Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Harmonija na glasoviru B III

Kratica:
UAM204
Opterećenje:
15(SG2)
Nositelji:

Dario Maleš, pred.

Izvođači:

Dario Maleš, pred. (SG2)

Opis predmeta:
Predmet je praktična nadopuna kolegija Harmonija te ima isti opći cilj - usvajanje homofonog načina skladateljskog promišljanja i izgrađivanje estetskih kriterija, vezano uz razdoblja baroka, klasike i romantizma. Zadaci u četveroglasnom homofonom slogu moraju se realizirati uz primjenu alteriranih akorda dijatonskog tipa (sekundarnih dominanti i subdominanti, napuljskog sekstakorda) i kromatske modulacije. Izvedba mora biti tehnički ispravna i estetski zadovoljavajuća. Posebno važno je osposobljavanje za realizaciju zadataka uz kratku pripremu ili bez nje.
Obavezna literatura:

1. Devčić N., Harmonija, Zagreb 1993. Lhotka F., Harmonija, Zagreb Vidal P., Boulanger N., Harmonija na klaviru, Beograd

Preduvjeti za upis predmeta:

Harmonija na glasoviru B II (položen)

Legenda

  • SG2 - Skupna glazbena predavanja 2