Skoči na glavni sadržaj

Pravni fakultet, Sveučilište u Splitu

Popis predmeta

Naziv Šifra
OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA 34717
STRANI JEZIK-ENGLESKI 1 34719
OSNOVE GRAĐANSKOG POSTUPKA 34718
STRANI JEZIK-ENGLESKI 2 34720
UPRAVNA INFORMATIKA SA STATISTIKOM 34721
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 2 34722
LOKALNA SAMOUPRAVA 34723
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA 34693
NOVA JAVNA UPRAVA 34724
FINANCIRANJE JAVNE UPRAVE 34725
UVOD U UPRAVU 34706
USTAVNO PRAVO 34716
UPRAVNI SUSTAVI 34708
SOCIOLOGIJA UPRAVE 34709
OSNOVE KAZNENOG PRAVA 34710
OSNOVE KAZNENOG POSTUPKA 34711
OSNOVE TEORIJE DRŽAVE I PRAVA 34712
UPRAVNO PRAVO 34713
UPRAVNO PROCESNO PRAVO 34714
UREDSKO POSLOVANJE I KORESPONDENCIJA 34715
OSNOVE RADNOG SOCIJALNOG I SLUŽBENIČKOG PRAVA 34726
OSNOVE MEĐUNARODNOG PRAVA 34727
JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA POLITIKA 44514
EKONOMIKA JAVNOG SEKTORA 44515
ODLUČIVANJE U JAVNOJ UPRAVI 44516
UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU 44517
GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO 44518
SINDIKALNO PRAVO 44519
PRAVO OBRANE I POLICIJSKO PRAVO 44520
BAZE PODATAKA U UPRAVI 44521
ELEKTRONSKA UPRAVA 44522
UPRAVA I UPRAVLJANJE 44523
KONZULARNO PRAVO 44524
UPRAVLJANJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 44525
ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO 44526
UPRAVNA PRAKSA 44530
ZAVRŠNI RAD 45022
OPĆA PRAVNA POVIJEST 63947
RIMSKO PRAVO 63948
SOCIOLOGIJA 63949
HRVATSKA PRAVNA POVIJEST 63950
TEORIJA DRŽAVE I PRAVA 63951
POLITIČKA EKONOMIJA 63952
PRAVNA PRAKSA 115760
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 115761
DIPLOMSKI RAD 115762
USTAVNO PRAVO 78215
KAZNENO PRAVO 78217
LJUDSKA PRAVA ŽENA 78308
PRAVNA INFORMATIKA,STATISTIKA I METODOLOGIJA DRUŠTVENIH ISTRAŽIVANJA 78445
FRANCUSKI JEZIK I. 78454
GRAĐANSKO PRAVO I. 78448
OBITELJSKO PRAVO 78449
FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST 78450
ENGLESKI JEZIK I. 78452
NJEMAČKI JEZIK I. 78453
UVOD U LJUDSKA PRAVA 78469
GRAĐANSKO PRAVO II 85449
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 85450
OSNOVE EUROPSKOG PRAVA I 85451
SEMINAR V 85452
ENGLESKI JEZIK II 85462
GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO 85454
KAZNENO PROCESNO PRAVO 85455
UPRAVNA ZNANOST 85457
OSNOVE EUROPSKOG PRAVA II 85458
SEMINAR VI 85459
NJEMAČKI JEZIK II 85464
FRANCUSKI JEZIK II 85465
PRAVO DRUŠTAVA 93358
TRGOVAČKO PRAVO 93359
UPRAVNO PRAVO 93360
PRAVO OSIGURANJA 93361
SEMINAR VII 93362
MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO 93363
POMORSKO I OPĆE PROMETNO PRAVO 93364
RADNO I SOCIJALNO PRAVO 93365
SEMINAR VIII 93367
ARBITRAŽNO PRAVO 114918
AUTORSKO PRAVO 114919
BAZE PODATAKA U PRAVU 114920
BURZOVNO PRAVO 114921
DALMATINSKO STATUTARNO PRAVO 114922
DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO 114923
EKONOMSKA POLITIKA 114924
EUROPSKO GRAĐANSKO POSTUPOVNO PRAVO 114925
EUROPSKO OBITELJSKO MEĐUNARODNO PRIVATNO I MEĐUNARODNO PROCESNO PRAVO 114926
EUROPSKO PROMETNO PRAVO 114927
EUROPSKO UPRAVNO PRAVO 114928
EUROPSKO RADNO PRAVO 114929
GOSPODARSKO KAZNENO PRAVO 114930
GOSPODARSKO KOMUNALNO PRAVO 114931
HRVATSKO I EUROPSKO GRAĐANSKO OVRŠNO PRAVO 114932
IMOVINSKO POREZNO PRAVO 114933
