Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Njemački jezik IV

Kratica:
UAH306
Opterećenje:
15(P) + 15(SJ)
Nositelji:

Anita Barač, prof., pred.

Izvođači:

Anita Barač, prof., pred. (P)

Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s njemačkim vokabularom i sadržajima vezanim uz područje glazbe s posebnim naglaskom na biografije najznačajnijih umjetnika njemačkog govornog područja.Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će moći: 1. pravilno čitati i razumjeti tekstove vezane uz područje glazbe 2. pravilno se služiti stručnim vokabularom u usmenoj i pisanoj komunikaciji 3. biti u stanju čitati i razumjeti njemačke tekstove vezane uz područje glazbe 4. izlagati o temama vezanim uz glazbenu struku 5. poznavati biografije glazbenih umjetnika njemačkoga govornoga područja Sadržaj predmeta: 1.Musik und Religion 2. Die wichtigsten Musiker (Einführung) 3. Die wichtigsten Musiker im Porträt 4. G.F. Händel 5. J. S. Bach 6. Ch. W. Gluck 7. J. Haydn 8. W. A. Mozart 9. L. von Beethoven 10. C. M. Von Weber 11. F. Schubert 12. G. Mahler 13. R. Strauss 14. Max Reger 15. A. Schönberg
Obavezna literatura:

1. Kasper, Peter P.: Die wichtigsten Musiker im Porträt, Marix Verlag, Wiesbaden 2006.

Preduvjeti za upis predmeta:

Njemački jezik III (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Njemački jezik III (položen)

Legenda

  • P - Predavanja
  • SJ - Vježbe iz stranog jezika