Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest glazbe I

Šifra:
100718
Kratica:
UAM005
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić

Izvođači:

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić (P)

Mirko Jankov, mag. paed. (P)

Opis predmeta:
Usvajanje činjenica vezanih uz kronologiju glazbeno-povijesnih razdoblja/ stilova od vremena primitivnih zajednica do kraja renesanse; upoznavanje sa oblicima kolektivnog i solističkog muziciranja; usvajanje znanja vezanih uz razvoj glazbene teorije i njezine primjene na glazbenu praksu; upoznavanje sa opusima najznamenitijih skladatelja (teorijski i slušno), posredstvom kojih se usvajaju znanja o elementima kompozicijskog sloga, estetike stila i sl.
Obavezna literatura:

1. J. Andreis, Povijest glazbe, knj. 1-2, Zagreb, Mladost Liber, 1975. J. Chailley, Povijest glazbe srednjeg vijeka, knj.1, Zagreb, HMD, 2006. H.M. Brown i L.K. Stein, Glazba u renesansi, knj. 2,Zagreb, HMD, 2005.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 1 obavezni
4 Gitara prijediplomski 1 obavezni
7 Glazbena teorija prijediplomski 1 obavezni
9 Klarinet prijediplomski 1 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 1 obavezni
14 Violončelo prijediplomski 1 obavezni
15 Viola prijediplomski 1 obavezni
16 Violina prijediplomski 1 obavezni
47 Saksofon prijediplomski 1 obavezni
5 Glasovir prijediplomski 5 obavezni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 5 obavezni
13 Solo pjevanje prijediplomski 5 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja