Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Njemački jezik I

Šifra:
100580
Kratica:
UAH006
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(V)
Nositelji:

Anita Barač, prof., pred.

Izvođači:

Anita Barač, prof., pred. (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovama njemačkog jezika s posebnim naglaskom na izgovor.Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći: 1.pravilno čitati tekstove na njemačkom jeziku 2. pravilno se služiti osnovnim gramatičkim strukturama: glagolima, zamjenicama, članovima, deklinacijama 3. pravilno izgovarati 4. biti u stanju komunicirati na njemačkom jeziku u osnovnim životnim situacijama Sadržaj predmeta: 1.Erste Kontakte 2. Zahlen bis 100 3. Leute 4. Bildwörterbuch 5. Küche 6. Zahlen bis 1000 7. Essen und Trinken 8. Lebensmittel 9. Einkaufen 10. Freizeit 11. Freizeit und Arbeit 12. Was ist heute los? 13. Wohnen 14. Wohnungsmarkt 15. Wohnungen und Häuser Beschreibung
Obavezna literatura:

1. Aufderstraße, H.: Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache (Kursbuch), Max Huber Verlag, 1998. ili dr. izdanja Aufderstraße, H.: Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache (Arbeitsbuch), Max Huber Verlag, 1998. ili dr. izdanja

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 1 izborni
4 Gitara prijediplomski 1 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 1 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 1 izborni
9 Klarinet prijediplomski 1 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 1 obavezni
14 Violončelo prijediplomski 1 izborni
15 Viola prijediplomski 1 izborni
16 Violina prijediplomski 1 izborni
19 Flauta diplomski 1 izborni
20 Gitara diplomski 1 izborni
23 Glazbena teorija diplomski 1 izborni
25 Klarinet diplomski 1 izborni
30 Violončelo diplomski 1 izborni
31 Viola diplomski 1 izborni
32 Violina diplomski 1 izborni
47 Saksofon prijediplomski 1 izborni
48 Saksofon diplomski 1 izborni
2 Flauta prijediplomski 3 izborni
4 Gitara prijediplomski 3 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 3 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 3 izborni
9 Klarinet prijediplomski 3 izborni
14 Violončelo prijediplomski 3 izborni
15 Viola prijediplomski 3 izborni
16 Violina prijediplomski 3 izborni
47 Saksofon prijediplomski 3 izborni
2 Flauta prijediplomski 5 izborni
4 Gitara prijediplomski 5 izborni
5 Glasovir prijediplomski 5 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 5 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 5 izborni
9 Klarinet prijediplomski 5 izborni
14 Violončelo prijediplomski 5 izborni
15 Viola prijediplomski 5 izborni
16 Violina prijediplomski 5 izborni
47 Saksofon prijediplomski 5 izborni
2 Flauta prijediplomski 7 izborni
4 Gitara prijediplomski 7 izborni
5 Glasovir prijediplomski 7 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 7 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 7 izborni
9 Klarinet prijediplomski 7 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 7 izborni
14 Violončelo prijediplomski 7 izborni
15 Viola prijediplomski 7 izborni
16 Violina prijediplomski 7 izborni
47 Saksofon prijediplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe