Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A III

Kratica:
UAC203
Opterećenje:
15(IGP)
Izvođači:

Mladen Grgić (IGP)

Nives Tošić Kusanović (IGP)

doc. art. Jadranka Garin Borović (IGP)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (IGP)

doc. art. Katja Repušić (IGP)

Valentina Štrbac-Čičerić, pred. (IGP)

Opis predmeta:
Upoznavanje klavirske literature uključujući i domaće autore.Sviranje polifonije težih formi.Razvijanje klavirske tehnike na tehnički zahtjevnijim etidama.Interpretacija kompozicija različitih autora 19.i 20.st.Usvajanje sustavnog vježbanja tehnički zahtjevnijih kompozicija.Ovladavanje čitanja s lista i klavirskih pratnji.
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir A II (položen)

Legenda

  • IGP - Individualna glazbena predavanja