Skoči na glavni sadržaj

Sadržaj predmeta

Priređivanje za ansamble I

Šifra:
100779
Kratica:
UAT205
Visoko učilište:
Umjetnička akademija
ECTS bodovi:
3.0
Opterećenje:
30(P)
Nositelji:

red. prof. art. Vlado Sunko, prof.

Izvođači:

red. prof. art. Vlado Sunko, prof. (P)

Opis predmeta:
CILJ: - Osvještavanje izražajno tehničkih elemenata u vokalnom slogu, te stjecanje vještina u njihovom prepoznavanju i upotrebi; -Osvještavanje bitnih osobina I razlika između dječjih i ženskih zborova; -Slušno prepoznavanje sloga i položaja akorada u partituri; -Upoznavanje sa posebnim harmonijskim odstupanjima od uobičajenih harmonijskih pravila kod tjesnog vokalnog sloga; -Usvajanje vještina/ znanja za priređivanje skladbi za različite dječje i ženske zborove a cappella i uz glasovirsku pratnju; SADRŽAJ: 1. Vrste priređivanja. Općenito o vokalnom instrumentu (stvaranje i vrste glasova) 2. Sažeti pregled povijesti zbora. Vrste zborova. Osnovni pojmovi i pravila u radu s partiturom 3. Dječji zbor. Osobine dionica, opseg i registri 4. Analiza dječjih zborova 5. Glasovirska pratnja u dječjim zborskim skladbama 6. Analiza glasovirske pratnje u dječjim zborovima 7. Vježbe izrade glasovirske pratnje za dječji jednoglasni i dvoglasni zbor 8. Ženski (djevojački) zbor. Osobine dionica, opseg i registri 9. Izražajno tehnički elementi u vokalnom slogu: a) upotreba pauze, b) udvajanje dionica-unisono, c) dijeljenje dionica-divisi, d) isticanje vodečeg glasa 10. e) glasovne grupe, f) odnos soliste i zbora, g) glasovni efekti, h) postupak rada s tekstom 11. Priređivanje (četveroglasnog mješovitog ili muškog zbora) za troglasni ženski zbor 12. Izrada transkripcije za troglasni ženski zbor, redukcijom homofonog četveroglasja 13. Vježbe izrade troglasnog ženskog zbora redukcijom homofonog peteroglasja 14. Vježbe izrade transkripcije za troglasni ženski zbor 15. Vježbe izrade transkripcije za troglasni ženski zbor
Obavezna literatura:

1. - Dejan Despić, Višeglasni aranžmani, Univerzitet umetnosti u Beogradu,1891. - Dejan Despić, Dvoglas, , Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1979. -Vlado Sunko, Priređivanje za ansamble 1, (Skripta)

Preporučena literatura:

2. -Ivo Lhotka-Kalinski, Umjetnost pjevanja, Školska knjiga Zagreb 1975. -Josip Veršić i Nikola Buble, Priručnik za zborovođe i voditelje dalmatinskih klapa, Split, 2000. -Šime Marović, Glazba i bogoslužje, Crkva u svijetu, Split 2009.

Predmet u nastavnom programu:
Šifra studija Naziv studija Razina studija Semestar izvođenja Obavezni/Izborni
21 Glasovir diplomski 1 izborni
6 Glazbena pedagogija prijediplomski 5 obavezni
7 Glazbena teorija prijediplomski 5 izborni
7 Glazbena teorija prijediplomski 7 izborni

Legenda

  • P - Predavanja