Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A VI

Kratica:
UAC503
Opterećenje:
15(IGP)
Izvođači:

Kosovka Čudina, v. pred. (IGP)

doc. art. Jadranka Garin Borović (IGP)

izv. prof. art. Katja Repušić (IGP)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (IGP)

Valentina Štrbac-Čičerić, pred. (IGP)

Opis predmeta:
Savladavanje zahtjevnijih etida.Sviranje težih polifonih kompozicija (preludiji i fuge).Interpretiranje skladbi klasičnog stila (sonate u cijelosti).Stjecanje vještina u okviru potreba nastavničke struke (čitanje slista,sviranje partitura različitih stilova i autora,te klavirskih pratnji).
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir A V (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Glasovir A V (položen)

Legenda

  • IGP - Individualna glazbena predavanja