Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir A VIII

Kratica:
UAC703
Opterećenje:
15(IGP)
Izvođači:

Kosovka Čudina, v. pred. (IGP)

doc. art. Jadranka Garin Borović (IGP)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (IGP)

doc. art. Katja Repušić (IGP)

Valentina Štrbac-Čičerić, pred. (IGP)

Opis predmeta:
Sviranje tehnički zahtjevnijih etida.Ovladavanje težih polifonih formi (preludiji i fuge).Stilski pravilno interpretiranje sonata u cijelosti (svi stavci).Stjecanje vještina u okviru potreba struke (čitanje s lista,sviranje partitura različitih stilova i autora).
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir A VII (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Glasovir A VII (položen)

Legenda

  • IGP - Individualna glazbena predavanja