Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A VII

Kratica:
UAC603
Opterećenje:
15(IGP)
Izvođači:

Kosovka Čudina, v. pred. (IGP)

doc. art. Jadranka Garin Borović (IGP)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (IGP)

doc. art. Katja Repušić (IGP)

Valentina Štrbac-Čičerić, pred. (IGP)

Opis predmeta:
Svladavanje tehnički zahtjevnijih etida.Realizacija težih polifonih kompozicija (preludiji i fuge).Interpretacija različitih skladbi 19.i 20.stoljeća te domaćih autora.Pravilno interpretiranje skladbi klasičnog stila (sonate).Stjecanje vještina u okviru potreba struke (čitanje s lista,sviranje klavirskih pratnji).
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir A VI (položen)

Legenda

  • IGP - Individualna glazbena predavanja