Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest glazbe II

Šifra:
100719
Kratica:
UAM105
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

Full Professor Ivana Tomić-Ferić, PhD

Izvođači:

Full Professor Ivana Tomić-Ferić, PhD (P)

Mirko Jankov (P)

Opis predmeta:
Usvajanje činjenica vezanih uz kronologiju glazbeno-povijesnih razdoblja/ stilova: baroknog, rokoko i klasičnog stila; upoznavanje (teorijski i slušno) sa oblicima vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne glazbe; usvajanje znanja vezanih uz razvoj glazbene teorije i njezine primjene na glazbenu praksu; stvaranje odnosa prema razrješavanju kompleksa stilskih promjena; postizanje svijesti o polifonom i harmonijskom jeziku, a napose elementima sociologije i filozofije glazbe; upoznavanje sa opusima najznamenitijih skladatelja (teorijski i slušno), posredstvom kojih se usvajaju znanja o elementima kompozicijskog sloga, estetike stila i sl.
Obavezna literatura:

1. J. Andreis, Povijest glazbe, knj. 1 i 2, Zagreb, 1975. C. V. Palisca, Barokna glazba, sv. 3, Zagreb, HMD, 2005. P. Rummenholler, Glazbena pretklasika, sv. 4, Zagreb, HMD, 2004. G. Pestelli, Doba Mozarta i Beethovena, sv. 5, Zagreb, HMD, 2008.

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest glazbe I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Povijest glazbe I (položen)

Legenda

  • P - Predavanja