Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A I

Šifra:
100200
Kratica:
UAC003
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P)
Izvođači:

Senior Lecturer Ivana Franceschi, PhD (P)

Mladen Grgić (P)

Nives Tošić Kusanović (P)

Associate Professor Katja Repušić (P)

Valentina Štrbac-Čičerić (P)

Associate Professor Jadranka Garin Borović (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje klavirske literature,upoznavanje osnovnih načina sviranja na klaviru,usvajanje pravilne koordinacije pokreta,sviranje polifonije složenijih formi,stjecanje vještina u okviru potreba nastavničke struke (čitanje s lista,sviranje partitura različitih stilova i autora,te klavirskih pratnji).Pravilno interpretiranje skladbi klasičnog stila (sonate).

Legenda

  • P - Predavanja