Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest glazbe III

Šifra:
100720
Kratica:
UAM205
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić

Izvođači:

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić (P)

Opis predmeta:
Usvajanje činjenica vezanih uz razvoj romantičarskog glazbenog stila diljem Europe; upoznavanje (teorijski i slušno) sa opusima najznačajnijih skladatelja posredstvom kojih se usvajaju znanja o elementima kompozicijskog sloga, estetike stila i sl.; usvajanje znanja o novim glazbenim formama (glasovirska minijatura, solo-popijevka i simfonijska pjesma); postizanje svijesti o demokratizaciji glazbe i afirmaciji nacionalnih škola kod slavenskih i nordijskih zemalja.
Obavezna literatura:

1. Andreis, Josip, Povijest glazbe, knj, 2-3, Zagreb, Mladost Liber, 1975 Dahlhaus, Carl, Glazba 19. stoljeća, sv. 6, Zagreb, HMD, 2007

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest glazbe II (položen)

Legenda

  • P - Predavanja