Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Glasovir B VII

Šifra:
100216
Kratica:
UAM607
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
2.0
Opterećenje:
15(P)
Izvođači:

Mladen Grgić, ak.gl.klav., v. umj. sur. (P)

Nives Tošić Kusanović (P)

izv. prof. art. Jadranka Garin Borović (P)

izv. prof. art. Katja Repušić (P)

dr. sc. Ivana Franceschi, v. pred. (P)

Valentina Štrbac-Čičerić, pred. (P)

Opis predmeta:
Sviranje tehnički težih etida.Pravilno izvođenje polifonih skladbi.Interpretiranje skladbi klasičnog stila (sonate).Korištenje načina sustavnog vježbanja kod učenja skladbi različitih autora.Stjecanje vještina u okviru potreba nastavničke struke (čitanje s lista,sviranje partitura različitih stilova i autora,te klavirskih pratnji).
Preduvjeti za upis predmeta:

Glasovir B VI (položen)

Legenda

  • P - Predavanja