Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A VIII

Šifra:
100208
Kratica:
UAC703
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P)
Izvođači:

Kosovka Čudina, v. pred. (P)

izv. prof. art. Jadranka Garin Borović (P)

izv. prof. art. Katja Repušić (P)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (P)

Valentina Štrbac-Čičerić, nasl. pred. (P)

Opis predmeta:
Sviranje tehnički zahtjevnijih etida.Ovladavanje težih polifonih formi (preludiji i fuge).Stilski pravilno interpretiranje sonata u cijelosti (svi stavci).Stjecanje vještina u okviru potreba struke (čitanje s lista,sviranje partitura različitih stilova i autora).
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir A VII (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Glasovir A VII (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 8 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 8 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja