Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Povijest hrvatske glazbe II

Šifra:
100724
Kratica:
UAMA01
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić

Izvođači:

prof. dr. sc. Ivana Tomić-Ferić (P)

dr. sc. Maja Milošević Carić (P)

Opis predmeta:
Usvajanje znanja o razvoju glazbenog stvaralaštva u hrvatskim zemljama tijekom 18, 19. i 20. stoljeća; upoznavanje sa smjernicama hrvatskog narodnog preporoda i njegova odjeka na glazbenom polju (Vatroslav Lisinski i ilirski skladatelji); postizanje svijesti o glazbenom živout Splita i Zadra u 19. stoljeću, te promjenama što su na sjeveru Hrvatske nastale pod utjecajem Ilirskog pokreta; usvajanje činjenica vezanih za obnovu nacionalnog glazbenog smjera u razdoblju između dva svjetska rata; upoznavanje sa zbivanjima u glazbenoj produkciji i reprodukciji u drugoj polovici 20. stoljeća.
Obavezna literatura:

1. J. Andreis, Povijest hrvatske glazbe, knj, 4, Zagreb, 1975. L. Županović, Stoljeća hrvatske glazbe, Zagreb, 1980. E. Stipčević, Hrvatska glazba, Zagreb, Školska knjiga, 1997.

Preduvjeti za upis predmeta:

Povijest hrvatske glazbe I (odslušan)

Preduvjeti za polaganje predmeta:

Povijest hrvatske glazbe I (položen)

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
21 Glasovir diplomski 2 izborni
22 Glazbena kultura diplomski 2 obavezni
29 Solo pjevanje diplomski 2 izborni
30 Violončelo diplomski 2 izborni
31 Viola diplomski 2 izborni
32 Violina diplomski 2 izborni
10 Kompozicija prijediplomski 6 izborni

Legenda

  • P - Predavanja