Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A III

Šifra:
100202
Kratica:
UAC203
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P)
Izvođači:

Mladen Grgić, ak.gl.klav., v. umj. sur. (P)

izv. prof. art. Jadranka Garin Borović (P)

izv. prof. art. Katja Repušić (P)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (P)

Valentina Štrbac-Čičerić, nasl. pred. (P)

Nives Tošić Kusanović, nasl. pred. (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje klavirske literature uključujući i domaće autore.Sviranje polifonije težih formi.Razvijanje klavirske tehnike na tehnički zahtjevnijim etidama.Interpretacija kompozicija različitih autora 19.i 20.st.Usvajanje sustavnog vježbanja tehnički zahtjevnijih kompozicija.Ovladavanje čitanja s lista i klavirskih pratnji.
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir A II (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 3 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 3 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja