Skoči na glavni sadržaj

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Organizacijska struktura

 • Katedra crkvene povijesti

 • Katedra dogmatske teologije

 • Katedra ekumenske teologije

 • Katedra filozofije

 • Katedra fundamentalne teologije

 • Katedra kanonskog prava

 • Katedra liturgike

 • Katedra moralne teologije

 • Katedra pastoralne teologije

 • Katedra povijesti kršćanske literature i kršćanskog nauka

 • Katedra religijske pedagogije i katehetike

 • Katedra socijalnog nauka Crkve

 • Katedra Svetog pisma Novog zavjeta

 • Katedra Svetog pisma Starog zavjeta

 • Katolički bogoslovni fakultet, Teologija u Rijeci

 • Katolički bogoslovni fakultet, Teologija u Zagrebu