Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Metodika glazbene nastave II

Šifra:
100541
Kratica:
UAM30B
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(S) + 15(P)
Nositelji:

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin

Izvođači:

Anamarija Tadin Pjanić, mag. art. (S)

izv. prof. dr. sc. Vedrana Milin Ćurin (P)

Opis predmeta:
Stjecanje metodičkih znanja i umijeća iz glazbenih područja namijenjenih nastavi Solfeggia (glazbena škola), Glazbene kulture (osnovna općeobrazovna škola) i Glazbene umjetnosti (gimnazija). Područja općeg glazbenog obrazovanja jesu slušanje i upoznavanje glazbe, izražavanje glazbom i uz glazbu (aktivno muziciranje) te glazba u kontekstu (muzikološki sadržaj), dok su osnovna područja na nastavi Solfeggia područja ritma i intonacije.
Obavezna literatura:

Rojko, Pavel, (2004): Metodika glazbene nastave - praksa I. dio

Rojko, Pavel, (2005): Metodika glazbene nastave - praksa II. dio: Slušanje glazbe

Rojko, Pavel, (1996): Metodika nastave glazbe - teorijsko-tematski aspekti

Ishodi učenja:

1. Razumjeti i primijeniti osnovna načela metodičkog rada s glazbom u navedenim školama.

2. Pripremiti i praktično realizirati pojedine dijelove nastavnog procesa (Glazbeni oblici, glazbene vrste, pjevački glasovi, tradicijska glazba, glazbeno-povijesne teme u općem glazbenom obrazovanju).

3. Upoznati glazbenu literaturu namijenjenu školskom uzrastu i interpretirati je.

Preduvjeti za upis predmeta:

Metodika glazbene nastave I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Metodika glazbene nastave I (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 8 obavezni
7 Glazbena teorija prijediplomski 8 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja
  • S - Seminari