Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodička praksa I

Šifra:
100529
Kratica:
UAM903
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
15(S) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin

Izvođači:

Anamarija Tadin Pjanić, mag. art. (S)

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (P)

Opis predmeta:
Planiranje i pripremanje nastavnika za nastavu. Upoznavanje sa nastavnim metodama i etapama nastavnog procesa te ishodima učenja. Artikulirati nastavni sat u osnovnoj glazbenoj, općeobrazovnoj školi i gimnaziji. Razraditi pisanu pripremu za sat.
Obavezna literatura:

Rojko, Pavel, (2003): Metodika glazbene nastave - praksa I. dio

Rojko, Pavel, (2012): Glazbenopedagoške teme

Rojko, Pavel, (2004): Metodika glazbene nastave - praksa II. dio: Slušanje glazbe

za nakladnika Dragan Primorac (2006): Nastavni plan i program za osnovnu glazbenu školu

za nakladnika Blaženka Divjak (2019): Glazbena kultura i Glazbena umjetnost kurikulum nastavnih predmeta

Brdarić, Radovan (1986): Pripremanje nastavnika za nastavu glazbene kulture

Ishodi učenja:

1. Usvojiti načine rada u pripremi nastavnog sata za predmete: Solfeggio, Glazbena kultura i Glazbena umjetnost.

2. Oblikovati cjelokupnu pripremu nastavne jedinice.

3. Prepoznati dobre i loše komponente kreiranog nastavnog sata.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
22 Glazbena kultura diplomski 1 obavezni
23 Glazbena teorija diplomski 1 obavezni
26 Kompozicija diplomski 1 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari