Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest glazbe II

Šifra:
100719
Kratica:
UAM105
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić

Izvođači:

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić (P)

Mirko Jankov, mag. paed. (P)

Opis predmeta:
Usvajanje činjenica vezanih uz kronologiju glazbeno-povijesnih razdoblja/ stilova: baroknog, rokoko i klasičnog stila; upoznavanje (teorijski i slušno) sa oblicima vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne glazbe; usvajanje znanja vezanih uz razvoj glazbene teorije i njezine primjene na glazbenu praksu; stvaranje odnosa prema razrješavanju kompleksa stilskih promjena; postizanje svijesti o polifonom i harmonijskom jeziku, a napose elementima sociologije i filozofije glazbe; upoznavanje sa opusima najznamenitijih skladatelja (teorijski i slušno), posredstvom kojih se usvajaju znanja o elementima kompozicijskog sloga, estetike stila i sl.
Obavezna literatura:

1. J. Andreis, Povijest glazbe, knj. 1 i 2, Zagreb, 1975. C. V. Palisca, Barokna glazba, sv. 3, Zagreb, HMD, 2005. P. Rummenholler, Glazbena pretklasika, sv. 4, Zagreb, HMD, 2004. G. Pestelli, Doba Mozarta i Beethovena, sv. 5, Zagreb, HMD, 2008.

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest glazbe I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Povijest glazbe I (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
2 Flauta prijediplomski 2 obavezni
4 Gitara prijediplomski 2 obavezni
7 Glazbena teorija prijediplomski 2 obavezni
9 Klarinet prijediplomski 2 obavezni
10 Kompozicija prijediplomski 2 obavezni
14 Violončelo prijediplomski 2 obavezni
15 Viola prijediplomski 2 obavezni
16 Violina prijediplomski 2 obavezni
47 Saksofon prijediplomski 2 obavezni
5 Glasovir prijediplomski 6 obavezni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 6 obavezni
13 Solo pjevanje prijediplomski 6 obavezni

Legenda

  • P - Predavanja