Skoči na glavni sadržaj

Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Organizacijska struktura

 • Katedra crkvene povijesti

 • Katedra dogmatskoga bogoslovlja

 • Katedra ekumenskoga bogoslovlja

 • Katedra filozofije

 • Katedra kanonskoga prava

 • Katedra liturgike

 • Katedra moralnoga bogoslovlja

 • Katedra pastoralnoga bogoslovlja

 • Katedra povijesti kršćanske literature i kršćanskoga nauka

 • Katedra religiozne pedagogije i katehetike

 • Katedra Svetoga pisma Staroga Zavjeta

 • Katedra Svetoga Pisma Novoga Zavjeta

 • Katedra temeljnoga bogoslovlja