Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Etnomuzikologija II

Šifra:
100143
Kratica:
UAM10E
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin

Izvođači:

dr. sc. Maja Milošević Carić (P)

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenata: - s pregledom i specifičnostima (istraživanja) hrvatske tradicijske glazbe po regijama - sa suvremenim procesima u tradicijskoj i popularnoj glazbi na primjeru dalmatinskog klapskog pjevanja - s osnovnim praktičnim, metodološkim i etičkim načelima terenskog istraživačkog rada.
Obavezna literatura:

Marošević, Grozdana (2001): Folklorna glazba

Milin Ćurin, Vedrana (2016): Žene u klapskom pjevanju

Ćaleta, Joško (2001): Tradicijska glazbala

Buble, Nikola (1999): Dalmatinska klapska pjesma

Milošević, Maja (2011): Repertoar za klape na Večeri dalmatinske pisme - Kaštela (1999. - 2008.)

Povrzanović, Maja (1991): regionalni, lokalni i individualni identiteti: primjer klapskog pjevanja

Ishodi učenja:

1. Student će nakon izvršenih obveza u semestru: - upoznati se sa širim kontekstom i primjerima etnomuzikoloških istraživanja hrvatske tradicijske glazbe

2. - usvojiti znanja tradicijskoj glazbi, tradicijskim instrumentima i plesovima, karakterističnim za konkretna hrvatska područja/regije

3. - prepoznati i odrediti promjene u tradicijskim glazbenim idiomima, nastale pod utjecajem popularnih glazbenih žanrova

4. -- usvojiti osnovna načela etnomuzikološkog terenskog rada, stječući inicijalna znanja i praksu za samostalno istraživanje i prikupljanje tradicijske glazbene građe

5. - slušno prepoznavati glazbene primjere iz raznih hrvatskih regija

Preduvjeti za upis predmeta:

Etnomuzikologija I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Etnomuzikologija I (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
19 Flauta diplomski 2 izborni
20 Gitara diplomski 2 izborni
25 Klarinet diplomski 2 izborni
30 Violončelo diplomski 2 izborni
31 Viola diplomski 2 izborni
32 Violina diplomski 2 izborni
48 Saksofon diplomski 2 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 8 obavezni
7 Glazbena teorija prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja