Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Njemački jezik II

Šifra:
100581
Kratica:
UAH106
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
15(P) + 15(V)
Nositelji:

Anita Barač, prof., pred.

Izvođači:

Anita Barač, prof., pred. (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenata o osnovama njemačkog jezika s posebnim naglaskom na izgovor, čitanje, razumijevanje i komunikaciju.Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći: 1.pravilno čitati i u određenoj mjeri (ovisno o složenosti vokubulara) razumjeti tekstove na njemačkom jeziku 2. pravilno se služiti osnovnim gramatičkim strukturama i glagolskim vremenima 3. biti u stanju komunicirati na njemačkom jeziku u različitim životnim situacijama 4. poznavati osnove njemačke kulture Sadržaj predmeta: 1.Krankheit 2. Der Körper.3. Bei dem Arzt 4. Alltag 5. Ein Arbeitstag 6. Eine Geschichte 7. In der Stadt 8. Berlin- 30 Jahre später 9. Alle Wege nach Berlin 10. Geschenke 11. Wünsche 12. Jetzt bin ich viel glücklicher 13. Deutsche Sprache und deutsche Kultur 14. Die deutschsprachigen Länder 15. Das Herz Europas.
Obavezna literatura:

1. Aufderstraße, H.: Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache (Kursbuch), Max Huber Verlag, 1998. ili dr. izdanja Aufderstraße, H.: Themen neu 1. Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache (Arbeitsbuch), Max Huber Verlag, 1998. ili dr. izdanja

Preduvjeti za upis predmeta:

Njemački jezik I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Njemački jezik I (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 2 izborni
4 Gitara prijediplomski 2 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 2 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 2 izborni
9 Klarinet prijediplomski 2 izborni
13 Solo pjevanje prijediplomski 2 obavezni
14 Violončelo prijediplomski 2 izborni
15 Viola prijediplomski 2 izborni
16 Violina prijediplomski 2 izborni
19 Flauta diplomski 2 izborni
20 Gitara diplomski 2 izborni
23 Glazbena teorija diplomski 2 izborni
25 Klarinet diplomski 2 izborni
30 Violončelo diplomski 2 izborni
31 Viola diplomski 2 izborni
32 Violina diplomski 2 izborni
47 Saksofon prijediplomski 2 izborni
48 Saksofon diplomski 2 izborni
2 Flauta prijediplomski 4 izborni
4 Gitara prijediplomski 4 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 4 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 4 izborni
9 Klarinet prijediplomski 4 izborni
14 Violončelo prijediplomski 4 izborni
15 Viola prijediplomski 4 izborni
16 Violina prijediplomski 4 izborni
47 Saksofon prijediplomski 4 izborni
2 Flauta prijediplomski 6 izborni
4 Gitara prijediplomski 6 izborni
5 Glasovir prijediplomski 6 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 6 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 6 izborni
9 Klarinet prijediplomski 6 izborni
14 Violončelo prijediplomski 6 izborni
15 Viola prijediplomski 6 izborni
16 Violina prijediplomski 6 izborni
47 Saksofon prijediplomski 6 izborni
2 Flauta prijediplomski 8 izborni
4 Gitara prijediplomski 8 izborni
5 Glasovir prijediplomski 8 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 8 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 8 izborni
9 Klarinet prijediplomski 8 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 8 izborni
14 Violončelo prijediplomski 8 izborni
15 Viola prijediplomski 8 izborni
16 Violina prijediplomski 8 izborni
47 Saksofon prijediplomski 8 izborni

Legenda

  • P - Predavanja
  • V - Vježbe