Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Osnove romantičke harmonije

Kratica:
UAM303
Opterećenje:
30(SG2)
Nositelji:

Dario Maleš, pred.

Izvođači:

Dario Maleš, pred. (SG2)

Preduvjeti za upis predmeta:

Osnove klasične harmonije (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Osnove klasične harmonije (položen)

Legenda

  • SG2 - Skupna glazbena predavanja 2