Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest hrvatske glazbe I

Kratica:
UAM901
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

red. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić

Izvođači:

red. prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić (P)

dr. sc. Maja Milošević Carić (P)

Opis predmeta:
Usvajanje činjenica vezanih za najvažnija zbivanja na polju njegovanja glazbene umjetnosti, napose stvaralaštva u rasponu od dolaska Hrvata u ove prostore do kraja 17. stoljeća; postizanje svijesti o važnosti Dalmacije kao kulturnoga središta u svim manifestacijama stvaralaštva i glazbovanja te njezinoj dominaciji u odnosu prema ostalim hrvatskim zemljama; upoznavanje sa glazbenim životom Splita (ishodišta i lokaliteti muziciranja, društva, institucije) koji je bio središte političkog i vjerskog ustrojstva stare hrvatske države.
Obavezna literatura:

1. J. Andreis, Povijest hrvatske glazbe, knj, 4, Zagreb,Mladost Liber, 1975. L. Županović, Stoljeća hrvatske glazbe, Zagreb, Školska knjiga,1980. E. Stipčević, Hrvatska glazba, Zagreb, Školska knjiga, 1997.

Legenda

  • P - Predavanja