Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Harmonija na glasoviru B IV

Kratica:
UAM304
Opterećenje:
15(SG2)
Nositelji:

Dario Maleš, pred.

Izvođači:

Dario Maleš, pred. (SG2)

Opis predmeta:
Predmet je praktična nadopuna kolegija Harmonije te ima isti opći cilj - usvajanje homofonog načina skladateljskog promišljanja i izgrađivanje estetskih kriterija, vezano uz razdoblja baroka, klasike i romantizma. Zadaci u četveroglasnom homofonom slogu moraju se realizirati uz primjenu alteriranih akorda kromatskog tipa, enharmonijskih modulacija i neakordičkih tonova. Izvedba mora biti tehnički ispravna i estetski zadovoljavajuća. Posebno važno je osposobljavanje za realizaciju zadataka uz kratku primjenu ili a vista.
Obavezna literatura:

1. Devčić N., Harmonija, Zagreb 1993. Lhotka F., Harmonija, Zagreb Vidal P., Boulanger N., Harmonija na klaviru, Beograd

Preduvjeti za upis predmeta:

Harmonija na glasoviru B III (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Harmonija na glasoviru B III (položen)

Legenda

  • SG2 - Skupna glazbena predavanja 2