Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika glazbene nastave I

Šifra:
100540
Kratica:
UAM20B
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(S) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin

Izvođači:

Anamarija Tadin Pjanić, mag. art. (S)

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (P)

Opis predmeta:
Definiranje metodike kao samostalne discipline u okviru školske pedagogije. Analiza aktualnih nastavnih planova i programa i kurikuluma. Stjecanje metodičkih znanja i vještina iz glazbenih područja namijenjenih nastavi Solfeggia (glazbena škola), Glazbene kulture (osnovna općeobrazovna škola) i Glazbene umjetnosti (gimnazija). Područja općeg glazbenog obrazovanja jesu slušanje i upoznavanje glazbe, izražavanje glazbom i uz glazbu (aktivno muziciranje) te glazba u kontekstu (muzikološki sadržaj), dok su osnovna područja na nastavi Solfeggia područja ritma i intonacije.
Obavezna literatura:

Rojko, Pavel, (2003): Metodika glazbene nastave - praksa I. dio

Rojko, Pavel, (2004): Metodika glazbene nastave - praksa II. dio: Slušanje glazbe

Milin Ćurin, Vedrana (2016): Etnomuzikološki sadržaji u osnovnoj školi - Dalmacija

Manasteriotti, Višnja (1973): Muzički odgoj na početnom stupnju

Rojko, Pavel, (2012): Glazbenopedagoške teme

Ishodi učenja:

1. Razumjeti i primijeniti osnovna načela metodičkog rada s glazbom u navedenim školama.

2. Pripremiti i praktično realizirati pojedine dijelove nastavnog procesa: rad na području ritma i intonacije, obrada ljestvica, alteracija, modulacija, teorije glazbe, postupci vježbanja intonacije i ritma u glazbenoj školi te obrada pjesme u osnovnoj općeobrazovnoj školi).

3. Upoznati glazbenu literaturu namijenjenu školskom uzrastu i interpretirati je.

Preduvjeti za upis predmeta:

Glazbena pedagogija II (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 7 obavezni
7 Glazbena teorija prijediplomski 7 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari