Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Harmonija III

Šifra:
100297
Kratica:
UAT202
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
4.0
Opterećenje:
60(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Mirjana Siriščević

Izvođači:

prof. dr. sc. Mirjana Siriščević (P)

doc. dr. sc. Jelica Valjalo Kaporelo (P)

Opis predmeta:
Ciljevi predmeta: USVAJANJE ZNANJA I VJEŠTINA HARMONIZACIJE ZADANIH ZADATAKA U OKVIRU ENHARMONIJE. OVLADAVANJE VJEŠTINOM PISANE IZRADE KROMATSKO-ENHARMONIJSKIH MODULATIVNIH STAVAKA TE U TRANSPOZICIJI PRAKTIČNA IZVEDBA ISTOG ZA GLASOVIROM. STVARANJE NOVOG ODNOSA PREMA HARMONIJSKOJ STRUKTURI GLAZBENOG DJELA U KOJOJ SE GUBI TONALITETNI CENTAR I ODNOSA KAO TAKVIH. RAZLIKOVANJE SVIH VRSTA ALTERIRANIH AKORADA U UŽEM I ŠIREM SMISLU. POSTIZANJE SVIJESTI O ENHARMONIJSKOM ASPEKTU UNUTAR HARMONIJSKOG TKIVA. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave: (Na početku semestra utvrditi teme za seminarske radove koje je potrebno napraviti u toku semestra: Schumann: Sonata g-mol, op.2, Carnaval, op.9, Chopin: Sonata op. 58 ...). 1.Uvod u enharmoniju. Alterirani akordi u užem smislu. Pregled alteriranih akorada, karakteristični intervali i njihov enharmonijski ekvivalent, enharmonijska promjena i zamjena akorda. Enharmonijske modulacije na osnovi enharmonijske zamjene kvintakorda. 2. Povećani sekstakord, povećani kvintsekstakord i povećani terckvartakord. Modulacija kromatskog tipa pomoću povećanog 6 i pov. kvintsekstakorda (primjeri: Mozart: Sonata c-mol, KV457 (III. stavak), Brahms: Violinski koncert D-dur, op.77 (1. stavak), Haydn: Gudački kvartet D-dur, op. 64, br. 5 (II. stavak). 3. Enharmonijske modulacije. Podjela i akordi kao sredstvo u enharmonijskim modulacijama. Enharmonijske modulacije pomoću enharmonijske promjene pov. sekstakorda, pov. kvintsekstakorda. Izrada kraćih enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka. 4. Izrada enharmonijskih modulacija pomoću enharmonijske promjene pov. sekstakorda i pov. kvintsekstakorda. Analiza ulomaka iz literature (Chopin: Nocturno cis-mol, op.27., br.1, Wagner: Tristan i Izolda (uvertira), Die Walküre (2. čin), Beethoven: Sonata Fis-dur, op.78 (II. stavak), Mozart: Simfonija Es-dur, KV543 (II. stavak), Beethoven: Sonata D-dur, op.10, br.3). 5. Izrada zadataka i enharmonijskih modulacija pomoću enharmonijske promjene pov. sekstakorda i pov. kvintsekstakorda (složenije mjere i udaljeniji tonaliteti). Neposredna kraća transpozicija izrađenog zadatka ili modulacije (za klavirom) za sekundu ili tercu uzlazno i silazno. 6. Enharmonijske modulacije pomoću enharmonijske promjene D7. Izrada enharmonijskih modulacija i zadataka s primjenom enharmonijske promjene D7. 7. Analiza kraćih ulomaka iz gl. literature: .F. Liszt: Sonata h-mol, Chopin: Nocturno c-mol, op.48, br.1. Izrada zadataka i enharmonijskih modulacija pomoću enharmonijske promjene D7. 8. Enharmonijske modulacije pomoću enharmonijske promjene pov. terckvartakorda. Izrada enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka (srednja razina). 9. Izrada složenijih enharmonijskih zadataka i enharmonijskih modulacija pomoću enharmonijske promjene pov. terckvartakorda. Neposredna kraća transpozicija napisanog zadatka ili modulacije za klavirom. Analiza ulomaka iz gl. literature: Beethoven: Sonata Es-dur, op. 7 (II. stavak). 10. Enharmonijske modulacije pomoću enharmonijske promjene smanjenog septakorda i enharmonijske modulacije pomoću sm. 7 u dominantnoj funkciji u ciljnom tonalitetu. Izrada enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka. Neposredna transpozicija modulacije napisane na nastavi (za klavirom). 11. Enharmonijske modulacije pomoću smanjenog septakorda u funkciji dominante za dominantu (DD) u ciljnom tonalitetu. Izrada zadataka i enharmonijskih modulacija sa uporabom sm. 7. 12. Izrada zadataka i enharmonijskih modulacija (na različite načine enharmonijske promjene akorda). Lidijski trozvuk. Tristan akord. Neposredna kraća transpozicija zadatka ili modulacije (za klavirom). 13. Analiza ulomaka iz gl. literature: Mozart: Simfonija g-mol, br. 40, KV550 (I. stavak), R.Strauss: Till Eulenspiegel, op. 28 (ulomci). Izrada kraćih, ali vrlo složenih enharmonijskih zadataka. 14. Enharmonijske modulacije pomoću smanjenog septakorda u funkciji drugih sekundarnih dominanta u ciljnom tonalitetu. Izrada harmonijskog kostura - svi smanjeni 7 u funkciji drugih sekundarnih dominanta u točno određenim tonalitetima. Izrada enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka, složeniji zadaci (srednje razine) sa uporabom svih alteriranih akorada i njihove enharmonijske promjene. 15. Obrnut postupak sa sm. 7 kao modulativnim sredstvom. Izrada enharmonijskih modulacija i modulativnih stavaka na ovaj način. 16. Izrada kromatsko-enharmonijskih modulativnih stavaka u različitim mjerama i udaljenijim tonalitetima. Analiza ulomaka iz gl. literature: Beethoven: Sonata f-mol,op. 2, br. 1, C. Franck: Sonata za violinu A-dur (I. stavak), Chopin: Mazurka, op. 68., br. 4, Chopin: Preludij op. 45. (cis-mol) 17. Enharmonijske modulacije pomoću povećanog kvintakorda (enharmonijske promjene pov. kvintakorda). Izrada enharmonijskih zadataka i modulacija pomoću enharmonijske promjene pov. kvintakorda. Neposredna transpozicija kraće modulacije napisane na nastavi (za klavirom). 18. Analiza ulomaka iz gl. literature: R. Strauss: Tako je govorio Zaratustra, op.30, C. Franck: Simfonija d-mol (III. stavak). Izrada složenijih zadataka (sopran i bas). 19. Izrada zadataka sa vrlo složenim enharmonijskim progresijama. Složene enharmonijske modulacije uz uporabu svih alteriranih akorada i njihovih enharmonijskih promjena. 20. Povećani sekundakord i njegove enharmonijske promjene. Izrada zadataka sa uporabom pov. sekundakorda. Enharmonijske modulacije pomoću enharmonijske promjene povećanog sekundakorda. Neposredna transpozicija modulacije napisane na nastavi (za klavirom). 21. Izrada enaharmonijskih modulativnih stavaka, harmonijski vrlo razvijenih i kompleksnih odnosa. Analiza kraćih ulomaka iz gl. literature: Chopin: Sonata b-mol, op.35 (I. stavak), Beethoven: 9. simfonija d-mol, op.125 (III. stavak), Beethoven: Gudački kvartet c-mol, op. 18, br. 4 (II. stavak). 22. Izrada dužih i još složenijih enharmonijskih modulativnih stavaka (složene mjere i s promjenom metrike unutar stavka). Izrada zadataka sa bogatom uporabom svih alteriranih akorada kromatskog tipa. 23. Analiza ulomaka iz gl. literature: E. Grieg: Lirski komadi (op.43, br. 5; op. 71, br. 2), Schumann: Carnaval, op. ...). Izrada enharmonijskih modulativnih stavaka, dužih i složenih zadataka (sopran i bas) te njihova neposredna transpozicija za klavirom. 24. Enharmonijske modulacije pomoću enharmonijske promjene dominantnog nonakorda. Izrada zadataka sa vrlo složenim kromatsko-enharmonijskim progresijama (u složenim mjerama i udaljenim tonalitetima). 25. Alterirani dominantni nonakord. Izrada enharmonijskih zadataka s uporabom alt. dom. 9 i enharmonijskih modulacija s uporabom alt. nonakorda. Neposredna kraća transpozicija napisanog zadatka za klavirom. 26. Oblici alteriranog dominantnog nonakorda prikladni za enharmonijske promjene. Izrada složenijih zadataka s naglašenom uporabom alteriranog dom. 9. 27. Varijante alteriranih akorda (Tristan akord ...). Izrada složenih enharmonijskih soprana i/ili basova, te harmonijski vrlo razvijenih i kompleksnih enharmonijskih modulativnih stavaka (oblik manje forme, s 'reprizom'). 28. Kvartni akord, Prometejev akord (informativno). Analiza ulomaka: Skrjabin: Prometej ('Poema vatre') op.60 (početak). Izrada složenih enharmonijskih modulativnih stavaka i vrlo složenih zadatka (sopran i/ili bas) u okviru obrađenog sadržaja. 29. Analiza ulomaka iz gl. literature: Sibelius: Finlandija, simfonijska poema, op. 26 (početak), E. Grieg: Peer Gynt, 1. suita op. 46, br. 2. Izrada vrlo složenih zadataka (s različitim harmonijskim ritmom) i kompleksnih enharmonijskih modulativnih stavaka (u obliku manje forme). 30. Priprema za ispit, izrada složenih zadataka u duhu ispitnih zadataka.
Obavezna literatura:

1. Devčić N.: HARMONIJA, Školska knjiga, Zagreb Despić D.: (1997.) Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd Piston W.: (1970.) Harmony, London Despić D., (2007.) Harmonija sa harmonskom analizom, Beograd Despić D., ( 1977.) Melodika, tonski slog(1.deo),Beograd Dopunska literatura: Jadassohn S.- (1922.) Trattato d'Armonia, Leipzig Lester J.- (1982.) Harmony in Tonal Music I, II, New York Koch K.- (1948.) Harmonielehre, Beč Beršadskaja T.- (1985.) Leksii po garmoniji, Petrograd Goetschius, P. (1898.), The homophonic forms of musical composition, New York Skovran D., Peričić V.(1977.), Nauka o muzičkim oblicima, Beograd Stefanija, Leon, (2008.), Metoda analize glazbe:povijesno-teorijski ocrt, Zagreb

Preduvjeti za upis predmeta:

Harmonija II (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 5 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 5 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja