Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Etnomuzikologija I

Šifra:
100142
Kratica:
UAM00E
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin

Izvođači:

dr. sc. Maja Milošević Carić (P)

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenata: - s temeljnim pojmovima etnomuzikologije kao znanosti, odnosno s temeljnim etnomuzikološkim idejama i konceptima, te (povijesnim) definicijama i povijesti discipline. - s poviješću i paradigmatskim promjenama hrvatske etnomuzikologije - s odnosom etnomuzikologije prema srodnim disciplinama i njihovim teorijskim i metodološkim uporištima.
Obavezna literatura:

Marošević, Grozdana (1999): Paradigma folklorne glazbe u hrvatskoj etnomuzikologiji 1970-tih i 1980-tih

Nettl, Bruno (1993): The study of Ethnomusicology: Twenty-Nine Issues and Concepts

Ceribašić, Naila (2009): Izazovi tradicije: Tradicijska glazba i hrvatska etnomuzikologija

Marošević, Grozdana (2010): susret folkloristike i antropologije u hrvatskoj etnomuzikologiji

Preporučena literatura:

Rice, Timothy (2014): Ethnomusicology: A Very Short Introduction

Ishodi učenja:

1. Student će nakon izvršenih obveza u semestru: - moći definirati etnomuzikologiju kao znanost i odrediti predmete etnomuzikoloških istraživanja

2. - odrediti mjesto etnomuzikologije u sustavu znanosti te u odnosu prema drugim (srodnim) znanstvenim disciplinama.

3. - usvojiti znanja o povijesti etnomuzikologije: glavna usmjerenja i postignuća etnomuzikoloških istraživanja od 19. stoljeća do danas, u kontekstu povijesnih, društvenih i političkih okolnosti te tehnološkog razvoja.

4. - upoznati povijest i paradigme te istaknute institucije i istraživače hrvatske etnomuzikologije

5. - moći kontekstualizirati hrvatsku etnomuzikologiju u okviru evropskih i drugih etnomuzikologija

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
19 Flauta diplomski 1 izborni
20 Gitara diplomski 1 izborni
25 Klarinet diplomski 1 izborni
30 Violončelo diplomski 1 izborni
31 Viola diplomski 1 izborni
32 Violina diplomski 1 izborni
48 Saksofon diplomski 1 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 7 obavezni
7 Glazbena teorija prijediplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanja