojić asistent
Melis Mladineo Brničević, prof., v. pred. Mladineo Brničević viši predavač
prof. dr. sc. Nikša Nikolić Nikolić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Matko Pajčić Pajčić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Trpimir Perkušić Perkušić docent
prof. dr. sc. Vilma Pezelj Pezelj redoviti profesor
doc. dr. sc. Dinko Pivalica Pivalica docent
doc. dr. sc. Luka Pribisalić Pribisalić docent
prof. dr. sc. Damir Primorac Primorac redoviti profesor
prof. dr. sc. Željka Primorac Primorac redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Maja Proso Proso izvanredni profesor
doc. dr. sc. Ivana Radić Radić docent
izv. prof. dr. sc. Željko Radić Radić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Ana Radina Radina docent
prof. dr. sc. Ivo Rozić Rozić redoviti profesor
prof. dr. sc. Davorin Rudolf Rudolf redoviti profesor
Asja Smolčić-Bubalo, pred. Smolčić-Bubalo predavač
izv. prof. dr. sc. Lucija Sokanović Sokanović izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Dinka Šago Šago izvanredni profesor
prof. dr. sc. Mirela Šarac Šarac redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Saša Šegvić Šegvić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Zoran Šinković Šinković izvanredni profesor
Marija Štambuk Šunjić, v. pred. Štambuk Šunjić viši predavač
izv. prof. dr. sc. Ivan Vukušić Vukušić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Vedran Zlatić Zlatić docent
dr. sc. Tania Žuvela Blažević, v. pred. Žuvela Blažević viši predavač

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta