Skoči na glavni sadržaj

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Popis nastavnika i suradnika

Ime i prezime prezime Zvanje
doc. dr. sc. Ante Akrap Akrap docent
izv. prof. dr. sc. Šimun Bilokapić Bilokapić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Nikola Bižaca Bižaca redoviti profesor
prof. dr. sc. Ivan Bodrožić Bodrožić redoviti profesor
mr. sc. Jenko Bulić, pred. Bulić predavač
doc. dr. sc. Silvana Burilović Crnov Burilović Crnov docent
prof. dr. sc. Nenad Cambi Cambi redoviti profesor
prof. dr. sc. Alojzije Čondić Čondić redoviti profesor
Marijana Ćuk, pred. Ćuk predavač
izv. prof. dr. sc. Borislav Dadić Dadić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Anđelko Domazet Domazet redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Josip Dukić Dukić izvanredni profesor
prof. dr. sc. Jadranka Garmaz Garmaz redoviti profesor
doc. dr. sc. Angelina Gašpar Gašpar docent
doc. dr. sc. Miljenka Grgić Grgić docent
mr. sc. Jure Hrgović Hrgović asistent
doc. dr. sc. Ana Jeličić Jeličić docent
doc. dr. sc. Ivica Jurić Jurić docent
prof. dr. sc. Ivan Kešina Kešina redoviti profesor
prof. Kuzma Kovačić, ak. kip. Kovačić redoviti profesor
izv. prof. dr. sc. Milenko Krešić Krešić izvanredni profesor
Ivan Lovrić Lovrić asistent
doc. dr. sc. Ivan Macut Macut docent
prof. dr. sc. Ante Mateljan Mateljan redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Branko Matulić Matulić izvanredni profesor
dr. sc. Dijana Mihalj Mihalj poslijedoktorand
prof. dr. sc. Josip Mužić Mužić redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. dr. sc. Ante Obad Obad docent
prof. dr. sc. Mladen Parlov Parlov redoviti profesor
mr. sc. Josip Periš, pred. Periš predavač
doc. dr. sc. Ante Periša Periša docent
doc. dr. sc. Emanuel Petrov Petrov docent
doc. dr. sc. Mirjana Pinezić Pinezić docent
doc. dr. sc. Mihael Prović Prović docent
doc. dr. sc. Edvard Punda Punda docent
prof. dr. sc. Ivica Raguž Raguž redoviti profesor
mr. sc. Ante Rako Rako asistent
prof. dr. sc. Hrvoje Relja Relja redoviti profesor
doc. dr. sc. Domagoj Runje Runje docent
prof. dr. sc. Sanja Stanić Stanić redoviti profesor
mr. sc. Gina Šparada Šparada asistent
prof. dr. sc. Ivan Tadić Tadić redoviti profesor u trajnom zvanju
izv. prof. dr. sc. Željko Tanjić Tanjić izvanredni profesor
doc. dr. sc. Željko Tolić Tolić docent
izv. prof. dr. sc. Marko Trogrlić Trogrlić izvanredni profesor
mr. sc. Franjo Frankopan Velić Velić asistent
prof. dr. sc. Marinko Vidović Vidović redoviti profesor u trajnom zvanju
doc. mr. sc. Domagoj Volarević Volarević docent
izv. prof. dr. sc. Marijo Volarević Volarević izvanredni profesor
prof. dr. sc. Josip Vrandečić Vrandečić redoviti profesor
prof. dr. sc. Ante Vučković Vučković redoviti profesor u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Ivica Žižić Žižić redoviti profesor

* Prikazani podaci ovise o parametrima pregleda podataka pojedinog visokog učilišta