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I INFORMACIJSKA SIGURNOST 114934
IZBORNO PRAVO 114935
IZVANPARNIČNO PROCESNO PRAVO 114936
JAVNO FINANCIJSKO PRAVO EUROPSKE UNIJE 114937
KANONSKO PRAVO 114938
NACRT PRAVNE POVIJESTI SUSJEDNIH ZEMALJA 114962
NOVA JAVNA UPRAVA 114966
OBVEZNA OSIGURANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ 114968
ORGANIZACIJA PRAVOSUĐA 114970
ORGANIZIRANI KRIMINALITET 114971
POREDBENO KAZNENO PROCESNO PRAVO 114973
PARLAMENTARNO PRAVO REPUBLIKE HRVATSKE I POREDBENO 114974
PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE ( MENADŽMENT ) 114975
POLITIČKE IDEJE I EUROPSKO JAVNO PRAVO 114976
POMORSKI PRIJEVOZ NUKLEARNIH TVARI 114977
POREDBENO KAZNENO PRAVO 114978
POVIJESNE OSNOVE OBVEZNIH UGOVORA U EUROPSKOM PRAVU 114979
PRAVO I LITERATURA 114980
PRAVO INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA 114981
PRAVO POSVOJENJA 114982
PRAVO OBRANE I POLICIJSKO PRAVO 114983
PRAVO STRANACA 114984
PRAVO UNUTARNJE PLOVIDBE 114985
PRAVO ZAŠTITE MORSKOG OKOLIŠA 114986
PRAVO ZAŠTITE POTROŠAČA 114987
PREKRŠAJNO PRAVO 114995
KAZNENO IZVRŠNO PRAVO 114997
KAZNENOPRAVNA PRAKSA 115000
KOPNENO I ZRAČNO PRAVO 115001
KRIMINOLOGIJA S VIKTIMOLOGIJOM 115003
LOKALNA SAMOUPRAVA 115004
MALOLJETNIČKO KAZNENO PRAVO 115006
MEĐUNARODNO I EUROPSKO KAZNENO PRAVO 115007
MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE 115008
MEĐUNARODNO PRAVO MORA 115010
MEĐUNARODNO RADNO PRAVO 115012
MEĐUNARODNI UGOVORI 115014
MEĐUNARODNOPRAVNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA 115016
MIRENJE 115018
RAČUNALNI KRIMINALITET 115019
RJEŠAVANJE SPOROVA U MEĐUNARODNOM PRAVU 115020
SINDIKALNO PRAVO 115021
SOCIOLOGIJA HRVATSKOG DRUŠTVA 115023
SPORTSKO PRAVO 115025
SUDAČKO RASUĐIVANJE I SUDAČKO STVARANJE PRAVA 115027
TEORIJA PRAVNIH VRELA I PRAVNA VRELA EUROPSKOG I HRVATSKOG PRAVA 115029
TURISTIČKO PRAVO 115031
UPRAVNI I PRAVNI SUSTAV EU 115032
USTAVNA DEMOKRACIJA I SUDOVI 115034
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EUROPSKOJ I POREDBENOJ PERSPEKTIVI 115036
ZDRAVSTVENO PRAVO 115039
ZEMLJIŠNO-KNJIŽNO PRAVO 115043
MEĐUNARODNO TRGOVAČKO PRAVO 125161
ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA-NACIONALNI I EUROPSKI KONTEKST 126772
USPOREDNI UPRAVNI SUSTAVI 126766
EUROPSKO UPRAVNO PRAVO 126767
EUROPSKO RADNO I SOCIJALNO PRAVO 126768
POVIJEST HRVATSKE UPRAVE 126769
OVRŠNO PRAVO 126770
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I INFORMACIJSKA SIGURNOST 126771
UPRAVNE GRANE 126773
CARINSKO PRAVO 126774
MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO 126775
NOMOTEHNIKA 128035
UPRAVLJANJE KOMUNALNIM SUSTAVIMA 128037
SLOBODA KRETANJA RADNIKA U EU 128038
ARGUMENTACIJA U UPRAVNOM SUDOVANJU 128039
KOMUNIKACIJE I KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE 128040
SLUŽBENIČKO GRAĐANSKO POSTUPOVNO PRAVO 128041
EUROPSKI SIGURNOSNO OBRAMBENI SUSTAV 128042
TRANSFORMACIJA RADNOPRAVNIH ODNOSA 128043
LJUDSKA PRAVA-MEĐUNARODNOPRAVNI ASPEKT 128044
SUVREMENE UPRAVNE DOKTRINE 128045
JAVNE SLUŽBE 128046
EUROPSKI UPRAVNI PROSTOR 128047
UPRAVNO PREKRŠAJNO PRAVO 128048
OSNOVE EUROPSKOG GRAĐANSKOG POSTUPOVNOG PRAVA 128049
SLUŽBENIČKO KAZNENO PRAVO 128050
KAZNENO IZVRŠNO PRAVO 128051
EUROPSKE INTEGRACIJE I INSTITUCIJE EUROPSKE UNIJE 128052
UPRAVA I PRAVOSUĐE U EUROPSKOJ PRAVNOJ TRADICIJI 128053
JAVNOBILJEŽNIČKO PRAVO 150373
EUROPSKO OBITELJSKO PRAVO 150374
ELEKTRONIČKO POSLOVANJE 150376
DIPLOMSKI RAD 133650
DIOKLECIJAN ZAKONODAVAC 137800
TRANSFORMACIJA RADNOPRAVNOG ODNOSA 137802
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ 165327
POLICIJSKO PRAVO 165328
VOJNO PRAVO 165329
PRAVO KONKURENCIJE 165330
IZVANINSTITUTUCIONALNE KAZNENOPRAVNE SANKCIJE I MJERE 175772
KAZNENOPRAVNA ZAŠTITA OKOLIŠA 175773
OSNOVE EUROPSKOG PRAVA 178297
PRAVO ZAŠTITE OKOLIŠA 178298
PREHRAMBENO PRAVO 188194
PRAVA OSOBNOSTI U MEDICINSKOM PRAVU 188195
MEĐUNARODNO INVESTICIJSKO PRAVO I ARBITRAŽNO RJEŠAVANJE INVESTICIJSKIH SPOROVA 207468
UVOD U KOMPARATIVNE PRAVNE SUSTAVE 207469
SEMINAR I 214586
SEMINAR II 214587
SEMINAR III 214588
SEMINAR IV 214589
DOPING I PRAVO 217053
KRIPTOVALUTE I PRAVO 217471
METODOLOGIJA PRAVNE ZNANOSTI I METODOLOGIJA ZNANSTVENOG RADA 225055
ISTRAŽIVAČKI MODUL I 225058
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 1 225074
Mentorske konzultacije s mentorom doktorske disertacije 225075
ISTRAŽIVAČKI MODUL II: Stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda 225076
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 2: Stvarno pravo de lege lata i de lege ferenda 225077
Mentorske konzultacije s mentorom doktorske disertacije 225078
Istraživački rad: Prijava teme doktorske disertacije 225079
ISTRAŽIVAČKI MODUL III : Aktualnosti obveznog prava 225110
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 3: Aktualnosti obveznog prava 225111
ISTRAŽIVAČKI MODUL IV: Aktualnosti (ključne i kritične točke) nasljednog prava 225112
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 4: Aktualnosti (ključne i kritične točke) nasljednog prava 225113
STUDIJSKI BORAVAK 225114
Objava znanstvenog rada iz tema 1-2-3 istraživačkih modula iz I, II, III semestra 225115
Mentorske konzultacije s mentorom doktorske disertacije 225116
Obrana teme doktorske disertacije 225117
Objava znanstvenog rada iz tema 1-2-3-4. istraživačkih modula iz I, II, III, IV semestra 225118
Mentorske konzultacije s mentorom doktorske disertacije 225119
Rad na disertaciji 225120
Mentorske konzultacije s mentorom doktorske disertacije 225121
Rad na disertaciji 225122
OBRANA DISERTACIJE 225125
ISTRAŽIVAČKI MODUL I : Reforma građanskog parničnog postupka 225128
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 1: Reforma građanskog parničnog postupka 225129
ISTRAŽIVAČKI MODUL II : Izvanparnični postupak de lege lata i de lege ferenda 225130
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 2: Izvanparnični postupak de lege lata i de lege ferenda 225131
ISTRAŽIVAČKI MODUL III: Položaj ovrhovoditelja (vjerovnika) i ovršenika (dužnika) u ovršnom postupku 225132
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 3: Položaj ovrhovoditelja (vjerovnika) i ovršenika (dužnika) u ovršnom postupku 225133
ISTRAŽIVAČKI MODUL IV : Sudski postupak pred sudovima Europske unije i Vijeća Europe 225134
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 4: Sudski postupak pred sudovima Europske unije i Vijeća Europe 225135
ISTRAŽIVAČKI MODUL I: Kazneno pravo _ odabrane teme 225164
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 1: Kazneno pravo _ odabrane teme 225165
ISTRAŽIVAČKI MODUL II : Suvremene tendencije razvoja kaznenog procesnog prava 225166
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 2: Suvremene tendencije razvoja kaznenog procesnog prava 225167
ISTRAŽIVAČKI MODUL III : Kazneno pravo i postupak pred izazovima organiziranog kriminaliteta 225168
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 3: Kazneno pravo i postupak pred izazovima organiziranog kriminaliteta 225169
ISTRAŽIVAČKI MODUL IV : Kazneno pravo i postupak u svjetlu primjene međunarodnih i europskih pravnih standarda 225170
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 4: Kazneno pravo i postupak u svjetlu primjene međunarodnih i europskih pravnih standarda 225171
ISTRAŽIVAČKI MODUL I: Obitelj između tradicionalnog poimanja i međunarodnih očekivanja 225172
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 1: Obitelj između tradicionalnog poimanja i međunarodnih očekivanja 225173
ISTRAŽIVAČKI MODUL II : Standard ''najboljeg interesa djeteta'' _divergentni pristup poimanju i zaštiti 225174
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 2: Standard ''najboljeg interesa djeteta''_ divergentni pristup poimanju i zaštiti 225175
ISTRAŽIVAČKI MODUL III: Problematizacija pristupa obitelji kroz praksu Europskog suda za ljudska prava 225176
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 3: Problematizacija pristupa obitelji kroz praksu Europskog suda za ljudska prava 225177
ISTRAŽIVAČKI MODUL IV : Raznorodnost koncepta roditeljstva 225178
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 4: Raznorodnost koncepta roditeljstva 225180
ISTRAŽIVAČKI MODUL I: Individualni radni odnos u komparativnim pravnim sustavima 225241
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 1: Individualni radni odnos u komparativnim pravnim sustavima 225242
ISTRAŽIVAČKI MODUL II: Kolektivni radni odnosi u međunarodnom, europskom i poredbenom radnom pravu 225243
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 2: Kolektivni radni odnosi u međunarodnom, europskom i poredbenom radnom pravu 225244
ISTRAŽIVAČKI MODUL III : Transformacija radnopravnih odnosa i reforme radnog zakonodavstva 225245
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 3: Transformacija radnopravnih odnosa i reforme radnog zakonodavstva 225246
ISTRAŽIVAČKI MODUL IV : Nove tehnologije, stres i mobing 225247
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 4: Nove tehnologije, stres i mobing 225248
ISTRAŽIVAČKI MODUL I: Međunarodno pravo i sigurnost - odabrane teme 225249
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 1: Međunarodno pravo i sigurnost _ odabrane teme 225250
ISTRAŽIVAČKI MODUL II: Pravo mora u miru i oružanim sukobima_ odabrane teme 225251
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 2: Pravo mora u miru i oružanim sukobima_ odabrane teme 225252
ISTRAŽIVAČKI MODUL III : Mirno rješavanje međunarodnih sporova 225253
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 3: Mirno rješavanje međunarodnih sporova 225254
ISTRAŽIVAČKI MODUL IV : Ljudska prava - međunarodno pravni aspekt 225255
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 4: Ljudska prava - međunarodno pravni aspekt 225256
