Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A VI

Šifra:
100206
Kratica:
UAC503
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P)
Izvođači:

Kosovka Čudina, v. pred. (P)

izv. prof. art. Jadranka Garin Borović (P)

izv. prof. art. Katja Repušić (P)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (P)

Valentina Štrbac-Čičerić, nasl. pred. (P)

Opis predmeta:
Savladavanje zahtjevnijih etida.Sviranje težih polifonih kompozicija (preludiji i fuge).Interpretiranje skladbi klasičnog stila (sonate u cijelosti).Stjecanje vještina u okviru potreba nastavničke struke (čitanje slista,sviranje partitura različitih stilova i autora,te klavirskih pratnji).
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir A V (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Glasovir A V (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 6 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 6 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja