Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodička praksa I

Kratica:
UAM903
Opterećenje:
15(S) + 15(SG2)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin

Izvođači:

Anamarija Tadin, mag. art. (S)

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (SG2)

Opis predmeta:
Planiranje i pripremanje nastavnika za nastavu. Upoznavanje sa nastavnim metodama i etapama nastavnog procesa te ishodima učenja. Artikulirati nastavni sat u osnovnoj glazbenoj, općeobrazovnoj školi i gimnaziji. Razraditi pisanu pripremu za sat.
Obavezna literatura:

Rojko, Pavel, (2003): Metodika glazbene nastave - praksa I. dio

Rojko, Pavel, (2012): Glazbenopedagoške teme

Rojko, Pavel, (2004): Metodika glazbene nastave - praksa II. dio: Slušanje glazbe

za nakladnika Dragan Primorac (2006): Nastavni plan i program za osnovnu glazbenu školu

za nakladnika Blaženka Divjak (2019): Glazbena kultura i Glazbena umjetnost kurikulum nastavnih predmeta

Brdarić, Radovan (1986): Pripremanje nastavnika za nastavu glazbene kulture

Ishodi učenja:

1. Usvojiti načine rada u pripremi nastavnog sata za predmete: Solfeggio, Glazbena kultura i Glazbena umjetnost.

2. Oblikovati cjelokupnu pripremu nastavne jedinice.

3. Prepoznati dobre i loše komponente kreiranog nastavnog sata.

Legenda

  • S - Seminar
  • SG2 - Skupna glazbena predavanja 2