Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest glazbe IV

Kratica:
UAM305
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

red. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić

Izvođači:

red. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić (P)

Opis predmeta:
Usvajanje činjenica vezanih za razvoj glazbe 20. stoljeća (jezik, oblici, žanrovi, škole, skladateljske tehnike, estetike); upoznavanje (teorijski i slušno) sa opusima najznačajnijih skladatelja posredstvom kojih se usvajaju znanja o elementima kompozicijske tehnike, estetike stila i sl.; usvajanje znanja o atonalitetnoj glazbi, dodekafoniji, serijalnoj glazbi, ekspresionizmu, futurizmu, neo-stilovima, o novim glazbenim formama, aleatorici, stohastičkoj, konkretnoj i elektoakustičkoj glazbi; upoznavanje sa najznačajnijim zbivanjima na području glazbene produkcije i reprodukcije tijekom 20. stoljeća; postizanje svijesti o promjenama stilističkih i estetičkih orijentacija, o tehničkim inovacijama, pojavi novih škola, pravaca, a iznad svega s novim senzibilitetom i recepcijom Nove glazbe.
Obavezna literatura:

1. Andreis, J., Povijest glazbe, knj, 3, Zagreb, Mladost Liber, 1975. Danuser, H.,Glazba 20. Stoljeća, sv. 7, Zagreb, HMD, 2007.

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest glazbe III (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Povijest glazbe III (položen)

Legenda

  • P - Predavanja