Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A I

Kratica:
UAC003
Opterećenje:
15(IGP)
Izvođači:

Nives Tošić Kusanović (IGP)

doc. art. Jadranka Garin Borović (IGP)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (IGP)

Mladen Grgić, ak.gl.klav., umj. sur. (IGP)

doc. art. Katja Repušić (IGP)

Valentina Štrbac-Čičerić, pred. (IGP)

Opis predmeta:
Upoznavanje klavirske literature,upoznavanje osnovnih načina sviranja na klaviru,usvajanje pravilne koordinacije pokreta,sviranje polifonije složenijih formi,stjecanje vještina u okviru potreba nastavničke struke (čitanje s lista,sviranje partitura različitih stilova i autora,te klavirskih pratnji).Pravilno interpretiranje skladbi klasičnog stila (sonate).

Legenda

  • IGP - Individualna glazbena predavanja