ISTRAŽIVAČKI MODUL I : Europski pravosudni prostor i prekogranični predmeti 225257
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 1: Europski pravosudni prostor i prekogranični predmeti 225258
ISTRAŽIVAČKI MODUL II : Zaštita temeljnih ljudskih prava u prekograničnim predmetima 225259
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 2: Zaštita temeljnih ljudskih prava u prekograničnim predmetima 225260
ISTRAŽIVAČKI MODUL III : Praksa Suda EU i Europskog suda za ljudska prava u prekograničnim predmetima 225261
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 3: Praksa Suda EU i Europskog suda za ljudska prava u prekograničnim predmetima 225262
ISTRAŽIVAČKI MODUL IV : Međunarodno privatno pravo kao instrument globalnog upravljanja 225263
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 4: Međunarodno privatno pravo kao instrument globalnog upravljanja 225264
ISTRAŽIVAČKI MODUL I : Europsko upravno pravo 225265
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 1: Europsko upravno pravo 225267
ISTRAŽIVAČKI MODUL II : Stvarno upravno pravo 225268
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 2: Stvarno upravno pravo 225269
STRAŽIVAČKI MODUL III : Službe od općeg gospodarskog interes 225270
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 3: Službe od općeg gospodarskog interes 225271
ISTRAŽIVAČKI MODUL IV : Energetsko upravno pravo 225272
ISTRAŽIVAČKI SEMINAR 4: Energetsko upravno pravo 225273
Građansko pravo i medicina 235201
Medicina i kazneno pravo 235202
Liječničko pravo 235203
Integrativna bioetika 235204
Osobna prava 235205
Zakonodavstvo na području lijekova 235206
Zdravstveno strukovno staleško pravo 235207
Seminarski rad I. 235208
Medicinsko građansko procesno pravo 235209
Medicina i kazneni postupak 235210
Pravo pacijenata 235211
Seminarski rad II. 235212
Pravno uređenje inventivne djelatnosti u medicini 235213
Zdravstvena ekologija i medicina rada 235214
CSI-Medicinska kriminalistika 235231
Zdravstvena informatika 235232
Sudska medicina 235235
Uprava u zdravstvu 235236
Radno i socijalno pravo u zdravstvu 235237
Seminarski rad III. 235238
Sudska psihijatrija 235240
Financiranje javnog zdravstva 235241
Međunarodno medicinsko pravo 235242
Osnove zdravstvenog osiguranja 235243
Specijalistički rad 235245
Športsko građansko pravo 235263
Športsko kazneno pravo 235265
Športsko postupovno pravo 235267
Seminarski rad I 235270
Ustavnopravni i politički aspekti športa 235271
Sociologija športa 235273
Povijest športskog prava 235274
Vojno sportsko pravo 235275
Pravo osoba u športu 235276
Športsko trgovačko pravo 235277
Športsko radno pravo 235278
Seminarski rad II 235279
Pravo osiguranja u športu 235280
Šport i mediji 235281
Financiranje športa 235282
Terorizam u sportu-međunarodnopravni aspekt 235290
Uprava u športu 235291
Športsko prekršajno pravo 235292
Međunarodno športsko pravo 235293
Seminarski rad III 235294
Šport i intelektualno vlasništvo 235295
Informacijski sustavi u športu 235296
Športska medicina 235297
Sindikalno pravo u zdravstvu 238133
Specijalistički rad 238134
KULTURA, DRUŠTVO I PRAVO 242922
DIJETE U PRAVNOJ STVARNOSTI 242923
PRAVA OSOBA S INVALIDITETOM 242924
UMJETNA INTELIGENCIJA I KAZNENO PRAVO 242926

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta