Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A V

Šifra:
100205
Kratica:
UAC403
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P)
Izvođači:

Kosovka Čudina, v. pred. (P)

izv. prof. art. Jadranka Garin Borović (P)

izv. prof. art. Katja Repušić (P)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (P)

Valentina Štrbac-Čičerić, pred. (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje klavirske literature.Rad na tehnički zahtjevnijim etidama.Svladavanje težih polifonih formi (preludiji ifuge).Stjecanje vještina u okviru potreba nastavničke struke (sviranje s lista,sviranje klavirskih pratnji).Interpretacija skladbi različitih autora 19.i20.st,Upoznavnje literature domaćih autora.Pravilno interpretiranje skladbi klasičnog stila (sonate),
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir A IV (položen)

Legenda

  • P - Predavanja