Skoči na glavni sadržaj

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
mr. sc. Ivan Andrić, pred. Andrić predavač
doc. dr. sc. Martina s. Ana Begić Begić docent
mr. sc. Ivan Benaković Benaković povjera predavanja
izv. prof. dr. sc. Vesna Bjedov Bjedov izvanredni profesor
doc. dr. sc. Josip Bošnjaković Bošnjaković docent
izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić Čatić izvanredni profesor
Ilija Dogan Dogan povjera predavanja
izv. prof. dr. sc. Vladimir Dugalić Dugalić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Silvana Fužinato Fužinato docent
doc. dr. sc. Grgo Grbešić Grbešić docent
doc. dr. sc. Zdenko Ilić Ilić docent
mr. sc. Igor Jakobfi Jakobfi povjera predavanja
doc. dr. sc. Antun Japundžić Japundžić docent
Rolanda Lončarić Takač, dipl. kinez., pred. Lončarić Takač naslovni predavač
mr. sc. Drago Marković Marković asistent - predavač
dr. sc. Suzana Maslać Maslać povjera predavanja
izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin Pažin izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Zvonko Pažin Pažin izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić Radić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Ivica Raguž Raguž redoviti profesor
dr. sc. Teuta Rezo, pred. Rezo naslovni predavač
izv. prof. dr. sc. Šimo Šokčević Šokčević izvanredni profesor
doc. dr. sc. Stanislav Šota Šota docent
dr. sc. Finka Tomas, pred. Tomas naslovni predavač
doc. dr. sc. Drago Tukara Tukara docent
izv. prof. dr. sc. Davor Vuković Vuković izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić Vuletić izvanredni profesor
izv. prof. dr. sc. Boris Vulić Vulić izvanredni profesor
mr. sc. Ivan Zubac Zubac povjera predavanja

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta