Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodička praksa II

Šifra:
100531
Kratica:
UAMA03
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
6.0
Opterećenje:
15(S) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin

Izvođači:

Anamarija Tadin Pjanić, mag. art. (S)

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (P)

Opis predmeta:
Pratiti nastavne satove mentora u glazbenoj školi, općeobrazovnoj školi i gimnaziji. Napraviti dnevnik prakse. Praktično realizirati tri ogledna (pokusna) sata te jedan javni sat.
Obavezna literatura:

Rojko, Pavel, (2003): Metodika glazbene nastave - praksa I. dio

Rojko, Pavel, (2004): Metodika glazbene nastave - praksa II. dio: Slušanje glazbe

za nakladnika Dragan Primorac (1999): Nastavni plan i program za osnovnu glazbenu školu

za nakladnika Blaženka Divjak (2019): Glazbena kultura i Glazbena umjetnost kurikulum nastavnih predmeta

Ishodi učenja:

1. Student će biti spreman realizirati nastavni sat u glazbenoj školi, općeobrazovnoj školi i gimnaziji u svim njegovim aspektima primjenjujući sveukupno dosadašnje znanje.

2. Student će biti kritičan u procjeni nastavnih satova svojih kolega kao i vlastitih održanih satova.

Preduvjeti za upis predmeta:

Metodička praksa I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Metodička praksa I (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari